Arama sonuçları

2020 LGS soruları: Okuma alışkanlığı olan öne geçer, matematik belirler

2020 LGS soruları: Okuma alışkanlığı olan öne geçer, matematik belirler

2020 LGS soruları: Okuma alışkanlığı olan öne geçer, matematik belirler. Eğitimciler LGS sorularını nasıl değerlendirdi? 1.6 milyon öğrencinin katıldığı tahmin edilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sorularını öğrenciler “Sözel bölüm kolay ama sayısal bölümde matematik soruları zordu ve zaman yetmedi” diye yorumlarken, eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liseye Geçiş Sınavı (LGS) iki oturum halinde tamamlandı. Öğrenciler de eğitimciler de matematik sorularının güçlüğü konusunda hemfikir. Bu sınavın belirleyicisi matematik olacak gibi görünüyor. Eğitimciler aynı zamanda Türkçe’de de ayırt edici soruların olduğuna dikkat çekiyor. Kısaca okuma alışkanlığı iyi olan öğrenciler bu sınavda avantajlı. Matematik ise sınavın belirleyicisi.

İşte eğitimcilerin değerlendirmeleri:

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FMV IŞIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: ZOR SORULAR VARDI

 

FMV Nişantaşı İlköğretim Okulu Matematik Bölüm Başkanı Oğuz Alper: Zaman alıcı sorulardan oluşuyordu, öğrencilerin yetiştirememe sorunu yaşadı. 6-7 tane zor soru, 4-5 tane soru kadar da herkesin yapabileceği tarzda, geri kalanlar ise orta düzeydeydi. Sınavda yeni tarz bir soru yoktu, örnek sorular paralelinde sorulardan oluşuyordu.2018 LGS sınavına benzer bir sınav oldu. Okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayabilen, analiz yapabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSEL OKUMA YER ALMADI

 

FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan: Sorular incelendiğinde okuduğunu anlama, paragraf yorumlama, kavram bilgisi ve bu bilgiyi ilişkilendirme, konular arasında bağlantı kurma gibi sorular görülmekte. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmekte. Ayrıca soruların öğrenciler tarafından yapılırken dikkat düzeylerinin yüksek olmasının gerektiği göze çarpmakta. Öncülü olan sorularda okuduğunu anlaması gerektiği kadar bilgisini de kullanması bekleniyor. Soruların sınava dahil konulara dengeli dağıldığı görülmekte. Sorularda öğrencinin sınav esnasında dikkatini dağıtacak ve soruyu anlamasını geciktirecek düşük cümleler görülmektedir. I. ünite 3, II. ünite 4, III. Ünite 3 soru. Ağırlıklı olarak öğrencilerin verilen bilgiden çıkarım yapma gücünü ölçen soruların oluşturduğu bir sınav olması soruların eleyici bir test haline getirmektedir. Konuyu bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt eder niteliktedir. Örnek sorularda göze çarpan görsel okumaya yer verilmediği görülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMA ÖLÇÜLDÜ

 FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan:

Sorular incelendiğinde paragraf yorumlama, okuduğunu anlama, konular arasında bağlantı kurma ve kavram bilgisi gibi sorular görülmekte. Ayrıca soruların öğrenciler tarafından yapılırken dikkat düzeylerinin yüksek olmasının gerektiği göze çarpmakta. Soruların zorluk derecesine bakıldığında öğrencileri zorlayacak sadece iki tane sorunun olduğu ve soruların genel olarak kolay olduğu ve müfredata uygun olarak geldiği gözlemlenmekte. Birinci üniteden 3, ikinci üniteden 5, üçüncü üniteden 2 soru gelmiştir.

Ağırlıklı olarak öğrencilerin verilen metinden çıkarım yapma gücünü ölçen soruların oluşturduğu ve konulara hakim olan ve olmayan öğrencileri tespit etmeye yönelik iki soru dışında genel olarak kolay bir sınav olduğu görülmektedir. 

 

FEN BİLİMLERİ: ÇELDİRİCİLERİ ZAYIF SORULAR

FMV Ispartakule Işık İlköğretim Okulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin: Fen bilimleri soruları; MEB’in öğretim programı ve kazanımlarına uygun, kapsam sınırlılığı dahilinde, 1.dönem müfredatından hazırlanmıştır. Soruların zorluk derecesi orta seviyede olup, çeldiricileri zayıf, çelişkiye düşürücü ifade içermemektedir. Sorulardaki ve seçeneklerdeki ifadeler net, açık, anlaşılır ancak dikkat gerektiren ve zaman alıcıdır.

Genelde sorularda tek kazanım sorgulanmaktadır, birden fazla kazanım bilgisi içeren soru bulunmamaktadır. MEB’in yayınladığı örnek sorulara benzer ancak tablo ve grafik yorumlama, görsel okuma ve deney düzenekleri içeren örnek sorulara kıyasla, öğrencilerin daha kolay yapabileceği sorulardır. 

İNGİLİZCE: ZORLAYICI SORULAR YOKTU

 
FMV Erenköy Işık İlköğretim Okulu Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek: İngilizce soruları genel anlamda bu yıl zorlayıcı ve eleyici nitelikte değildi. Toplam 5 üniteden sorulan 10 soru içinde beklenmedik bir soru yoktu. MEB örnek soruları tarzında hazırlanmış, dersleri takip eden bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşuyordu.
Kelime bilgisine dayalı soruların yanı sıra, okuduğunu anlama ve yorumlamasoruları ve bir adet grafik okuma sorusu  vardı. İngilizce sorularının seçenekleri de çok çeldirici olmadığından dikkatli okuyan öğrencilerin tam yapabileceği bir sınav olmuştur.
 
TÜRKÇE: BELİRLEYİCİ OLACAK
FMV Erenköy Işık İlköğretim Okulu Türkçe bölüm Başkanı Neşe Sezer Cemali: Sınav geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı oluşturulmuştu. Dil bilgisi soruları öncüllerle de desteklenmiş, kazanımlarla örtüşen, detay bilgi içermeyen nitelikteydi. Bu sorular, yapılma oranı nispeten yüksek olacak sorulardı.

Fakat anlam bilgisi noktasında önceki yıllara oranla daha zorlayıcı bir sınav oldu. Sorular çok basamaklıydı. Görseli, tabloyu, paragrafı, öncülü yorumlamak ve doğru yanıta çıkarım yaparak, analiz ederek gitmek gerekiyordu. Görsel yorumlama ve sözel mantık soruları ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerileri ölçülmüş. Bu sınavda bilgiyi dönüştürme, ilişkilendirme, hazır bulunuşluğunu kullanma gibi beceriler ön plana çıktı.

LGS 2020’nin geçmiş yıllardaki sınavlardan farkı birçok soruda çeldiricilerin kuvvetli olması ve eleme tekniğinin çok işe yaramamasıydı. Farkındalığı yüksek öğrenciler, metinleri ya da görselleri doğru analiz ederek doğru yanıta ulaşacaktır.

Zamanı doğru yönetebilen, paniğe kapılmayan, pratik düşünebilen, bütünsel bakabilen ve tabi ki okuma alışkanlığı olan öğrenciler bu sınavda başarı gösterecektir. MEB’in yayınladığı örnek sorulardaki kazanımlar, soru tarzları, grafikler 2020 LGS ile benzer nitelikler taşıyor. Sınav genel müfredata ve kazanımlara uygun, kazanım dışı bir soruya yer verilmemiş.

 

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Örnek sorularla paralellik göstermekte. Soruların dili, açık ve anlaşılır. Okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma, kodlama becerisini sorgulayan sorular ağırlıkta. Sınavda; okuma alışkanlığı olan, üst düzey becerileri erken yaşlarda geliştirilen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, orta düzeyde sorular olduğu görülmektedir. Paragraf soruları beklenen uzunlukta olup içeriğinde ilgi çekici ve güncel konulara yer verilmesinin öğrencilerin soruları daha keyifli bir biçimde çözmesini sağladığı düşünülmektedir. Paragraflar tek bir kazanımı yoklamış, bir paragrafa bağlı birden fazla soruya yer verilmemiştir. Fiilimsi, öge sorularında verilen öncüller ve örneklerle, öğrenciye bilgi hatırlatılmış ve öğrencinin bilgiyi soruya transfer etmesi beklenmiştir. Yazım kuralları sorusu sayıların yazımı, noktalama işaretleri sorusu da üç noktanın işlevi ile ilgili olup düzyazı türleri ve söz sanatları soruları gibi öğrencilerin kolay çözebileceği niteliktedir. Yaklaşık altı soruyu oluşturan, iş ve işlem basamaklarının takip edilerek çözülmesi istenen sözel mantık, grafik-tablo ve görsel yorumlama sorularının yine örnek soru ve “MEB çalışma soruları”na paralellik taşıdığı; olaylar, durumlar ve nesneler arasındaki ilişkileri keşfederek örüntülere ulaşma, akıl yürütme ve çıkarım yapma becerisini yoklayan aynı zamanda dikkat ölçen sorular olduğu görülmüştür. Sözel mantık, grafik -tablo ve görsel yorumlama soruları diğer sorulardan daha fazla zaman almakta fakat sınav süresinin tamamına bakıldığında sürenin soruları çözmek için yeterli olduğu görülmektedir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Müfredat ve konu kazanımlarıyla uyumlu olan soruların; sınav kapsamı içinde bulunan ünitelere dengeli dağıldığı, yayımlanan örnek sorularla paralellik gösterdiği görülmüştür. Genel olarak paragraftaki bilgilerden hareketle doğru sonuca ulaşmayı gerektiren soruların net ve anlaşılır bir dille hazırlandığı görülmektedir. Orta güçlükte olduğu düşünülen soruların; kazanımlara hâkim, metni dikkatli okuyan her öğrenci tarafından doğru yanıtlanabilmesi beklenmektedir.  Geçmiş yıllardaki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerisi ön plana çıkmıştır.

           

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÖRNEK SORULARA BENZİYOR

2020 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi alt testi okuduğunu anlama ve okuduklarından hareketle çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Metinlerde yoğunluklu olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma içeriğine yer verilmiştir. Kavram bilgisine yalnızca bir soru da yer verilen alt testin orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.   Sorular önceki aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel hazırlanmıştır.

             

İNGİLİZCE:  DİKKAT GEREKTİRDİ

Tüm soruların iletişim becerilerine dayalı olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde yayımlanan örnek sorulara paralel nitelikte olan soruların zorluk seviyesinin orta güçlükte olduğu düşünülmektedir. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin ön plana çıktığı sorular; tablo, kısa not, diyalog, yemek tarifi gibi günlük yaşamla ilişkilendirilebilecek içerikte hazırlanmıştır. Diyalog soruları zor olmamakla birlikte dikkatli okumayı gerektirmektedir. Metne göre yanıtlanması beklenen sorularda olumsuz soru kökleri kullanılmıştır. 10. soru, verilen grafikten doğru analiz yaparak çıkarımda bulunmayı gerektiren üst düzey bilişsel becerileri ölçmeye yönelik bir sorudur. İngilizce alt testinin tamamına bakıldığında bilgi düzeyinde değil analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu görülmektedir.

MATEMATİK: AYIRT EDİCİ SORULAR

Şekil, tablo ve modellerle desteklenen soruların açık ve anlaşılır bir dille kurgulandığı ve her kazanıma eşit oranda yer verildiği görülmektedir. Yayımlanan MEB örnek sorularına benzer, daha kısa ve daha kolay soruların yanı sıra anlaşılması ve çözümü zaman alan, ayırt edici sorular da sınavda yer almaktadır.  Öğrencilerin daha çok zorlandığı veri analizi sorularının MEB örnek sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yılki sınavda Braille alfabesi ile ilgili bir soru yer alırken bu yılki sınavda Mors alfabesi kullanılarak hazırlanan bir olasılık sorusu bulunmaktadır. Genel kültür bilgisi de içeren bu sorunun çözümünün zaman alacağı düşünülmektedir. Genel olarak dikkatini toparlayabilen, okuduğunu anlayan ve pratik düşünebilen, kazanımlara hâkim olan, MEB örnek ve benzer sorularla sistemli çalışarak sınava hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği orta güçlükte sorular olduğunu söyleyebiliriz.

           

FEN BİLİMLERİ: İYİ BİR DAĞILIM YOK

İlk 4 üniteden oluşan fen bilimleri alt testinde, üniteler arası eşit bir dağılım yapılamamıştır. 30 fen bilimleri kazanımını içeren LGS’de bir kaç kazanım üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Aynı kazanımı içeren birden fazla soruya yer verilmiştir. Açık hava basıncını günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarla ilişkilendiren sorulara MEB örnek sorularında sıklıkla yer verilmesine rağmen LGS’de bu kazanımdan hiç soru yer almamıştır. A kitapçığında yer alan sıvı basıncıyla ilgili 14. sorunun mart ayında yayımlanan 7. örnek soruya çok benzer olduğu görülmektedir. MEB’in örnek sorularının 2020 LGS ile zorluk seviyesi karşılaştırıldığında, sınavın kolay olduğu görülmektedir.  Fen bilimleri alt testinde belirleyici ve ayırt edici bir sorunun bulunmadığı, çeldiricilerin güçlü olmadığı ve sorularda verilen örneklerin daha önce kullanılmış olması sınavın zorluk seviyesinin belirleyicileri olmuştur. Fen bilimleri eğitiminde kullanılan 5E modelinin derinleştirme (elaborate) aşamasında, MEB örnek sorularında kullanılan günlük hayat örneklerinden faydalanılırken, sınavın soru içeriği bu aşamayı desteklememiştir.

 

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: FARKLI BECERİLER ÖLÇÜLDÜ

Beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu her ay düzenli yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda; görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında sınav soruların bazılarının ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti. Sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmüştür. Her soruda farklı bir beceri yoklanmıştır. Çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Üst düzey dikkat gerektiren “İllerin plaka kodları tablosu” ile ilgili soruda okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarım yapma gibi farklı beceriler ölçülmüştür. Şifreleme sistemiyle ilgili görsel yorumlama sorusunun da ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. “İş Planı Tablosu”nda da hem iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme harmanlanmış. Günlük hayatla ilişkilendirilen Türkçe sorularında zaman yönetimi, dikkat çeken en önemli özelliktir.

 

MATEMATİK: DİKKAT BECERİSİ İSTEDİ

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2020 LGS soruları, içerik ve tarz olarak benzerlik göstermektedir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: BİLGİLERİ YORUMLAMA ÖNEMLİ

Orta düzeyde sorular. Okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular, MEB’in yıl içinde yayımladığı örnek sorular ve çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Sınav ilk 3 ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Görsel veri okuma becerilerini ölçen sorulara yer verilmemiştir. Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu , metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlenmiştir.

İNGİLİZCE: ZORLAYICI OLMADI

Çok basit ve anlaşılır düzeyde.  Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadığını düşünüyoruz. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya çok fazla ihtiyaç duyulmayan sorular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan kelimelere çalışan öğrenciler sınavı kolay geçirmişlerdir. Sadece 3 sorunun olumsuz ifadeler taşıyan soru kökleri ile öğrencilerin dikkati ölçülmüştür. Sınavda öğrencileri zorlayacak bağlamsal soru tipleri yoktur. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile kıyaslandığında öğrencinin yorumlamasına yönelik sadece 1 tane grafik okuma sorusu bulunmaktadır.  Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Ancak, İngilizce Dersi Öğretim programına göre 8.sınıf öğrencilerinin, 5 ve 7.sınıf düzeyinde edinmiş olmaları gereken kazanım, testin bir sorusunda karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kazanım 8.sınıf müfredatında Ünite 8 in kazanımını ve konusunu (Expressing obligation, school rules) daha çok içermektedir. İngilizce testinde cevabı olmayan ve çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM İSTEDİ

Öğrencilerimiz sınavda bilgi ile birlikte daha çok yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavın birinci dönem konularından oluştuğu, ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, -MEB tarafından yıl boyunca yayınlanmış olan sorulara göre- zorluk derecesi daha kolay olduğu görülmektedir. Sorularda verilen metin ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ve dolayısıyla düşünsel beceri ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sınavdaki bir sorunun zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir.

Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakındır.

FEN BİLİMLERİ: DENEY DÜZENEKLERİ ÖNEMLİ

İlk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.

Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak “DNA ve Genetik Kod” ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim 3 soru, Basınç 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden 4 soru sorulmuştur.

Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama  soruları nispeten diğer sorulara göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

Sorular  Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzerdir. Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

20-06-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş