Arama sonuçları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı: ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı: ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.

İşte ilkbahar dönemi mayıs sohbahar dönemi de kasım aylarında yapılan bu sınav ile ilgili bilmeniz gerekenler:

ALES YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

Sonbahar ve ilkbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılıyor.

PUANLAR NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ?

Açıklandığı andan itibaren sınavın sonuçları üç yıl süreyle geçerli.

SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda iseniz, bir lisans programını bitirdiyseniz ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi gördüyseniz ALES'e başvurabilirsiniz.

ÖОRETİM GÖREVLİSİ OLACAОIM KAÇ PUAN ALMALIYIM?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmeniz için, alanınızdaki puan türünde 100 üzerinden 80 puan almanız gerekiyor.

YÜKSEK LİSANS YAPMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMALIYIM?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanılır. Sınavdan, başvurduğunuz lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almalısınız. Tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim kurumları senatoları daha düşük bir puan belirleyebilir.

DOKTORA VE SANATA YETERLİLİK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?

Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaksanız ilgili puan türünde en az 80 puan almalısınız.

YÜKSEKÖОRETİM KURUMLARI BU PUANLARI NASIL KULLANIYOR?

Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, yüzde 50'sinden az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyurur.  Kurumlar seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilirler.

GÜZEL SANAT VE KONSERVATUVARLARA GİRİŞžTE ALES PUANI NASIL KULLANILIR?

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak bu kurumlardaki doktora programlarına başvurularda üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya dengi bir puana sahip olmaları gerekir.

TEMEL TIP İÇİN ALES PUANI NASIL KULLANILIR?

Temel Tıp Bilimleri'nde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanı'na veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları şartı aranır.

ALES ÖОRETMENLİK SERTİFİKA PROGRAMLARINDA KULLANILIYOR MU?

YÖK'ün izin verdiği yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız bu sınava girmek zorundasınız.

YURTDIޞINA MASTER İÇİN GİDECEKLER ALES'E GİRMEK ZORUNDA MI?

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurtdışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak. Bu yolla lisansüstü eğitim almak istiyorsanız bu sınava girmeniz gerekiyor. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarınızla yurtdışında lisans eğitimi alacaksanız böyle bir zorunluluğunuz bulunmuyor.

ALES PUANI İLE BURS BULMAK MÜMKÜN MÜ?

Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken ALES sonuçlarını istiyor. Bu kurumlardan herhangi birinden burs almayı planlıyorsanız bu sınava girmeniz gerekiyor.

ALES TESTLERİ NEDİR?

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanıyor. Toplam 180 dakika (3 saat) sürüyor ve Türkçe olarak gerçekleştiriliyor.

SINAVIN KAPSAMI NEDİR?

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan Sayısal-1 ve Sayısal-2 olmak üzere iki test var. Sözel bölümünde Sözel-1 ve Sözel-2 testleri yer alıyor. Bu testlerin her birinde de 40'ar soru bulunuyor. Adaylara toplam 160 soru veriliyor.

TÜM SORULARI ÇÖZMEK ZORUNLU MU?

Hayır. Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru yanıtlıyor. Ancak isteyen 4 testi ve 160 soruyu da yanıtlayabilir.

ALES'TE NE TÜR SORULAR ÇIKIYOR?

Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal-2 testindeki sorular, Sayısal-1 testindeki sorulara göre daha ileri düzey soruları içerir. Sözel-1 ve Sözel-2 testlerindeki sorular ise sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelenlerin yanıtlayabileceği nitelikte.

İPTAL SORUDAN PUAN YOK  

9 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6774 sayısı yasadaki değişiklikler ALES için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sorular iptal edilirse bunlar değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduğunda bunları adayların tümü doğru yapmış kabul ediliyordu.

SINAVDAN ALINACAK EN YÜKSEK PUAN NEDİR?

Sınav 100 üzerinden değerlendirilir.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖОRENİLİR?

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilir. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlık puanı (AP) hesaplanır. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak verilir. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alır.

ALES SINAV MERKEZLERİ NEDİR?

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (KKTC) ve Bişkek'te (Kırgızistan) aynı anda merkezi olarak yapılıyor.

SINAVIN ÜCRETİ NEDİR?

2015 İlkbahar dönemi için sınav ücreti 70 TL iken, 2016  dönemi ücreti 80 TL oldu.

Fotoğraf: Yaşar Üniveristesi

01-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş