Arama sonuçları

Eğitimciler LGS Mart örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Eğitimciler LGS Mart örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Eğitimciler LGS Mart örnek sorularını nasıl değerlendirdi? 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS)  için örnek soru kitapçıkları mart ayı için de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin altıncı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.

EĞİTİMCİLER LGS MART ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Eğitimcilere göre hem sayısal hem de sözel bölüm soruları öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama yapabilmesi üzerine dayalı. Mart ayı sorularında ise özellikle fen bölümü sorularının daha zorlayıcı olduğu ifade ediliyor.

Örnek soruların yayımlanmasının ardından yine eğitimcilerden soruları değerlendirmelerini istedik. İşte Mart ayı sorularıyla ilgili değerlendirmeler:

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUMA ANLAMA BECERİLERİ ÖNEMLİ

Yayımlanan Türkçe sorularının, geçmiş aylarda yayımlanan soru tipleriyle benzerlik taşıdığı ve 8. sınıf kazanımlarıyla paralellik gösterdiği görülmektedir. Temel dil becerilerinden okuma ve anlama becerisini geliştirmeye ve öğrencinin bu alanlardaki düzeyini ölçmeye yönelik sorular, mart ayında da yer almaktadır.

Öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirmeye yönelik olan sözel mantık soruları, verilen yargıdan hareketle öğrencinin yeni bir yargıya ulaşmasını sağlamakta ve bilgiyi transfer edip yorumlamasına olanak tanımaktadır. Yayımlanan soruların çoğu, anlam bilgisi başlığı altında incelenebilecek türden olup öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmaya ve yorumlama yetisini ön plana çıkarmaya yöneliktir. Görsel okuma sorularına bakıldığında öğrencinin, farklı tarzda sorulara açık olması gerektiği bir kez daha görülmektedir. Verilen bilgilerden hareketle sonuca ulaşmayı amaçlayan sorulardan ikisinin içeriği ise disiplinler arası bir yaklaşımla fen bilimleri dersinin kazanımıyla ilişkilendirilmektedir. Şiir bilgisi ile ilgili bir soru, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da farklı bir kazanımla karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra sorular, güncel konulardan seçilerek yaşamla örtüşmektedir. Öğrencilerin, Genel Ağ üzerinden kurdukları iletişimlerde yaptıkları yazım yanlışlarına yönelik bir soruyla da farkındalık kazandırılmak istenmektedir.

MATEMATİK: ANLAMA VE YORUM YAPABİLME BECERİSİ İSTİYOR

Sorular; genel yetenek, modelleme ve günlük yaşamla ilişkilendirme temel alınarak analitik düşünme, okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerisi gerektirmektedir. Örnek sorular, ağırlıklı olarak 2. dönem kazanımlarına yönelik olup çözümlerinde 1. dönem kazanımlarına da hâkim olmayı gerektirmektedir. Güncel olaylar ve günlük yaşamla ilişkilendirilen sorularda görsellere yer verilmesi, soruların anlaşılabilirliğini arttırmaktadır.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL DÜZENEKLER VE GÖRSELLERE DİKKAT

Mart ayı soruları; daha önceki aylarda olduğu gibi öğrencilerin okuma anlama, yorumlama becerilerini ölçmekle birlikte deneysel düzenekleri sorgulama, bilgiyi kullanma,  grafik yorumlama becerilerini de ölçer niteliktedir. Diğer derslere ait örnek sorularda olduğu gibi fen bilimleri sorularında da görsellerin kullanılması, soruların anlaşılabilirliğini artırmaktadır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMAYA DAYALI SORULAR

Genel olarak soruların, verilen yargılardan yararlanarak doğru yanıta ulaşmayı hedeflediği görülmektedir. Öğrencinin okuduğunu anlama becerisini ölçen, yorumlamaya dayalı soruların ezberci yaklaşımın önüne geçeceği düşünülmektedir. Sorularda verilen ifadeler arasındaki bağlantının doğru bir biçimde kurulmasının, öğrencinin doğru yanıta hızla ulaşmasını sağlaması beklenmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPILMASI İSTENİYOR

Yayımlanan örnek sorulara baktığımızda, soruların güçlük düzeylerinin yüksek olmadığı düşünülmektedir. Bilgiyi ölçen sorulardan çok;  okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmaya yönelik sorular dikkat çekmektedir. Söz konusu becerilere sahip öğrencilerin, bu soruları rahatlıkla çözebilmeleri beklenmektedir. Örnek sorular arasında verilen hadis ve ayetlerden çıkarım yapmaya dayalı soruların yanı sıra, disiplinler arası bir yaklaşımla günlük yaşamla ilişkilendirilebilen sorular da yer almaktadır.

İNGİLİZCE: KÜLTÜR SORULARI VAR

Mart ayı örnek soruları içinde ulusal ve uluslararası kültürlere dayalı sorular yer almaktadır. Görsellerle desteklenen sorular,  aynı zamanda yoruma da dayalıdır. Verilen okuma parçaları, küresel duyarlılığı ve çevresel farkındalığı kazandırmaya yönelik temalar içermektedir.

ERKAN ULU EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

FEN BİLİMLERİ: GEÇEN YILIN SORULARINA BENZİYOR

Bu ayın soru örnekleri, ene başından bu yana yayınlanan en gerçekçi soru örnekleri. Soru kalıpları birebir geçen seneki LGS soruları gibi. Sorular kaliteli ve cümle sonu tuzaklar içeriyor. Dikkatli ve kazanımları iyi bilen öğrencilerin seveceği ama biraz da eleyici örnekler.

 

TÜRKÇE: ÖĞRENCİLERİ DÜŞÜNMEYE YÖNELTİYOR

 

Türkçe soruları, daha önceki soruların benzerleri. Metinden hareketle çıkarımda bulunmak, verilen bilgilerle muhakeme yapabilmek gibi, öğrenciyi düşünmeye yönelten sorular. Ayrıca yayımlanan tüm örnek sorulara baktığımızda her konuyla ilgili (anlam bilgisi, dil bilgisi, şiir bilgisi, yazım ve noktalama) soru sorulduğunu söyleyebiliriz.

 

MATEMATİK: DAHA AZ ZORLAYAN SORULAR

 

Geçen örnek sorulara göre öğrencileri biraz daha az zorlayan sorulardan oluşmuş. Ortak özellik olarak karşımıza şu çıkıyor. Üçten fazla işlem gerektiren sorular var. İşlemler zor olmasa da düzenli yazmak, öğrencinin soruyu çözerken kaybolmasını engelleyen önemli bir yetkinlik haline geliyor. Okuduğunu anlama be soruda verilen önermelere harfiyen uymak, öğrenciyi pozitif anlamda ayrıştıracaktır. 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DAHA KISA VE KALİTELİ

 

Bugünkü sorular daha önce yayınlanan sorulara göre, her ne kadar kısa olsa da daha ayırt edici ve kaliteli. Analitik düşünme becerisine sahip, olaylara ve durumlara farklı bakabilen öğrenciler daha iyi sonuçlar çıkaracaktır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

 

Bu sene yayınlanan örnek sorular içerisinde en zor ve en ayırt edici sınav soruları bunlar oldu. Bilmeyenin yapamayacağı 2 soru var, diğer 3 soru ise üst düşünce becerisi istenilen soru tipleri. Örnek sorular, anlama, kavrama ve analiz etme sorularından oluşuyor. Bu şekilde sorulacak din kültürü soruları, sınavda ayırt ediciliğini göstermiş olacaktır.

 

İNGİLİZCE: DAHA UZUN VE DİKKAT İSTİYOR

 

Bugün açıklanan örnek İngilizce sorunlarında turizm konusu ağırlıktaydı. Okuma ve anlama becerisini ölçen metinler, önceki örnek sorulara göre daha uzundu ve dikkat istiyordu. Kelime bilgisi eksik öğrencilerin zorlanacağı sorulardı. Bu yılın örnek sorularında gramer bilgisini ölçen sorulara pek yer verilmemiş. 

 

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

 

TÜRKÇE: GÖRSEL YORUMLAMA ÖNEMLİ

MEB’in mart ayı Türkçe örnek soruları, önceki aylarda yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösteriyor. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık veriliyor. Şubat ayı sorularından farklı olarak “görsel yorumlama” soruları yaratıcı ve güncel konuları ele alıyor. Öğrenciler farklı kurgudaki soru tipleri ile karşılaşmaya hazır olmalı. Yine “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “noktalama işaretleri”, “cümle düzeyinde anlam” yer alıyor. Atasözlerinde geçen sözcüklerin altının çizilerek ilgili olduğu konunun anahtar sözcüğünü sorması oldukça farklı bir soru tipi. Yazım yanlışlarını günlük hayattan örneklendiren “whatsapp mesajı” sorusu ise yine “güncel hayatın içinden” gelecek sorulara işaret ediyor. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorular, 8. sınıf öğrencilerimizin, farklı tarzda sorulara açık olması gerektiğini gösteriyor. “Kodlama yaparak” sembollerden harflere ve oradan da sözcüğe ulaşma sorusu da oldukça dikkat çekiyor. Bilginin öncüle yedirilerek verildiği sorularda analiz ve sentez yapabilecek öğrenciler bu sorularda başarılı olacak.  Örnek sorulara göre bu yılki sınav; okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri “üst düzeyde gelişmiş” öğrencileri belirleyecek.

MATEMATİK: GÖRSELLİK VE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI

LGS örnek sorularında 8. Sınıf müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, tüm sorularda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.Bir önceki aylarda yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek öğrenciden doğru yorum yapması ve çözüme ulaşması istenmektedir.

Yayınlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularıyla benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir.

MEB’in yayımlamış olduğu örnek sorularda müfredat kazanımlarına bağlı kaldığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verdiği görülmüştür. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Fen bilimleri mart ayı örnek sorularını incelediğimizde diğer aylarda yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi deneysel düzeneklerin sorgulandığı sorular, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve grafikler içeriyor.

Bazı sorularda verilen üst bilgiler ile görseller birleştirilerek öğrenciden bilgi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. Soruların içeriğine baktığımızda; “Mevsimler ve İklim” ünitesinden gelen bir sorunun üst bilgiyi ve verilen görseli kullanarak öncülleri değerlendirmesi isteniyor. “Modifikasyon” konusundan gelen bir soruda görselde verilen örnekleri ve öğrendiği bilgileri kullanarak doğru cevaba ulaşması isteniyor. “Basınç ve Kimyasal Tepkimeler” konusundan gelen birer soruda deneysel düzenekleri, oluşan olayları gözlemlemeleri ve yapılan deneyden hareketle ulaşılabilecek sonuçlara ilişkin çıkarımlarda bulunmaları isteniyor. “Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen üç sorunun ise müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin verilen görsellerden de faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözebileceğini görmekteyiz. “Besin Zinciri ve Enerji Akışı” konusundan gelen bir sorunun verilen görsel üzerinden yorum yaparak cevaplanabileceğini, “Enerji Dönüşümü” konusundan gelen bir sorunun günlük hayatta evlerimizde kullandığımız ve örneklerini yaptığımız Teraryum ile içerisinde gerçekleşen olayların sorgulandığını görmekteyiz.

Örnek sorularda MEB’in müfredat kazanımlarına bağlı kalındığını, deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığını, grafik okumayı ve bilgiyi kullanarak yorum yapabilmeyi gerektiren seviyede sorular olduğunu söyleyebiliriz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUM YAPABİLME BECERİSİ

 

Mektup ve anılardan yola çıkılarak yorum yapabilme becerisini ölçen sorulara yer verilmiştir. Tam bağımsızlık, milli kültür gibi konularla ilişkilendirilebilen birçok kavrama sorularda geniş yer verildiği görülüyor. Kavram bilgisinin önemi, bu sınavda belirgin biçimde vurgulanmıştır. Bir diğer önemli husus ise örnek bir soruda fotoğraf ve ilgili fotoğrafa ait kısa bir açıklama verilerek yorum yapabilme becerisinin yanında dikkatin de ölçülmesidir. Milli Mücadele yıllarında alınan kararlarla ilgili çıkarıma varılmasını gerektiren yorum soruları da diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da soruları arasında yerini almıştır. Örnek soruları genel olarak değerlendirdiğimizde kavram bilgisi, yorum becerisi kadar dikkatin de sınav başarısında etkili olacağını söyleyebiliriz.

 

İNGİLİZCE: PARAGRAFLAR SONUNA KADAR OKUNMALI

Mart ayı örnek soruları, daha önce yayımlanan sorularda olduğu gibi öğrencilerin bilişsel becerilerini kullanması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Öğrencilerin paragrafları sonuna kadar okuması, yorum yapması ve seçenekleri değerlendirerek cevaba ulaşması gereken soru tipleri bu örnek sorularda da yer almaktadır. Yayımlanan örnek sorularda klasik diyalog tamamlama soru tarzının dışına çıkılmış olup metne bağlı cümle tamamlama soru yapılarına ağırlık verilerek öğrencinin anlama ve bilgiyi yorumlama becerisi ön plana çıkmıştır. Sorularda kullanılan görseller öğrencilerin durumu zihinlerinde canlandırmasını ve soruları daha kolay kavramasını desteklemektedir. Üst düzey düşünme becerilerini kullanmak ve soruları iyi bir şekilde analiz edebilmek sınavın başarı anahtarı olacaktır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DÜŞÜNCEL BECERİLERE DAYALI

2019 Mart ayında yayınlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını incelediğimizde, soruların öğrencilerin yorumlama yetenekleri dahilinde ölçme değerlendirmeye uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. Sorularda tümdengelim yöntemi kullanılmıştır. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalıdır. Böylece bilgiyi sınarken öğrencilerin mantığını kuvvetlendirip, düşünme derinliklerini artırması hedeflenmiştir. Her üniteden soru hazırlanmış olması konuların tekrarı açısından önemlidir. Ders içi kazanımlar kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtılmıştır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile öğrencilerden dersin amacına uygun çıkarımlar yapması istenmektedir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek tarzdadır. Yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, öğrencilerin konuları tekrar ederek, öğrenme eğilimlerinin devam etmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.

22-03-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş