Arama sonuçları

Hisar Okulları: Hangi öğrencilere burs veriyor, hangi yüzdelik dilimden alıyor?

Hisar Okulları: Hangi öğrencilere burs veriyor, hangi yüzdelik dilimden alıyor?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel okullar arasında yer alan Hisar Okulları hangi öğrencilere burs veriyor? Hangi yüzdelik dilim ve başarı sırasından öğrenci alıyor? Kontenjanı nedir? Hangi uluslararası programları uyguluyor? Hisar Okulları Lise Müdürü Okan Uzelli, pervinkaplancom instagram yayınına konuk olarak sorularımızı yanıtladı.

İşte sorular ve yanıtları:

ANADOLU LİSESİ STATÜSÜNDE

Hisar Okulları Anadolu lisesi statüsünde midir?

Hisar Eğitim Vakfı Hisar Anadolu Lisesi statüsünde olarak LGS puanıyla öğrenci alan okullar arasındayız.

Hazırlık sınıfı zorunlu mu?

MEB yönetmeliğine göre, lisemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimiz lise bölümüne devam etmeden önce İngilizce Yeterlilik Sınavı'na giriyorlar. Sınav, öğrencilerin İngilizce dilindeki yetkinliklerini değerlendirerek Hisar Lisesi’nde ihtiyaç duyacakları akademik üretkenlik becerilerine odaklanmayı amaçlamaktadır. Okulumuzun PREP (Hazırlık) Komitesi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav sonucunda İngilizce seviyesi yeterli olan öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf tutularak, 9. sınıfa alınıyorlar. İngilizce anlamında desteklememiz gereken öğrencilerimiz Hazırlık Programına devam ediyor.  Öğrenciler bu program sayesinde lisemizden, üniversite seviyesinde İngilizce derslerimizi alabiliyor, başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz uluslararası konferanslarda sunum yapabilen bir seviyeye geliyor. 

SAYISAL DERSLER İNGİLİZCE Mİ?

Haftada kaç saat İngilizce görülüyor, bu tüm sınıflarda aynı mı?

Lisede İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri yanında Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar dersi ve AP derslerinin tamamı, yaratıcı yazarlık, liderlik ve yönetim, tasarım, mekatronik gibi seçmeli dersler de İngilizce olarak uygulanmaktadır. Hazırlık seviyesinde haftada 25 ders saat verilen İngilizce eğitimi, 21. yüzyılın vazgeçilmez temelleri olan liderlik ve işbirliği, bağımsız çalışma ve yaşam becerileriyle birlikte öğrenci merkezli bir öğrenim sunmaktadır.

Sayısal dersler İngilizce veriliyor mu?

Lisede İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri yanında Fen, Matematik ve bazı seçmeli dersler de İngilizce olarak uygulanmaktadır. Hisar Okulları, dijital çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması için STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim modelinin yanı sıra, disiplinlerarası, çok disiplinli ve disiplinler ötesi yaklaşım içinde sanat ve tasarımın STEM ile bütünleştirilmesi gerektiğine inanarak STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) eğitim modelini de benimsemiştir. Öğrencilerimiz kendilerini her alanda iki dilde de ifade edecek şekilde yetişmektedir.

Okulun yabancı dil programı, Yazma Becerileri Merkezi tarafından da desteklenmektedir. Hisar’da her birey birer yazar olarak kabul edilir. Amacımız öğrencilerin yazma sürecinde kendine güvenmeleri, fikirlerini akıcı şekilde yazıya dökmeleri, yazma eylemini öğrenme ve eleştirel düşünmeyi besleyen bir eylem olarak benimsemeleridir. Öğrenciler bu merkezde sadece yazma becerilerini ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda eğitmenlik sorumluluğunu üstlenerek akranlarına yol gösterme ve kendine güvenlerini geliştirme fırsatını elde eder. 

İKİNCİ DİLLER NEDİR?

İkinci yabancı dil nedir? Haftada kaç saat veriliyor?

Okulumuzda yabancı dil, İngilizce dışında 3 tane. İspanyolca, Fransızca ve Almanca. K12 okul olduğumuz için aslında ortaokuldan itibaren başlıyor. Hisar Okulları’na başladığında öğrencimizden ikinci bir yabancı dil seçmesini istiyoruz (İngilizce, Almanca, Fransızca). Orada B1 düzeyi hedefimiz var. Eğer hazırlık okuyorsa 5 yıl, 9. Sınıfa başladıysa 4 yıl boyunca o ikinci yabancı dilde öğrenimine devam ediyor. Dersler haftada 3 saat oluyor. Eğer öğrencimiz seçmeli olarak ikinci yabancı dil seçtiyse alacağı yabancı dillerin sayısı da artıyor. AP İspanyolca ya da AP Fransızca seçtiyse seçmeli derslerde ikinci yabancı dillerinin sayısı artabiliyor.

Okulda toplam öğretmen sayısı ve bunlar arasındaki yabancı öğretmen sayısı nedir?

Lise öğretmenlerimiz part time çalışan öğretmenlerimiz ile birlikte 75-80’i bulmaktadır. İngilizce öğretmenlerimizin büyük bir kısmı anadili İngilizce olan öğretmenler. Yabancı öğretmenlerin haricinde İngiltere ya da Amerika’da yüksek lisans yapmış öğretmenlerden oluşuyor. Aynı zamanda yurt dışı danışmanlarımızın bir kısmı ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz. İkinci yabancı dil öğretmenlerimizin bir kısmı anadilleri Türkçe dışında olan öğretmenlerimiz. Branş öğretmenlerimizde de fen ve matematikte dönemsel olarak anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz olabiliyor.

Lisede toplam kaç öğrenci var?

Bugün 2022/2023 akademik yılında toplamda 1590 öğrencimiz içerisinden 522 öğrencimiz lise seviyesinde yer almaktadır. K12 bütünlüğünde olmamız çok değerli bir vasfımız. 2007’den bu yana da CIS: Council of International Schools ve NEASC: New England Association of Schools and Colleges akreditasyonumuz var. 2018 yılında da yeniledik akreditasyonlarımızı.

ARA SINIFLARA ÖĞRENCİ ALINIYOR MU?

Lisede ara sınıfa öğrenci alıyor musunuz? Sınav mı yapıyorsunuz?

Hisar Lisesinde ara sınıflardan 9, 10. ve 11. Sınıflara kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Ara sınıflara aday öğrenciler, Lise idaresi tarafından ilan edilen takvime göre ara sınıf sınavına katılırlar. Sınavı Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce bölümlerinden oluşmaktadır. Akademik sınavlar öğrencinin bitirdiği seviyenin akademik kazanım ve becerilerini kapsamaktadır. İngilizce sınavının ise Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma bölümleri vardır. Aday öğrenciler son dönem karnesi, takdir- teşekkür belgesi veya onur belgesi, disiplin cezası almadığına dair ilgili idarenin yazısı, öğrenci kimlik belgesi, öğrenci fotoğrafını yazılı sınav ve görüşmeler öncesi kayıt işleri ofisine teslim ederler. Kayıt hakkı verilen aday öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesini takiben Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından gerçekleştirilecek öğrenci tanıma görüşmesine de katılırlar.

İLKÖĞRETİMDEN LİSEYE GEÇİŞ 

İlköğretimden gelen öğrenciler doğrudan liseye geçebiliyor mu?

8. Sınıflarımız K12 bütünlüğünde doğrudan kendi lise bölümümüze devam edebiliyorlar. MEB yönetmeliğine göre, ortaokul mezunlarımız da lise bölümüne devam etmeden önce İngilizce Yeterlilik Sınavı'na giriyorlar. Bu yıl 25 en fazla 30 öğrenci kabul edilecek. Kabul edilecek öğrencilerden 8’ine %100 burs olarak tüm öğrenim ücreti, kesintisiz 5 yıl başarı kriteri ile birlikte ve diğer akademik destekler, uluslararası gezi, ders materyalleri ile birlikte sunulacak. Hisar Okulları tercih döneminde TÖZOK takvimini takip ederek iki puan açıklayacak. İlki üstün başarı bursu için diğeri de ücretli 20 kontenjan için olarak açıklanacak. 

AP NEDİR?

AP programını en uzun süre uygulayan okullardan birisiniz. Kaç ders sunuyorsunuz? AP alan öğrencinin yurtdışı üniversitelere başvurularında avantajları neler oluyor?

Türkiye’de genel olarak iki uluslararası program takip ediliyor; IB ve AP. Hisar Okulları kurulduğu günden itibaren hep bir AP okulu olmuştur. AP, College Board tarafından hazırlanan bir ders programı sistemidir. College Board’u da SAT(uluslararası üniversite kabul sınavı)’den daha iyi bilebilirler. College Board SAT’yi hazırlayan kuruluş. AP ders sistemi daha yaygın olarak Amerika’daki 22 bin okulda uygulanan bir sistem. 38 ders var AP ders sisteminde AP dersi aslında üniversite düzeyinde ders. College Board zaten bağımsız bir üniversite hazırlık kuruluşu. AP dersleri de lisede öğrencilerin üniversite düzeyinde dersler almalarına olanak veren bir sistem. Bir mezunumuz üniversiteye başlarken 12 tane üniversite dersini tamamlamış olarak üniversiteye gidebiliyor AP sistemi sayesinde. Öğrenci seçtiği alanda derinleşmiş oluyor, hedef-kariyer eğitimi için üniversite kabullerini güçlendirmiş oluyor. Mezunlarımızdan sıklıkla duyduğumuz bir başka unsur ise aldıkları AP derslerini üniversitelerinde kredi olarak saydırma ihtimalleri ya da farklı derslere yönelme ihtimalleri oluyor.

Öğrenciler mezun olurken dil yeterlilik sertifikası alıyor mu?

Öğrencilere bir dil yeterlilik sertifikasını kolaylıkla alabilecekleri seviyede dil eğitimi veriyoruz ama doğrudan bir sertifika vermiyoruz. Okulumuzda eğitim alan lise öğrencilerinin dil seviyesi, seviyeyi belirleyen sınavlarda IELTS 9 üzerinden 7 ve 7,5 arasında değişkenlik göstermektedir.

109 ÖĞRENCİNİN 100’Ü YURTDIŞINA GİTTİ

Son yıllarda yurtdışına yükseköğretim için giden öğrenci sayısı artıyor. Sizde durum nedir? Öğrencilerinizin ne kadarı yurtdışını tercih ediyor, sayı artıyor mu?

Hedefimiz, Hisar Lisesi’ne başlayan öğrenci yüksek öğrenimini nerede sürdürmek istiyorsa, onu en iyi şekilde oraya hazırlamak. Ancak okulun ciddi bir tecrübesi ve birikimi var. Uluslararası kabuller konusunda çok başarılı ve bu üniversiteler arenasında bir repütasyona dönüşmüş durumda. Dolayısıyla yurtdışını hedefleyen öğrenciler ve aileler yoğun olarak düşünüyorlar. %90 oranında yurtdışındaki üniversitelerin tercih edilmesi bir kültür ve deneyim oluşturuyor. Sadece yurtdışına hazırlıyoruz diyemem ama kısmen de sorunuzun yanıtı Evet oluyor. Bu yıl 109 mezun verdik içlerinden 100’ü yurtdışında öğrenimini sürdürmeye karar verdi.

Yurtdışında özellikle hangi ülkeler, üniversiteler ve bölümleri tercih ediyorlar? Burada bu yıl kabul alan öğrencilerden söz edebilirsiniz.

En yoğun olarak tercih edilen ülke ABD, çünkü burası uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre en başarılı üniversitelerin bulunduğu ülke. Öğrencilerimizin ilk tercihi %30-%40 oranında yıllara göre değişmekle beraber ABD oluyor. Onu takiben Avrupa’da da İngiltere çoğunlukla tercih edilen ülke. İngilizce konuşulan ülkeler yoğun olarak tercih ediliyor. Hollanda, İspanya son zamanlarda da Çek Cumhuriyeti ve Hong Kong onları takip ediyor.

Öğrencilerimiz genel olarak %30 mühendislik, doğa bilimleri %30 finans, ekonomi kalan yüzdelik de de tasarım, sanat, mimarlık alanındaki bölümleri tercih ediyorlar.

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER

Türkiye’de kalan öğrenciler hangi bölümlere yerleşiyor?

Türkiye’de öğrencilerimiz çoğunlukla vakıf üniversitelerini tercih ediyorlar. Sadece tek bir bölüm söyleyemeyiz ekonomi, sosyal bilimler gibi birçok alan var. Çoğunlukla mühendislik ve iktisat fakültesi bölümlerini tercih ediyorlar. Ancak öğrenciler genellikle tek bölümle mezun olmuyorlar yan dal ya da çift anadal yapıyorlar. Tek bir alana yönelmemek, mutlaka sayısal bölümle sözel bölümü ilişkilendirerek öğrenimlerini sürdürmek veya sanat okuyacaksa işletme/yönetim gibi bir bölümle bunu pekiştirmek önemli diye düşündüğümüz için çoğunlukla birleştirilmiş bölümler ya da çift anadal yaparak öğrenimlerini sürdürüyorlar.

Öğrencilerimizi nasıl hazırladığımız konusuna gelecek olursak; okulumuzda bir Kariyer Merkezimiz var. Kariyer Merkezlerimizde görev yapan yurtdışı ve yurtiçi danışman arkadaşlarımız var. Öğrencimiz Hisar Lisesi’ne başladığı anda hem kendisi, hem de ailesi bir yurt içi ve yurt dışı danışmanına atanıyor, çünkü gerçekten üniversite başvuru süreci çok uzun soluklu bir süreç. 1-2 ayda karar verip yön alabileceğiniz bir dönem değil. Dolayısıyla başlar başlamaz öğrenciler bir danışmana atanıp rehberlik bölümü ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle üniversite sürecine hazırlanıyorlar.

YKS hazırlık kursu bulunuyor mu?

IB öğrenim programında MEB ya da IB gibi bir ayrım var. Ama AP eğitim programında böyle bir ayrım yok. Öğrenci AP eğitim programından bir ders de alabilir 7 ders de... Dolayısıyla öğrencimiz son güne kadar karar değişikliğine gidebilir. İki sınava birden aynı anda da hazırlanabilir. AP derslerimiz eğitim ücretleri içerisinde yer alan bir sistemdir. Biz 11. Sınıftan itibaren Türkiye’de yüksek öğrenimine devam etmeye karar vermiş öğrencilerimiz için bir sınıf oluşturuyoruz. 11. ve 12. sınıfta ama 12’de çok yoğun olmak üzere Türkiye’deki üniversitelere hazırlık sürecini yapılandırıyoruz. Okulun da sistemi içerisinde Türkiye’deki üniversitelere hazırlık var.

NASIL BURS VERİYOR?

Yine merak edilen konulardan birisi de burslar oluyor. Her yıl LGS ile gelen öğrencilere üstün başarı bursu veriyorsunuz 2023-2024 öğretim yılı için LGS kontenjanınız nedir?  Bu öğrenciler için nasıl bir burs sistemi düşünüyorsunuz? Burs tüm lise yaşamlarını kapsayacak mı? Sadece öğrenim bursu olarak sınırlı mı?

Birinci koşulumuz akademik başarı. Sınavda açıklayacağımız üstün başarı taban puanını belirleyeceğiz. Puana göre öğrenciler sıralanacak. 8 tam burs kullanacağız. Son 4 yıldır tercihimiz 8 öğrenciye tam burs vermek şeklinde oldu. Bu sene de bu şekilde olacak. Bursun devamında da hazırlık okursa öğrencimiz 5 yıl burs takdir ediyoruz. 9. Sınıfa başlarsa öğrencimiz 4 yıl takdir ediyor burs. Tabii ki bir davranış yaptırımı almamak ve 90 not ortalamasını sürdürmek kaidesiyle. Çünkü üstün başarı bursu, gerçekten üstün başarıyla gelmiş öğrenciye verdiğimiz bir burs, onu da sürdürmesini bekliyoruz.

SON GİREN ÖĞRENCİNİN YÜZDELİK DİLİMİ

2022-2023 eğitim öğretim yılında liseye son giren öğrencinin (LGS) yüzdelik dilimi ve puanı ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl bursluluk için 0.8’den açıldı ortalama ise 0.4’tü. Bu yıl öngörümüz %1’in altına inmeyecek. Burssuz kaydı %3’ten açtık. Bu yıl da bursluluk oranı %1, ücretli başvuru ise %3-4 aralığında olacağını söyleyebiliriz.

Burslu öğrencileri takip ettiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bu çocuklar yükseköğretimde de burslarını sürdürme şansına sahip oluyorlar mı?

Amerika’da ve İngiltere’de mali yardımla burs olmak düşük olsa da öğrencilerimiz üstün başarı göstererek mezun oldukları için kendilerine uygun olan burslu okullara devam etme şanslarına sahip olabiliyorlar.

BURS İÇİN VELİLERE ÖNERİLER

Burs almayı düşünen veliler için önerileriniz nedir? Ne zaman başvurmalılar, burslar ilk kayıtta sonlanıyor mu? Nasıl bir kayıt süreci izlemelerini önerirsiniz?

Öncelikle öğrencinin potansiyeli ne? Hangi ekole, yaklaşıma daha uygun bunlar tespit edilmeli. Bu havuzu daraltma imkanı verir ailelere. Bir de hızla okullardan bilgi alabilirler. Bir öğrencimiz Hisar’dan mezun olurken 12 farklı AP dersi kadar alabiliyor, bu 12 üniversite dersi demek. Öğrencilerimizin %80’i bu dersleri alıyor. Dersleri kendi okul öğretmenlerimi tarafında tamamen İngilizce olarak alıyorlar. Veliler, diğer detay soruları ilgili okulların öğrencimiz son güne kadar karar değişikliğine gidebilir. İki sınava birden aynı anda da hazırlanabilir. AP derslerimiz eğitim ücretleri içerisinde yer alan bir sistemdir. Biz 11. Sınıftan itibaren Türkiye’de yüksek öğrenimine devam etmeye karar vermiş öğrencilerimiz için bir sınıf oluşturuyoruz. 11. ve 12. sınıfta ama 12’de çok yoğun olmak üzere Türkiye’deki üniversitelere hazırlık sürecini yapılandırıyoruz. Okulun da sistemi içerisinde Türkiye’deki üniversitelere hazırlık var.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU NEDİR?

Her yıl LGS ile gelen öğrencilere üstün başarı bursu veriyorsunuz 2023-2024 öğretim yılı için LGS kontenjanınız nedir?  Bu öğrenciler için nasıl bir burs sistemi düşünüyorsunuz? Burs tüm lise yaşamlarını kapsayacak mı? Sadece öğrenim bursu olarak sınırlı mı?

Birinci koşulumuz akademik başarı. Sınavda açıklayacağımız üstün başarı taban puanını belirleyeceğiz. Puana göre öğrenciler sıralanacak. 8 tam burs kullanacağız. Son 4 yıldır tercihimiz 8 öğrenciye tam burs vermek şeklinde oldu. Bu sene de bu şekilde olacak. Bursun devamında da hazırlık okursa öğrencimiz 5 yıl burs takdir ediyoruz. 9. Sınıfa başlarsa öğrencimiz 4 yıl takdir ediyor burs. Tabii ki bir davranış yaptırımı almamak ve 90 not ortalamasını sürdürmek kaidesiyle. Çünkü üstün başarı bursu, gerçekten üstün başarıyla gelmiş öğrenciye verdiğimiz bir burs, onu da sürdürmesini bekliyoruz.

2022-2023 eğitim öğretim yılında liseye son giren öğrencinin (LGS) yüzdelik dilimi ve puanı ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl bursluluk için 0.8’den açıldı ortalama ise 0.4’tü. Bu yıl öngörümüz %1’in altına inmeyecek. Burssuz kaydı %3’ten açtık. Bu yıl da bursluluk oranı %1, ücretli başvuru ise %3-4 aralığında olacağını söyleyebiliriz.

Burslu öğrencileri takip ettiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bu çocuklar yükseköğretimde de burslarını sürdürme şansına sahip oluyorlar mı?

Amerika’da ve İngiltere’de mali yardımla burs olmak düşük olsa da öğrencilerimiz üstün başarı göstererek mezun oldukları için kendilerine uygun olan burslu okullara devam etme şanslarına sahip olabiliyorlar.

Toplam öğrencileriniz içinde burslu öğrenci oranı nedir?

Toplam öğrencilerimiz için burs oranı %25 ile %100’e kadar değişiyor. 100 öğrenciden %25i farklı oranda burs alabiliyor, ortaokulu başarıyla bitirme bunlardan biri ve mali burs imkanı olarak değişiklik gösterebiliyor.

26-06-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş