Arama sonuçları

İSOV bursları nedir ve kimler başvurabilir?

İSOV bursları nedir ve kimler başvurabilir?

İSOV bursları nedir ve kimler başvurabilir? Maddi desteğe ihtiyaç duyan hem lise hem de üniversite öğrencilerine burs veren kurumlardan biri de İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) oluyor.

İSOV BURSLARI NEDİR VE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Vakıf lisansüstü eğitim yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de burs veriyor. Ama İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulu, üniversitelerin teknik bölümlerinde okuma şartı var. Vakıf üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde yüzde 100 burslu okuyanlar da başvurabiliyor. Bursları karşılıksız. 2018 yılı için 450 TL burs belirlendi.

İSOV BURSLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NEDİR?

1-) TC vatandaşı olmak.
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).
3-) Gelir düzeyi düşük olmak.
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak.
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak.
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
7-) Yüksek öğretim için: ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

 

BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Burslar için başvurular 1 - 30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online yapılacak. Uygun bulunanlar mülakata çağrılacak.

YURTDIŞINDA OKUYANA BURS YOK

 

Yurtdışında eğitam alan öğrencilere burs verilmiyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYOR?

1-) Boğaziçi Üniversitesi,
2-) İstanbul Üniversitesi,
3-) İstanbul Teknik Üniversitesi,
4-) Galatasaray Üniversitesi,
5-) Marmara Üniversitesi,
6-) Yıldız Teknik Üniversitesi,
7-) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
8-) Türk-Alman Üniversitesi,
9-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
10-) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11-) Kocaeli Üniversitesi,
12-) Gebze Teknik Üniversitesi,
13-) Vakıf üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde ve yüzde 100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

BURS NE ZAMAN İPTAL EDİLİYOR?

1-) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi.

2-) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları.

3-) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması.

4-) Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması.


5-) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması.

6-) Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması.

7-) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu'nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan.

8-) Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde

yukarıda yazı olan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda bursların ödenmesi yönetim kurulu kararı ile durdurulur.

 

BURS İÇİN GEREKEN BELGELER NEDİR?

a) Nüfuz cüzdanı örneği.

b) Savcılıktan iyi hal kağıdı.

c) İkametgah.

d) Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge.

e) Yüksek öğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını göstren belge (transkript).

 f) Öğrenim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi.

g) Anne-baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi.

h) Anne-baba çalışmıyorsa fakirlik belgesi.

 

 

 

 

 

30-08-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş