Arama sonuçları

Katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi

Katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi

Katkı payları ve öğrenim ücretleri belirlendi. Yükseköğreti̇m kurumlarında 2017-2018 eği̇ti̇m-öğreti̇m yılında cari̇ hi̇zmet mali̇yetleri̇ne öğrenci̇ katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğreni̇m ücretleri̇ni̇n belirlenmesine dai̇r Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili sayılı yazısı üzerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı.

KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Karar şöyle;  "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu’nca belirlenen esaslara göre, yurt dışından yükseköğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin öğrenim ücreti tutarı 230 lira olarak belirlendi.

Bu tutar, Maliye Bakanlığınca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

ÖĞRENİM ÜCRETİ BİR YIL ÖNCEYE GÖRE DEĞİŞMEDİ

Öğrenci ve devlet katkısı miktarları da bir önceki yıla göre değişmedi. Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Engelli olduğu halde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilecek.

SURİYE VATANDAŞLARI NE OLACAK?

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Kararda ayrıca yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kişiler, öğrenim ücreti bakımından bu kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Ayrıca birinci öğretim ve açık öğretim programlarında, program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanaca

 

21-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş