Arama sonuçları

Kırtasiyede KDV yüzde 1'e düşsün teklifi

Kırtasiyede KDV yüzde 1'e düşsün teklifi

Kırtasiyede KDV yüzde 1'e düşsün teklifi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kırtasiye malzemelerindeki Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklifle, kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi amaçlanıyor.

KIRKASİYEDE KDV YÜZDE 1'E DÜŞSÜN TEKLİFİ

Teklifin gerekçesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılında; okul öncesi eğitime başlayan bir öğrencinin okula başlangıç giderinin 1402 lira olarak tespit edildiği, geçen yıla göre artış oranının yüzde 17,09 olarak gerçekleştiği belirtildi.

İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç giderinin geçen yıla göre yüzde 26,99, ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç giderinin geçen yıla göre yüzde 23,21, liseye başlayan öğrencinin başlangıç giderinin ise yüzde 17,97 arttığı ifade edildi.

Eğitim giderlerinin aile bütçesinde önemli bir yer tuttuğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

"Gerek aile gerekse genel bütçeden eğitime ayrılan kaynakların yeterli olmaması, eğitim kalitesini düşürürken eğitimde fırsat eşitliğini de olumsuz yönde etkilemektedir. En üst gelir grubunun eğitim harcaması en alt gelir grubunun yaklaşık 21 katıdır. Yoksul ve dar gelirli ailelerin çocukları altyapısı ve fiziki donanımı yetersiz, branş öğretmeni açığı olan, derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda eğitim görmeye devam etmektedir. Anayasanın 42. maddesinde ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda devlet okullarında zorunlu eğitimin parasız olduğu ifade edilmesine rağmen, okullarımızda değişik isim adı altında ailelerden para alınmaya devam edilmektedir. 'Kayıt, dergi, hizmetli gideri, temizlik malzemesi, fotokopi gideri' gibi alınan bu paraların önemli bölümü 'zorunlu bağış' şekline dönüşmüştür. Bağış adı altında alınan ücretler de eklediği zaman, okul giderlerinin özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere ciddi bir yük getirdiği ortadadır. Halen bütün kırtasiye ürünlerinde yüzde 18; defter, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerinde ise yüzde 8 KDV alınmaktadır."

11-09-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş