Arama sonuçları

Merkezi sınavda hangi sorular yanıt bekliyor?

Merkezi sınavda hangi sorular yanıt bekliyor?

Merkezi sınavda hangi sorular yanıt bekliyor? Bu yıldan itibaren TEOG sistemi terk edilerek, sınavla öğrenci alacak resmi okullar belirlenmiş ve belirlenen okullara gitmek için isteyen öğrencilerin katılacağı merkezi bir sınav konulmuştur.

Teknik açıdan bakıldığında bu sınav pek çok açıdan geçmişte yapılan OKS ve SBS sınavlarına benzerlik göstermekle birlikte puanlama ve diğer bazı detaylar açısından farklılıklar da içermektedir.   

MERKEZİ SINAVDA HANGİ SORULAR YANIT BEKLİYOR?

Örneğin sınav iki oturumda yapılacaktır. Teknik açıdan 09:30’da başlayıp 12:30’da bitecek olan iki sınav oturumu arasında 45 dakikalık bir süre bulunmaktadır. Ancak birinci sınavın bitimiyle salonun boşaltılması ve ikinci sınav için öğrencilerin salona alınması sırasında bu süre kısalacak belki yarım saatlik bir ara hakkı doğacaktır. Bu arada öğrenciler varsa tuvalet ihtiyaçlarını giderip, az da olsa hareket imkanı bulacaktır.

TANIMADIKLARI OKULLARDA SINAVA GİRECEKLER

Ancak bu ara önceden çok iyi düşünülüp planlanmalıdır. Bu yaş çocukları son derece hareketli olup, aşina olmadıkları bir okulda ve tanımadıkları, aynı zamanda kendilerini tanımayan, özelliklerini bilmeyen sınav sorumlusu öğretmenlerin gözetiminde ara yapacaklardır. Ayrıca bu öğretmenler birinci sınavın sonlandırılması ve ikinci sınavın hazırlıkları gibi bir dizi önemli işle de meşgul olacaktır. 

TEOG sınavlarında da aralar verilmiştir ancak unutmamak gerekir ki orada ara yapan öğrenciler birbirlerini ve sınav yapılan binayı çok iyi tanıyan çocuklardır. Burada bir dizi sorunla karşılaşmak olasıdır.

Problem yaratacak bir öğrenci diğerlerinin ikinci sınav için konsantrasyonunubozabilir. Çocuk tanımadığı bir ortamda, aradığı yeri ve dinlenme alanını bulabilmek için doğru yönlendirilmelidir. 

SINAV ARALARINDA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL

Biten sınav hakkında konuşmak bir sonraki sınav hakkında olumsuz etkilenmeye sebep olabilir. Diğer yandan genel olarak sınavlar yoğun beyinsel faaliyetler nedeni ile enerji tüketimi yüksek anlardır. 

TEOG sınavları sırasında okullar, kendi okullarında sınava giren kendi öğrencileri için iyi planlanmış ve seçilmiş atıştırmalık ikramları koymaktaydı. Şimdi sınav merkezi olacak farklı okullarda standart bir ikram düşünülecek mi? 

Böyle bir imkan yoksa çocukların yanlarında enerji verecek sağlıklı bir ürün getirmesine izin verilecek mi? Okul kantinleri açık olacak mı?

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Bu sınavda geçmişte olduğu gibi üç yanlış bir doğruyu götürmektedir. Bu nedenle öğrencilerin cevabından tam olarak emin olmadıkları sorular konusunda dikkatli olmaları gerekir. 

Ayrıca sınavda, sorularına yer verilecek derslerin katsayıları arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. İkinci oturumda sadece matematik ve fen dersine ait sorular yer alacağından ve bu derslerin kat sayıları aynı olduğundan öğrenci rahattır. 

SÖZEL BÖLÜMDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Ancak sözel bölüm olan ilk oturumda, katsayısı 4 olan 20 Türkçe sorusu, katsayıları 1 olan ve 10’ar soruları bulunan, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil dersleri yer almaktadır. 

BİR SINAV STRATEJİSİ BELİRLENMELİ 

Öğrenciler aileleri ve kendilerini iyi tanıyan öğretmenleri ile birlikte iyi bir sınav stratejisi belirlemelidir. Sözel bölüm sınavına hangi dersten başlanacağı ve sorulara ne şekilde zaman ayrılacağı düşünülmelidir. Puanlamada Türkiye soru çözme ortalamaları ve standart sapmalar da hesaba dahil edileceğinden tam olarak etkilerini görmek kolay olmasa da en azından bir Türkçe sorusunun diğer derslerin 4 katı ağırlıkta olduğu unutulmamalıdır. 

DİN DERSİNDEN MUAF OLAN ÖĞRENCİLERİN SÜRESİ NE OLACAK?

Bundan daha önemli bir husus Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olacak öğrencilerin diğer öğrencilere göre durumudur. Bu öğrencilerin puanlarının ne şekilde hesaplanacağı ile ilgili açıklama kılavuzda yer almaktadır ve adil gözükmektedir. Ancak muaf olan öğrencilerin sınav süreleri ile ilgili hiç bir açıklama yapılmamıştır. TEOG döneminde olduğu gibi farklı dinlere ait sınav soruları hazırlandığı yolunda bilgi alınmaktadır ancak dikkat çektiğimiz husus Azınlık okullarında değil resmi veya özel okullarda okuyan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan çocuklardır. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir çözüm düşünülmemişse, tüm öğrenciler 75 dakikada 50 soru çözmeye çalışırken bu öğrenciler 75 dakikada 40 soru çözme şansına sahip olacaklardır. 

VELİLER DAVA AÇMA YOLUNA GİDEBİLİR

Geçmişte öğrencileri oldukça zorlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularıyla da karşılaşılmıştır. Bu çocukların ayrı salonlarda daha kısa süre ile sınava alınmaları hem adil bir süre hesabı yapılamayacağı yönünden hem de pedagojik açıdan sakıncalıdır. 

TEOG sınavlarında ders sınavları ayrı oturumlar halinde yapıldığından bu soru yaşanmamı, puanlama da olabilecek en uygun şekliyle yapılmıştır.  Ancak konuyla ilgili olarak bu sınavda ciddi bir sorun karşımıza çıkmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları yerine diğer üç dersten 10 soru eklenmesi düşünüldüğünde de bu çocukların velileri dava açmak yoluna gidebilir. 

DİL VE DİN SORULARI SINAVDA OLMAMALI 

Aslında en adil ve doğru çözüm, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları ile bölgelere göre verilen eğitiminde ciddi farklılıklar olan Yabancı Dil dersi sorularına sınavda yer verilmemesidir. Ancak kılavuz ilan edildiğinden bu değişiklik ileride düşünülebilir. Bu yıl için belki bu üç dersten sorulacak 30 soruyu 40 soruya çıkarmak ya da Türkçeyi de katarak 4 dersten sorulacak 50 soru sayısını 60’a çıkartmak ve tüm öğrencilerin seçecekleri 50 soruya cevap vermesini istemek gibi bir çözüm kurgulanabilir. Diğer yandan Bakanlık daha iyi bir çözüm üretmiş de olabilir ya da üretebilir.

BU YIL EK PUAN VERİLECEK Mİ?

Geçmiş yıllarda Bakanlıklar ya da Tübitak tarafından seçilerek yurt dışında düzenlenen yarışmalara katılarak ülkemizi temsil eden ve/veya derece alan öğrencilere verilen artı puanlarla ilgili bir açıklama henüz yok bu konuda da Bakanlığın açıklamasını beklemek gerekir.

Geçmiş yıllarda öğrencinin okulda elde ettiği başarı ve okul notları belli oranlardadahil edilerek yerleştirme puanı verilirdi bu sene böyle bir uygulama yok. Aslında bu konu öğrencinin üç yıllık emeğini veya okulun önemini ve ciddiyetini etkisizleştirmektedir. Ancak bu güne kadar resmi veya özel, bazı okullar ve bazı öğretmenler uygulamaları ile ne yazık ki “hormonlu notlar” gibi bir tabiri sözlüğümüze eklediğinden, sisteme duyulan güven sağlanana kadar Bakanlığın okul notlarını hesaba katmaması haklı ve doğrudur.

Resmi okullara yerleştirme için yapılacak bu sınav sonucunda elde edilecek Merkezi Sınav Puanını (MSP) aynı zamanda bir kısım özel okul da kayıtlarında kullanma kararı almıştır. Teknik olarak özel okullar öğrenci kaydı konusunda serbest olsa da kamuoyunun dikkatini çeken ve yakın takip edilen bazı özel okullar MSP’ye göre taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yoluyla öğrenci kayıt edeceklerini Bakanlığa bildirmiş ve büyük kısmı yönetmeliklerini onaylatmıştır. Veliler ilgilendikleri okulların web sitelerinden bu bilgilere ulaşabilecektir. Büyük bir değişiklik olmazsa özel okul kayıtları geçen yıllarda olduğu gibi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ve resmi okul tercihlerinden önce yapılacaktır. Henüz yerleştirme ve sınavsız kayıtlarla ilgili kılavuzlar yayınlanmadığından, geçmişte olduğu gibi özel okullara kayıt yaptıran öğrencilerin resmi okullar için tercih yapıp yapamayacağı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Özel okullar yine geçmişte olduğu gibi iki ya da üç kayıt periyodu belirleyecektir.

ÖĞRENCİ VE VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

 

Öğrenci ve velilere yönelik küçük uyarılar:

1. Öğrencinin hangi Yabancı Dil dersini aldığının e-okula doğru şekilde kayıt edildiğini veya Yabancı Dil dersinden muafsa e-okula kayıt edildiğini kontrol ediniz.
2. Öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Dersinden muafsa e-okulda doğru olarak kayıtlı olduğunu kontrol ediniz.
3. Öğrencinin engeli ve ya özel eğitim ihtiyacı varsa okulunuzdan ve ilgili RAM’dan işlemlerin doğru yapıldığını takip ediniz.
4. 22 Mayıstan itibaren okulunuzdan sınav giriş belgesini basılı olarak alacaksınız. Bilgilerin doğruluğunu, baskının kalitesini ve resmin çözünürlüğünün iyi olduğunu kontrol ediniz. Öğrenci resminden kolayca tanınıyor mu kontrol edip gerekirse okul müdürlüğünüzle baskı konusunda yardımlaşınız.

SINAVA GİRECEĞİNİZ OKULU ÖNCEDEN GÖRMELİSİNİZ

5. Sınava gireceğiniz okulun yerini muhakkak görünüz trafiği ve gerek olursa diye alternatif gidiş yollarını belirleyiniz. Kılavuzda “bir problem yaşanırsa en yakındaki sınav merkezinde bulunan yedek salonda sınava girebilirsiniz” gibi bir bilgi bulunmadığı için muhakkak sınav giriş belgenizde yazılı okula ulaşacak şekilde tedbirler alınız.
6. Sınava salonuna 15 dakikadan daha geç gelen öğrenciler salona alınmazlar. Mümkün olduğu kadar sınavdan yarım saat önce sınav yapılacak binaya ulaşınız.

KİMLİK KARTINIZI UNUTMAYIN

7. Sınava gelirken öğrencinin yanında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı, yurt dışında yaşayan öğrenciler için geçerli kimlik belgesi) bulunmasına dikkat ediniz.

YANINIZDA KALEM, SİLGİ VE KALEMTRAŞ OLMALI

8. Öğrencinin yanında 2 adet yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan kaliteli ve yumuşak bir silgi bulunmasına önem veriniz.
9. Sınava girerken öğrencinin yanında bulundurmaması gereken şeyleri dikkatlice okuyunuz. Dalgınlıkla öğrencinin üzerinde kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş kalıp kalmadığını kontrol ediniz.

 CEVAP KAĞITLARINIZI MUTLAKA KONTROL ETMELİSİNİZ 

10. Öğrenciler sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda ve sırada sınava girecektir ve önlerine T.C. kimlik numaraları ile ad ve soyadlarını içeren cevap kağıdıgelecektir. Bu bilgileri kontrol ediniz hata, buruşma ya da yırtılma varsa salon görevlilerine başvurunuz. Yedek cevap kağıdı verilirse salon görevlisi öğretmeninin uyarılarına dikkat ederek doğru şekilde yazıp, kodlayınız.
11. Soru kitapçığınızı, izin verildiğinde, kontrol ediniz, eksik sayfa veya baskı hatası varsa değiştirilmesini isteyiniz.
12. Cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türünü doğru olarak işaretleyiniz.

CEVAP KAĞIDINDA KAYDIRMA YAPMAMAYA DİKKAT

13. Soruların cevaplarını soru kitapçığında işaretlemenin hiç bir faydası yoktur.Cevaplarınızı muhakkak cevap kağıdına işaretleyiniz, kaydırma yapmamaya dikkat ediniz. Cevaplarınızı sınavdan sonra kontrol etmek için bir kenara not almaya çalışmayınız, bu zamanı soruları doğru çözmeye ayırınız.
14. Cevaplarınızı kutucuğun dışına taşırmadan işaretleyiniz. Cevap değiştirirseniz,değiştirdiğiniz cevaba ait kutucuğu iz kalmayacak şekilde çok güzel siliniz. 
15. Cevap kağıdındaki imza bölümü silinmeyen kalemle imzalanacaktır. Yanınızda silinmeyen kalem yoksa salon görevlilerinden yardım isteyiniz.
16. “Bu alanda işaretleme yapmayınız” denilen bölümü boş bırakınız.

DOĞRU OLDUĞUNUZDAN EMİNSENİZ İŞARETLEYİN

17. Doğruluğundan emin olmadığınız soruları cevaplamayınız.
18. Yanınızdaki veya etrafınızdaki öğrencilerin kağıtlarına bakmayınız, sınav esnasında salon görevlileri dışında kimseyle konuşmayınız, sizinle konuşmaya çalışan öğrencilere cevap vermeyiniz.
19. Cevap kağıdınızı teslim ettikten sonra salon yoklama listesini imzalamayı unutmayınız.
20. Her iki sınavda bittikten sonra isteyen veliler okuldan soru kitapçığı alabilirler.

ÇOCUĞUNUZLA SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN

21. Becerebilirseniz çocuğunuzla sınavdaki başarısını, doğru ve yanlış cevaplarını tartışmayınız, çocuğunuzu çevrenizdeki başka çocuklar ya da arkadaşları ile kıyaslamayınız. Unutmayınız o elinden geleni yaptı, onu daha fazla üzmek anlamsız olacaktır. Yapılacak şey eleştirmek, kınamak, kızmak değil yaşanan sıkıntılardan doğru ders alınmasını sağlamak ve ileride yaşanacak sınavlarda aynı hatalara düşülmemesi için tedbir almaktır.
22. Soruların ve cevapların doğruluk derecesini öğrenciniz ve öğretmenlerinizle değerlendirip, uzman görüşlerini takip ediniz. Gerçekten doğru olmadığına inandığınız bir soru, cevap veya herhangi bir husus varsa doğru yöntemle Bakanlığa itiraz hakkınızı kullanınız.

İTİRAZLAR İÇİN SÜRE NEDİR?

23. Soru ve cevaplar yayınlandıktan sonra 5 gün içinde Bakanlığa, 10 gün içinde idari yargıya başvurma hakkınız olduğunu unutmayınız. Bakanlığa itiraz dilekçesi vermeniz, idari yargıya başvurma süresini durdurmaz. Yanlış olduğundan yüzde yüz emin olmadığınız sorular için idari yargıya başvurmayınız. Unutmayınız sizin için yanlış gibi gözüken ama yanlış olmayan bir soruya yapılacak idari yargı itirazı bir milyondan fazla çocuğun işlemlerini geciktirebilir.

 

20-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş