Arama sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu oldu

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Afyoncu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu atamasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.  

SAVUNMA BAKANI ÖNERDİ
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Afyoncu'nun atamasının, Milli Savunma Bakanı Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddeleri uyarınca yapıldığı kaydedildi. 

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEDİR? 
OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile subay yetiştiren askeri okulları kapanırken, aynı amaçla yeni bir üniversite daha kurulmuş oldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan bu üniversitenin adı Milli Savunma Üniversitesi oldu.

31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

İşte Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Milli Savunma Üniversitesi:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NEREYE BAĞLI OLACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kuruldu, bu nedenle de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HANGİ BİRİMLERDEN OLUŞACAK?
Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğe bağlı olarak , kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ NASIL SEÇİLECEK?
Milli Savunma Üniversitesi rektörü Milli Savunma Bakanının önereceği  ve Başbakanın uygun göreceği 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca rektöre görevlerinde yardımcı olmak üzere sayısı 4’ü geçmemek üzere Milli Savunma Bakanı tarafından rektör yardımcıları atanır. Üniversitenin teşkilatı Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulur. 

ÜNİVERSİTENİN ENSTİTÜLERİ NASIL OLUŞACAK?
Milli Savunma Üniversitesi enstitü müdürleri Milli Savunma Bakanı tarafından atanacak. Enstitülerin altındaki gerekli akademik birimler, rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından oluşturulacak. Enstitülere giriş şartları ile enstitülerin kurulması, işleyişi ve diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenecek. 

HARP OKULLARI VE MYO YAPILANMASI NASIL OLACAK?
Harp Okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterecekler. İş ve işlemleri Milli Savunma Üniversitesi  rektörlüğü tarafından yürütülecek.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAKLARI NE OLACAK NASIL GÖREVLENDİRİLECEK?
Milli Savunma Üniversitesi rektör, rektör yardımcıları ve enstitülerde görevli öğretim elamanları, akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları yönünden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabii öğretim üyelerine tanınan haklara ilaveten harp okullarında görevli öğretim elemanlarının haklarından aynen istifade ederler. Sivil öğretim elamanlarının özlük hakları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

Enstitülerde görevli asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak asker öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 12’inci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı kanunun ek 17’inci maddesine göre ödenen TSK hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28-2-1982 tarihli ve 2629 sayılı kanundan istifade edenlerin, anılan kanuna göre ödenen tazminatlarının, TSK hizmet tazminatları ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde tazminat ödemeleri 2629 sayılı kanun hükümlerine göre ödenir.

İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi rektör, rektör yardımcıları ve enstitü müdürlerine ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir. Bu kişiler TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

HAFTALIK DERS SAATİ YÜKÜMLÜLEKLERİ
Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında öğretim elemanlarına Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğünce belirlenecek esaslar çerçevesinde, hafta en çok 20 saate kadar verilecek dersler için elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11’inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

DEKANLAR VE MÜDÜRLER NASIL ATANACAK?
Dekan ve dekan yardımcıları ile öğretim üyesi enstütü müdürünün atanması Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.

 

05-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş