Arama sonuçları

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeye göre, aday öğretmenlerin tümünün, yetiştirme programı kapsamındaki faaliyetlerin tamamına katılımı zorunlu olacak. Bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniyle katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve yerde yapılacak telafi programına katılmak zorunda olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte değişiklikler

ETÜT, NÖBET, DERS YOK: Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders, etüt, nöbet gibi görevler verilemeyecek.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK? Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az 60 iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanacak. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde 60 iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmayacak.

KATILIM ZORUNLU: Aday öğretmenlerin tümünün, yetiştirme programı kapsamındaki faaliyetlerin tamamına katılımı zorunlu olacak. Bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniyle katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve yerde yapılacak telafi programına katılmak zorunda olacak. Yetiştirme sürecinde bir dönemde en az 60 iş günü fiilen öğretmenlik görevini yerine getirmelerine rağmen Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programını tamamlayamamış olan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi, telafi eğitiminin sonunda yapılacak. Belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi yapılamayan aday öğretmenlerin değerlendirmeleri, takip eden dönemde veya dönemlerde yapılacak.

YAZILI SINAV VE PUANLAR DEĞİŞTİ: Yönetmelik ile performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenlere yönelik yazılı sınav konuları ve puan ağırlıklarına ilişkin değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, yüzde 15 oranında etkili olacak. Sınavda, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularından da puan ağırlığı yüzde 5 olmak üzere soru sorulacak.

YÜZDE 40 ENGELLİLİK: Yeni düzenlemede, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin hükümleri düzenleyen maddeye de yeni bir hüküm konuldu. Buna göre, sağlık kurulu raporunda en az yüzde 40 oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisna olacak.

Bu blog AA abonesidir

 

08-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş