Arama sonuçları

Okul öncesi eğitimde kalite nasıl yakalanır?

Okul öncesi eğitimde kalite nasıl yakalanır?

Okul öncesi eğitimde kalite nasıl yakalanır? OECD raporuna göre okul öncesi eğitimde kaliteli eğitimin yolu öğretmene özerklik, teknolojiyle uyumlu müfredatlar ve çocuğu merkeze alan bir eğitim anlayışından geçiyor. OECD tarafından yayımlanan rapor okul öncesi eğitimde kalitenin nasıl sağlanacağını anlatıyor. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher’in imzasını taşıyan rapora göre, erken çocukluk eğitiminde niteliğin artması için öğretmenlere otonomi ve çalışmalarını yapabilmelerine uygun yer, zaman verilmesi gerekiyor. Hürriyet’ten Önder Öndeş’in haberine göre ayrıca çocuğu merkeze alan bir öğretim de, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini sağlıyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE NASIL YAKALANIR?

Raporda kaliteli okulöncesi eğitimin ipuçları özetle şöyle sıralanıyor:

Kaliteli bir okulöncesi eğitim için buna en uygun eğitimci adaylarının dikkatini çekmek gerekiyor. Bunun yolu sadece makul bir gelir sunulmasından geçmiyor. Aynı zamanda öğretmen ve okul yöneticilerine özerklik verilmesi de vurgulanıyor.

Bununla birlikte öğretmenlerin çalışma yapabilmeleri için uygun yer ve zaman da sağlanabilmeli.

Erken çocukluk eğitiminde ‘çocuk-merkezli’ ve ‘didaktik’ öğretim olarak iki yaklaşım tartışılıyor. Bulgulara göre, iki yöntem de becerilerin gelişmesini sağlayabilir. Bazı eğitimciler bunları bir arada kullanmayı da tercih edebiliyor. Araştırmalar erken yaşlarda çocuk merkezli eğitim yaklaşımın daha verimli olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşımda çocukların aktivitelerde söz hakkı oluyor, problem çözmeleri destekleniyor.

ÖĞRETMENLER NEDEN ÖNEMLİ?

Öğretmenlerin akademik açıdan baskın olduğu didaktik yöntemde ise çocukların okuma, yazma ve bazı alanlardaki becerileri gelişebiliyor. Ancak öğrenci merkezli öğretimde özellikle duygusal ve sosyal zekâda ilerleme hızlanıyor. Bu öğrenme yaklaşımında çocuğun yaratıcılığı, bağımsız hareket edebilme becerileri, özgüveni ve inisiyatif alabilme özellikleri de daha iyi bir düzeye geliyor. Ayrıca didaktik bir eğitimin çocukların bu becerileri kazanmasını engelleyebildiğini ortaya koyan araştırmalar da var. Buna göre motivasyon, ilgi düzeyi ve kendi kendini düzenleyebilme becerileri de olumsuz etkilenebiliyor.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Bugün okulöncesi eğitim düzeyindeki çocuklar kitaplardan çok kendilerini dijital cihazlara daha yakın hissediyor. Bu nedenle anaokulunda da bilgi ve iletişim teknolojilerini sınıflara daha fazla getirmek yararlı oluyor. Ayrıca öğretim programlarının, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak ve teknolojinin verimli kullanımına destek olacak şekilde yeniden geliştirilmesi gerekiyor. 

ÇOCUKLARI İLKOKULA DA HAZIRLAMASI GEREKİYOR

Okulöncesi eğitimde iyi tasarlanmış bir ilkokula geçiş olmalı. Çoğu OECD ülkesinde bu geçişin sorunsuz olması için ulusal düzeyde politikalar var. Bu eğitim düzeyinde çocuğun gelecek okul hayatına ve yaşama hazırlanması için pedogojik yaklaşımlarla çerçeveler belirlenmeli.

05-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş