Arama sonuçları

Sınav sayısı ikiye düştü

Sınav sayısı ikiye düştü

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde önemli değişikler yapıldı. Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre ilkokul 4’üncü sınıf ve ortaokulda, haftalık ders saati fark etmeksizin bir eğitim döneminde sadece iki sınav yapılacak.

Daha önce haftalık ders saati üçten daha fazla olan matematik ve Türkçe gibi derslerde üç sınav yapılıyordu. Sınavların zamanı, en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulacak. Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini aşamayacak. Resmi gazetede dün yayınlanan yeni yönetmelikte öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

 

ORTAK DEĞERLENDİRME İÇİN

 

Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek için sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak yapılabilecek. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanacak. Ayrıca il veya ilçe bazında da ortak sınav düzenlenebilecek. Bakanlık gerektiğinde ülke veya bölge bazında da ortak sınavlar yapabilecek.

 

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ VELİYE BİLDİRİLECEK

 

Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu, okul yönetimince yazılı, e-posta veya mobil bilgi servisiyle velisine bildirilecek. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı iletecek.

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ HESAPLAMA

 

Ders etkinliklerine katılım ve proje puanlarının hesaplanmasında da değişikliğe gidildi. Proje puanlarının ve ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünecek. Elde edilen bu sonuçla, birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek, ders notu oluşacak. Daha önce ders etkinliklerine katılım ile proje puanları ayrı ayrı değerlendiriliyordu. Notlarla projelerin değerlendirilme sonuçları teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde ‘e-Okul’ sistemine işlenecek.

01-02-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş