Arama sonuçları

Sözlü sınav yandaşlığına Danıştay’dan durdurma

Sözlü sınav yandaşlığına Danıştay’dan durdurma

Sözlü sınav yandaşlığına Danıştay’dan durdurma. Mayıs 2019’da “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları” yayımlanmış ve KPPS sınavı ile atamaya hak kazananlarının değil, sözlü sınav ile kamu görevine atanmasının yolu açılmıştı. Genel Sağlık-İş Sendikası da bunun üzerine yürütmeyi durdurma talebi ile Danıştay’a dava açılmıştı. Danıştay 12. Dairesi verdiği kararda, sendikanın talebini kısmen kabul etti.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, kararı değerlendiren Zekiye Bacaksız, hukuk devletinde olması gerekenin objektif, denetlenebilir sınav ile kişilerin kamu görevine atanması olduğunu vurgulayarak “KPSS’den aldığı puan yanında kişinin ayrıca sözlü sınav adı altında bir tiyatro ile elenmesini hak ve adalete aykırıdır. Bir devlet memuru adayının, açılacak olan kadrolara atanması/yerleştirilmesi bakımından önemli rol oynayan liyakat kriteriyle ilgili olarak önemli olan, adayın, devlet memuru yapmaya uygun olup olmadığının tespitidir. Bu tespitin yapılması için DMK’nin 48. maddesinde düzenlenmiş olan kriterler ile KPSS yeterlidir. Objektif bir değerlendirme kriteri olmayan sözlü sınavın düzenlendiği, Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları’nın tamamının iptaline karar verilerek muhtemel hak ihlallerinin önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazın yapıldığını anımsatan Bacaksız, şöyle devam etti: 

“Sözlü sınav komedisinin tamamının bir an önce yürütmesinin durdurulması ve iptal edilerek atanmaya hak kazanmış kişilerin haklarının korunması istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Danıştay Onikinci Dairesi’nin bu kararı sözlü sınava tabi olarak yapılan atamaların keyfiyet içerdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu usul ve esaslara tabi olarak sözlü sınav nedeniyle hak kaybına uğrayanlar Danıştay’ın bu kararı gereğince yargı yoluna başvurabilirler. Genel Sağlık-İş her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun karşında durmaya ve hukukun tüm yollarını kullanmaya devam edecektir. Bu mücadelemizde önemli olan yargının her türlü baskıya direnmesidir. Ülkemizdeki tüm özgür ve vicdanlı hukukçularımızı, yargıçlarımızı objektifliğin tek kriteri olan evrensel hukuk kurallarına ve vicdanlarına göre karar vermeye devam etmelerini bekliyoruz. ”

21-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş