Arama sonuçları

Teknolojinin kölesi durumuna düşülmemeli

Teknolojinin kölesi durumuna düşülmemeli

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Öngörüler” temalı 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de yapıldı. Sempozyuma, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları,  yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, üniversitelerden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1200’ün üzerinde kişi katıldı. 3 gün boyunca eğitimin geleceğiyle ilgili öngörüler hakkında 12 konferans ve 15 çalıştay düzenlendi.    

Konferanslarda çağın gereklerine hazırlıklı olabilmek için o geleceğe giden yolda karşılaşılan güçlükler ve bunlardan çıkarılan dersler, PISA 2015 sonuçları, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, gibi ülkelerden gelen eğitimcilerden ülkelerinde okulların geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl hazırlandıkları anlatılırken bu görüşler üzerinde Türkiye’de eğitimle ilgilenen uzmanlarla birlikte öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamayı nasıl mümkün olacağı, onlara nasıl iyi model olunabileceği tartışıldı. 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda tartışılan konular üzerinden sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte sempozyumda öne çıkan konular: 

OKUL EĞİTİMİNİN DÖRT DUVARDAN ARINMASI SÜRECİNDEYİZ: Pedagoji ve eğitim, hem toplumu hem de kültürü şekillendiren etkenlerdir ama aynı zamanda da hem toplumun hem de kültürün ürünleridir. Eğitim alanında yapılan araştırmalar bildiğimiz anlamdaki okul eğitiminin dört duvardan arınması sürecinde olduğumuzu, zengin-fakir çevre ve okullar fark etmeksizin birlikte çalışan çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin organize edebildiği, eğitim hedeflerine ulaşabildikleri ve internet erişimi olan çocuk gruplarının her şeyi kendi kendilerine öğrenebildiklerini göstermekte ve öğrenmenin geleceğine dair farklı ipuçları vermektedir.

TEKNOLOJİ BİLİNÇLİ VE KONTROLLÜ KULLANILMALI: Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için hayatımızı ve eğitimi kolaylaştıran mobil teknolojilerin yaratabileceği nomofobi gibi bağımlılıklara karşı dikkatli olunması,  bilinçli ve kontrollü kullanım ile teknolojinin kölesi durumuna düşülmemesi gerektiğine dikkat çekilmiş; aktarmacılık ve taklit için model arama ve her şeyin üst aklın mantığına göre düzenlemenin yararsız olduğu anlaşılmıştır.

EĞİTİM YOLUYLA GİRİŞİMCİLİĞİN ARTIRILMASI DESTEKLENMELİ: Kültürü şekillendiren teknoloji ile hem iç içe geçmiş hem de çok kutuplu bir dünya oluşmaktadır. Uluslararası rekabete katılabilmek için teknik maliyetleri çok daha düşük, bulut tabanlı, çok miktarda bilgiyi anında toplayabilen mekansız web’de bilgi işleme, dijital ders kitapları, mobil iletişim, yüksek kalite video yayınları gibi eğitim teknolojileri konusunda yenilikçi ürün ve hizmetlerden yararlanarak ömür boyu eğitim sağlayan üniversiteler ile işbirliği yapma kültürünün gelişmesi ve eğitim yoluyla girişimciliğin atırılması desteklenmelidir.

EĞİTİMCİLER PROFESYONEL GELİŞİM PROGRAMLARI İLE DESTEKLENMELİ: Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporunda belirtilen geleceğin en önemli üç becerisinin; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, bu becerilerin hızla değişen dünyada geleceğe ayak uydurabilmek için, hızlı kararlarla uygulanması önemlidir. Eğitimcilerin nesil farklılıklarının üstesinden gelebilmeleri, öğrencileriyle birlikte hareket ederek, gereğinde oyun oynayarak, gereğinde teknolojiden yararlanarak, beraber üretip, yaratarak, çağın nabzını tutan bir eğitim yapabilmeleri için, ihtiyaç ve profillerine göre farklılaştırılmış etkili profesyonel gelişim programları ile desteklenmeğe ihtiyaçları vardır. Bu şekilde özgüvenli eğitimcilerin yetişmesi, onları rol model olarak gören öğrencilerimizin de özgüvenini ve dolayısıyla başarı ve yaratıcılıklarını arttıracaktır. Hızlı değişimler yaşadığımız günümüzden geleceğe sağlam ve olumlu adımlarla ilerleyebilen kültürlü, üretken ve yaratıcı nesilleri sevgi ortamı içinde yetiştirebilmenin biz eğitimciler için en büyük amaç olduğu sempozyumda bir kez daha vurgulanmıştır.

01-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş