Arama sonuçları

İSTATİSTİK | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Bölümün amacı öğrencilere sosyal, ekonomik, kamu ve özel sektörlerde gerçekleştirilen deney ve gözlemler sonucunda elde edilen verilerin analizini yaparak bunlardan doğru ve etkili sonuçlar ve yorumlar çıkarabilmeleri için gerekli bilgi donanımını vermektir. Lisans  programı  mezunları  akademik  araştırma  ve  eğitim-öğretimde  başarılı  bir kariyer  sahibi olmalarının  yanında,  tıbbi  bilişimden bankacılık  ve  sigortacılık  sektörüne kadar  çok geniş  bir  yelpazede  bilgisayar  teknolojilerini  etkin  bir  şekilde  kullanarak,  veri  toplama,  analizi  ve yorumlaması gerektiren işlerde yetkin olarak görev alırlar.