Arama sonuçları

İSTATİSTİK | Hangi Dersler Var?

Olasılık, İstatistiğin Temel Prensipleri, Kalkülüs-Analitik Geometri, Akademik İngilizce, Doğrusal Modeller, Alan Araştırması Yöntemleri, Stokastik Süreçler, Çok Değşkenli Analiz, İstatistiksel Yöntemler, İstatistiksl Deney Tasarımı, Kalkülüs-Çok Değişkenli Tasarımlar, Parametrik Olmayan İstatistik, Diferansiyel Denklemlere Giriş, Temel Lineer Cebir, İleri Düzey Okuma ve Sözlü İletişim(ing.), İstatistikte İleri Matematik, Alan Örneklemesi Teknikleri, Olasılık Teorisi, İstatistiksel Veri Analizi,