Arama sonuçları

2019 LGS puanları nasıl hesaplanacak?

2019 LGS puanları nasıl hesaplanacak?

2019 LGS puanları nasıl hesaplanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) tamamlanmasının ardından bu kez de puanların hesaplaması yapılacak.

1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu ve iki oturum şeklinde yapılan LGS’de puanlar okul notları dikkate alınmadan hesaplanacak. Yani sınavla öğrenci alan liselere yerleştirmelerde kullanılacak LGS puanının hesaplanmasında okul notunun bir etkisi yok. Yalnızca puanı eşit öğrencilerin yerleştirmelerinde notlar dikkate alınacak.

2019 LGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Okul notlarının dikkate alınmayacağı LGS puanı tek puan türünden hesaplanacak.  LGS puanı hesaplamasında LGS testlerinin katsayıları önemli olacak. Testlerin katsayılarına bakıldığında Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin katsayıları 4. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testinin katsayısı ise 1 olacak.

 

İŞTE LGS PUANI HESAPLAMASI

LGS puanı aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

 • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 
 • Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.  (3 yanlış 1 doğruyu götürüyor)
 • Cevap anahtarında hata olursa soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 • Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda “sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
 • Her bir ders testinin ortalaması ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek
 • Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır
 • Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur
 • Yabancı dil veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 • 2018 yılında bu iki testte de sorunlar çıktı. Dil puanı ayrı ayrı hesaplandı. LGS’de standart puan hesaplaması ortalaması düşük derslere daha fazla puan verilerek yapıldı. İngilizceden sınava girenlerin ortalaması düşük olunca doğru yapanlar daha fazla puan aldı. Almanca ve Fransızca gibi benzer hata din dersinden muaf olanları da kapsadı. MEB, hatasını sonra düzeltti.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, toplam Ağırlıklı Standart Puan bulunacak.

 

01-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş