Arama sonuçları

2020 LGS: Yerleşen öğrenciler hangi testte kaç doğru yaptı?

2020 LGS: Yerleşen öğrenciler hangi testte kaç doğru yaptı?

2020 LGS: Yerleşen öğrenciler hangi testte kaç doğru yaptı? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanlarına göre sınavla öğrenci alan bazı liselerde doluluk oranları yüzde 100 oldu. Bu liseler Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri.

Geçtiğimiz 20 Haziran’da yapılan LGS’ye 8’nci sınıfta okuyan 1 milyon 671 bin 337 öğrenciden 1 milyon 472 bin 88’isi katıldı. Bu öğrencilerden 571 bin 704’ü LGS puanıyla tercih yaptı. 212 bin 485’i sınavla öğrenci alan liselere yerleşti. Yani merkezi sınava katılan öğrencilerin yalnızca yüzde 14.43’ü sınavla öğrenci alan liselere yerleşmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı” adlı raporda yerleşen öğrencilerin sınavlardaki doğru sayılarına da yer verildi.

YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARI

Türkçe: 15.32

Matematik: 9.36

Fen Bilimleri: 16.47

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 8.41

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8.84

Yabancı Dil: 6.87

2020 yılında doğru cevap sayısı ortalamaları Fen Bilimleri dışındaki tüm alt testlerde 2019 yılına göre değişen ölçülerde düştü.

DOĞRU CEVAPTA EN DÜŞÜK TEST MATEMATİK

Öğrencilerin sorulara ortalama doğru cevap verme oranlarının en düşük olduğu  test Matematik, en yüksek olduğu alt test ise TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük.

KAÇ ÖĞRENCİ DOĞRU YANITLADI? 

TÜRKÇE: Öğrencilerin en yoğun (%73,95) bulunduğu doğru cevap sayısı aralığı 14-19 aralığı. En fazla gözlemlenen doğru cevap sayısı 17. Yerleşen öğrencilerin %2,93’ü alt testte yer alan tüm soruları doğru cevapladı.  Yani 6 bin 225 öğrenci Türkçe’deki 20 sorunun tümünü doğru yanıtladı.

MATEMATİK: Öğrencilerin en yoğun bulunduğu (%65,38) doğru cevap sayısı aralığı 5-13 aralığı. Yerleşen öğrencilerin doğru cevap sayılarının dağılımı incelendiğinde en fazla gözlenen doğru cevap sayısının 9 olduğu görülmekte. Yerleşen öğrencilerden 20 sorunun tamamını doğru işaretleyen öğrenci oranı %0,49.  Yani 1041 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

FEN BİLİMLERİ: Dağılımda en fazla gözlenen doğru cevap sayısı 19, ortalama 16.47.Fen Bilimleri testinde 20 sorunun tamamını doğru işaretleyen öğrencilerin oranı %15,06. Yani yerleşen öğrencilerin 32 bini testin tümünü doğru yanıtladı.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Yerleşen öğrencilerin %42,79’u T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki 10 sorunun tümünü doğru cevapladı. Yani 90 bin 922 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı. Yerleşen öğrencilerin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 8.41. Geçen yıla benzer bir ortalama.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Yerleşen öğrencilerin %86,66’sı yani 184 bin 139’u tüm soruları doğru yanıtladı. Testin doğru cevap sayısı ortalaması 8.84.

YABANCI DİL: Öğrencilerin en yoğun bulunduğu (%53,78) doğru cevap sayısı aralığı 8 ile 10. Yerleşen öğrencilerin Yabancı Dil alt testindeki ortalaması 6.87.

LGS İLE YERLEŞENLERİN CİNSİYETE GÖRE HAM PUAN ORTALAMALARI

Kız öğrenciler tüm testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip. 20 soru bulunan Fen Bilimleri, her iki cinsiyet grubundaki öğrencilerin en yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu alt test. Her iki cinsiyet grubunda da ham puan ortalamasının en düşük olduğu  test Matematik. Bu testte erkek öğrencilerin ham puan ortalaması 7.81, kız öğrencilerin ham puan ortalaması 7.92.

10 soru bulunan alt testler arasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrencilerin en yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu  test.

YERLEŞENLERİN  LGS SINAV PUANI DAĞILIMI

Öğrencilerin 390-399, 400-409 ve 410-419 puan aralıklarında bulunma oranları görece birbirine yakın ve %8’in üzerinde. Dağılımda yoğunluk 400-409 puan aralığında tepe noktasına ulaşıyor. Yerleşen öğrencilerin yaklaşık yarısının (%53,76) sınav puanı 390 ile 500 arasında.

Yerleşen öğrenciler arasında LGS puanı 100-199 aralığında olan öğrencilerin oranı %0,09, 200-299 aralığında olan öğrencilerin oranı %10,98, 300-399 aralığında olan öğrencilerin oranı %43,21 ve 400-500 aralığında olan öğrencilerin oranı %45,72.

2019 yılında yerleşen öğrencilerin puan dağılımı ile kıyaslandığında 2020 yılında 200-299 ve 300-399 aralığındaki puanlarla yerleşen öğrencilerin oranı artmış, 400-500 aralığındaki puanlarla yerleşen öğrencilerin oranı ise azaldı. MEB raporunda bunun nedeni şöyle dile getiriliyor: “2020 yılında sınava katılımın artması ve puan ortalamalarının kısmen azalmasının ardında öğrencilerin sınav motivasyonlarını etkileyen çeşitli etmenler de bulunmaktadır. Öğrencilerin uzun süredir göremedikleri arkadaşları ile bir arada olmak istemeleri, sınavın medyada geniş yer alması, salgın döneminin psikolojik etkileri ve sınav başvurusunun otomatik olarak gerçekleştirmesinin olası etkileri de bu kapsamda değerlendirilebilir.”

10-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş