Arama sonuçları

Bu sıralama üniversitenin 'yeşil'ine bakıyor

Bu sıralama üniversitenin 'yeşil'ine bakıyor

Sıralama kuruluşları dünya üniversitelerini akademik yayınlar ve atıflar olmak üzere birçok açıdan değerlendilip, derecelerini açıklıyor. Ancak bir sıralama var ki bu da üniversiteleri “ne kadar yeşil” olduklarına göre değenlendiriyor. 2010 yılından bu yana yapılan bu değerlendirmede dikkate alınan kriterler ise üniversitelerin altyapısı, atıklar, su kaynakları, ulaşım gibi enerji ve iklim değişikliği oluyor. Bu sıralamanın adı GreenMetric (Yeşil Ölçüm).   

Değerlendirmeyi yapan kurum ise Endonezya Üniversitesi. Burada uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmak amaçlanıyor.    

Üniversiteler bu sıralamaya kendileri başvurabiliyor. Endonezya Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir uzman ekip değerlerdirmeyi yaparken gerektiğinde üniversitenin ekoloji, sürdürülebilirlik, antropoloji, mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve istatistik gibi alanlardaki öğretim üyelerinden de yardım alıyor. 

İKİ YILDIR TÜRKİYE BİRİNCİSİ
İşte bu değerlendirmede Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) son iki yıldır Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sırayı alıyor. GreenMetric World University Ranking 2015 değerlendirmesinde BEÜ dünya üniversiteleri arasında 217'inci Türk üniversiteleri arasında ise 1'inci sırada. Türkiye'deki üniversiteler arasında Özyeğin Üniversitesi ikinci, Sabancı Üniversitesi ise üçüncü. BEÜ, 2014 yılı değerlendirmesinde de yine Türkiye birincisi, dünya sıralamasında ise 239. olmuştu. BEÜ, dünyanın pek çok ülkesinden 407 üniversitenin katıldığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasındaki yerini 22 sıra birden öne taşıyarak 217. oldu.

 

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer iki yıldır Türkiye'nin en  yeşil ve en çevreci üniversitesi seçildiklerini belirterek, yeşil ve sürdürebilir kampuslar oluşturmayı hedeflediklerini anlatıyor. Özer hedeflerinin ise dünya sıralamasında daha üst sıralara yükselmek olduğunu vurguluyor.
 

Dünyanın en yeşil üniversitesi unvanına ise İngiltere'den University of Nottingham sahip.

HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

DÜZENLEME VE ALTYAPI: YÜZDE 15
Bu bölümde açık hava alanının toplam alana ve kampus popülasyonuna oranı, ormanlık yeşil alan, ekili yeşil alan, su tutmayan yüzeyle çevrili alan ve sürdürülebilir kampus çalışmaları için üniversite bütçesine bakılıyor.
ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: YÜZDE 21
Bu kriterde de enerji tasarruflu cihaz kullanımı, akıllı bina programı uygulaması, yenilenebilir enerji kullanımı politikası, kampus nüfusuna oranla elektrik kullanımı, enerji tasarrufu programı, yeşil bina uygulaması elementleri, iklim değişikliği uyum ve azaltım programı, sera gazı emilsiyon programı, karbon ayakizi politikası ile toplam karbon ayakizi alanının kampus açık alanı ve nüfusuna oranı değerlendiriliyor.

ATIK: YÜZDE 18
Bu kriterde üniversite atıkları için geri dönüşüm programı, zehirli atık geridönüşüm programı, organik ve inorganik atık arıtma, kanalizasyon gideri, kağıt ve plastik kullanımını azaltmak üzere kampus politikası puanlanıyor.

SU: YÜZDE 10
Bu kriterde su tasarrufu programı, su geri dönüşüm programı, su tasarruflu cihazların kullanımı, su artımı dikkate alınıyor.

ULAŞTIRMA: YÜZDE 18
Bu kriterde puanlama kampus nüfusunun otomobil ve motosiklet gibi araçlara oranı, kampus nüfusa yönelik kampus otobüs seferleri oranı, kampusta bulunan bisikletlerin kampus nüfusuna oranı, araçların sınırlandırılması üzerine kampus politikası, park alanının sınırlandırılması üzerine kampus politikası, kampus otobüs servisi, kampusta bisiklet ve yaya politikasına göre yapılıyor.

EĞİTİM: YÜZDE 18
Sürdürülebilirlik üzerine derslerin toplam derslere oranı, Sürdürülebilirlik araştırma fonunun toplam araştırma fonlarına oranı, sürdürülebilirlik yayınları, sürdürülebilirlik üzerine etkinlikler, sürdürülebilirlik üzerine öğrenci etkinlikleri, sürdürülebilirlik üzerine internet sitesi gibi kriterler değerlendiriliyor.

2015 SIRALAMASINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN YERİ
2015 Sıralamasında Türk üniversitelerinin yeri
Üniversite Adı        Türkiye Sırası        Dünya Sırası

Bülent Ecevit Üniversitesi         1                 217
Özyeğin Üniversitesi                 2                260
Sabancı Üniversitesi                3                 276
Karabük Üniversitesi                4                283
Selçuk Üniversitesi                  5                303
İnönü Üniversitesi                    6                320
Kilis 7 Aralık Üniversitesi         7                341
Ankara Üniversitesi                 8                345
İzmir Ekonomi Üniversitesi     9                359
Bilkent Üniversitesi               10                378
Celal Bayar Üniversitesi        11                404

Petek SAMATYALI
info@pervinkaplan.com

18-04-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş