Arama sonuçları

Bütün öğretmenlere 4 yılda bir yeterlilik sınavı geliyor

Bütün öğretmenlere 4 yılda bir yeterlilik sınavı geliyor

Bütün öğretmenlere 4 yılda bir sınav geliyor. MEB Öğretmen Strateji Belgesi  (2017-2023) bugün Resmi  Gazete'de yayımlandı.  Öğretmen yetiştirmeden, öğretmen alımına karar birçok amaç ve hedefin sıralandığı belgede en dikkat çeken ise öğretmenlerin 4 yılda bir öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabii tutulması oldu.  

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan ve öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde bir yol haritası niteliğinde olan 2017-2023 yıllarındaki eylemleri kapsayan "Öğretmen Strateji Belgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen, "Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023", Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı sonucunda hazırlandı.

6 TEMEL BİLEŞEN BELİRLENDİ

Belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin, "öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim" olmak üzere, 6 temel bileşen belirlendi.
Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak için öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek, üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek, belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerden biri olarak yer aldı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GETİRİLECEK

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak amacıyla öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek de diğer bir hedef olarak belirlendi. 

KARİYER VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Diğer yandan, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek için öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek, kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre, iyileştirici tedbirler almak, kariyer ve ödüllendirme sistemi de geliştirilecek.
Bu amaç ve hedeflere yönelik 35 eylem maddesi belirlendi. 

Belgede yer alan eylemlerin hayata geçirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, farklı kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının da planlanan politikalarda etkin bir rol almalarına imkan sağlanacak. Belgedeki eylemlerin uygulanmasının koordinasyonundan ve izlenmesinden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sorumlu olacak. 

MEZUNLAR ARASINDAN EN UYGUN OLAN SEÇİLECEK

 Strateji Belgesi'nde, yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamının sağlanması için iki hedef belirlendi. Bu kapsamda, öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimler iyileştirilecek ve üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçilecek.
Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek için şu eylemler belirlendi: 

UYGUN OLMADIĞI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER BAŞKA BÖLÜME GEÇİRİLECEK

Öğretmen yetiştirme çalışma grubu işlevsel hale getirilecek. Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kuramların akademik ve örgütsel olarak ve uygulama ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacak. Lisans programı seçimi de yeniden yapılandırılacak. Öğretmen yetiştirmede belirli alanlarda program tercihinin fakülteye girişten sonra yapılabileceği bir sistem oluşturulacak. Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş imkanları sağlanacak. Bu kapsamda, öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi nedenlerle) uygun olmadığı komisyonca tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine diğer fakülte ve bölümlere geçiş imkanlarının sağlanmasına yönelik hukuki ait yapı oluşturulacak. 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI SERTİFİKA SAHİBİ ÖĞRETMENLER İLE YÜRÜTÜLECEK  

Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kuramların, bu eğitimlerde alternatif öğretim programları uygulamalarına imkan sağlanacak.
Öğretmenlik uygulamaları sertifika sahibi öğretmenler ile yürütülecek. Fakülte-okul işbirliği süreçlerinin yeniden yapılandırılacak. Öğretmen yetiştirme programları için standartlar geliştirilecek. Bu programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının iyileştirilmesi sağlanacak. Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının ilk ve orta dereceli okullarda gözlem, araştırma ve uygulama yapabilecekleri ortamlar oluşturulacak."

ÖĞRETMEN SEÇİMİ YENİDEN TASARLANMALI 

Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek de belgede yer alan diğer hedefler arasında yer aldı. Belgede, öğretmenlik mesleğine kabul için ana kaynak eğitim fakültesi mezunları olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda başka fakülte mezunlarının da göreve başlamadan önce ilgili alanın eğitimine yönelik programları tamamlamak şartıyla gerektiğinde öğretmen olarak istihdam edilebileceğine işaret edildi.
"Öğretmenlik mesleğine seçme işlemleri, çok aşamalı ve ölçütleri belirlenmiş olarak yeniden tasarlanmalı." ifadesine yer verilen belgede, bu doğrultuda öğretmenliğe seçilecek adayların sahip olunması gereken temel yeterliklerin değerlendirilebildiği ve yalnızca yazılı sınav değil, alternatif değerlendirme yöntemlerinin de kullanıldığı bir seçme sisteminin oluşturulması gerektiği bildirildi. 

SINAVLARIN YANINDA ÇOKLU VERİ KAYNAĞINA DAYALI DEĞERLENDİRME 

"Mesleğe giriş sürecinde, en uygun adayların seçilmesi için çoktan seçmeli eleme ve sıralamaya dayalı giriş sınavları yanında çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan, danışman öğretmen eşliğinde mesleğe hazırlama ve iş başında deneme imkanı sağlayan istihdam sistemleri geliştirilecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bilimsel veriler doğrultusunda nüfusun seyrini ve bileşimini dikkate alarak, orta ve uzun vadede eğitim kademeleri ve öğretmenlik alanları bazında hazırlanan öğretmen ihtiyacı projeksiyonunu kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanan veriler doğrultusunda mesleğe yönelecek bireylerin, istihdam durumuna göre üniversite tercihi yapmaları sağlanabilir." 

Strateji Belgesi'nde bu hedefin gerçekleştirilmesi için eylemler de belirlendi. Buna göre, mesleğe girişte çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi temel alan seçme sistemleri geliştirilecek. Mesleğe girişte adayların, psikomotor ve duyuşsal becerilerini de göz önüne alan öğretmen yeterlilikleri çerçevesinde seçme sınavları ile lisans başarısı, ürün seçki dosyası, öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi, mülakat ve benzeri çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmeyi esas alan bir istihdam sistemi oluşturulacak.

SINAVLARDA ASGARİ PUAN ŞARTI 

Diğer yandan, aday öğretmen olarak atanabilmek için gerçekleştirilen sınavlarda asgari puan şartı getirilmesi de hedefler arasında yer aldı. Aday öğretmen olarak atanabilmek için gerçekleştirilecek sınavlarda asgari puan şartının getirilerek mesleğe girişte, öğretmenlerin eğitim bilimleri ve kendi alanlarına ilişkin asgari bir başarı düzeyine sahip olanlar arasından seçilmesini sağlamak da hedeflendi.

09-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş