Arama sonuçları

Çıraklık eğitimi için tanıtım kampanyası

Çıraklık eğitimi için tanıtım kampanyası

Çıraklık eğitimi için tanıtım kampanyası. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çıraklık eğitimininörgün eğitim kapsamına alınmasının ardından 81 ilde tanıtım kampanyası başlatacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen genelgede, mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri görüldüğüne işaret edildi. 

Bu kapsamda, MEB'in mesleki ve teknik eğitime ilişkin çalışmalarının paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğü anlatılan genelgede, ilgili mevzuatta değişiklikler yapılarak çıraklık eğitiminin zorunlu örgün eğitim kapsamına alındığı ve diğer mesleki ile teknik ortaöğretim okullarında iyileştirme çalışmaları yapıldığı hatırlatıldı. 

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İLE AHİLİK KÜLTÜRÜ 

Çalışmalar ile çırak öğrencilerin Ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisiyle mesleklerini daha iyi öğrenmelerinin yolunun açıldığı kaydedilen genelgede, mesleki ve teknik eğitimdeyapılan bu değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması, farkındalık oluşturulması için çıraklık eğitimi tanıtım kampanyası düzenlendiği bildirildi. 

TANITIM AFİŞLERİ İLLERE YOLLANDI

Bu kapsamda hazırlanan bez afiş, afiş, bilboard, el broşürü ve kamu spotu gibi materyaller valiliklere gönderildi. Kampanya çerçevesinde, kurum ve kuruluşlara gönderilen tanıtım materyallerinin dağıtımı yapılarak bunlar uygun yerlere asılacak. 

Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ile teknik ortaöğretim kurumlarının tanıtım iş ve işlemleri, valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri mesleki ve teknik eğitim şubeleri tarafından yürütülecek. 

İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda, belediyelerce ve sivil toplum kuruluşlarınca bez afişler, yerleşim yerlerinde uygun bulunan yerlere ve bilboard afişleri ilan panolarına asılacak. Hazırlanan kamu spotu ise il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumların web sayfaları ile uygun bulunan diğer ortamlarda yayınlanacak.

REHBER ÖĞRETMENLER ANLATACAK

Ortaokul müdürlüklerince, okul rehber öğretmenlerinin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları kapsamında 8'inci sınıf öğrenci ile velilerine yönelik olarak tanıtım ve yönlendirme programları düzenlenerek, el broşürleri dağıtılacak. 

Tanıtım, yönlendirme ve mesleki rehberlik çalışmalarında, MEB Mesleki ve Teknik EğitimGenel Müdürlüğünün "http://www.megep.meb.gov.tr/?page=alanDal" web adresindeki bilgi ve dokümanlar ile "http://mbs.meb.gov.tr/" adresinde yayımlanan Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi'nden faydalanılacak. Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, okul web sayfalarında mesleki eğitim merkezi sistemini açıklayıcı bilgilere yer verecek.

Esnaf ve sanatkarlar odaları başkanlıkları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlıklarına bağlı üye iş yerlerinde çalışanların mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul ve kurumlara yönlendirilmeleri için işverenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacak. 

Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri konusunda da rehberlik yapılacak, kayıtları ile ilgili her türlü iş ve işlemler aksatılmadan yürütülecek.

SLOGANI DA BELİRLENDİ

Bakanlıkça hazırlanan ve yerleşim yerlerine asılacak "Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" sloganının kullanıldığı afişte, mesleki eğitim merkezlerinde verilecek çıraklık eğitiminin 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındığı anlatıldı. 

Afişte, çıraklık eğitiminde öğrencilere haftada bir veya iki gün teorik, 4-5 gün beceri eğitimiverileceği, öğrencilerin ustalık ve iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacakları, iş kazası, meslek hastalığına karşı sigortalanacakları ve asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30'u oranında aylık alacakları yer aldı. 

Mesleki eğitim okullarına devam etmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan broşürde de mesleki ve teknik anadolu liselerinde, 54 alan 206 dalda verilen mesleki eğitimler sonunda teknisyenlik unvanının alınabileceği, diploma ile üniversiteye gitme olanağının olduğu ifade edildi. 

Öğrencilerin, mezuniyetlerinin ardından kendi işlerini kurduklarında KOSGEB'den 50 bin liralık hibe alabileceklerinin altı çizilen broşürde, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'na başvurarak deneyimlerini artırabilecekleri, yeterliliklerini gösteren uluslararası "Europass Sertifika Eki"ne sahip olabilecekleri bilgisine yer verildi. 

Mesleki eğitim merkezlerinde de 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim ile bu eğitimlersonunda kalfalık ve ustalık belgeleri alınabileceği, açıköğretim kurumlarından fark derslerini tamamlayarak diploma alma ile üniversiteye gitme imkanına sahip olunabileceği aktarıldı.

Bu blog AA abonesidir

 

21-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin