Arama sonuçları

Çocuğunuzun zihinsel gelişimi (37­-48 ay)

Çocuğunuzun zihinsel gelişimi (37­-48 ay)

Ne yapacağını bilir (36-48 ay)

Çocuğunuz artık acıktığında, üşüdüğünde, uykusu geldiğinde ne yapacağını bilir.

Dikkat süresi kısadır (36-48 ay)

Dikkatlerini uzun süre toplayamazlar.

Yaratıcı hayali oyunları daha fazla oynamaya başlar (36­-48 ay)

Hayali oyun oynamak çocukların insanlar, hayvanlar ve durumlar hakkında bildiklerini temsil etmede kullandıkları bir başka yöntemdir. Okul öncesi çocuklar hayal ürünü yaşantılardan hoşlanır. Kendilerini dansçı, doktor, süper kahraman gibi  farklı rollerde hayal ederler. Farklı kimliklere bürünürler. Hayali arkadaşlarla konuşurlar. Farklı duygu ve davranışları keşfederler. Hayal ile gerçek arasında gidip gelirler. Bazen de farkı ayırt etmekte zorlanırlar. Bu oyunlar çocukların yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Hayali oyunda bir başkasıymış gibi davranır; bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanırlar veya bir nesneyi hareketler, sesler ve sözcükler kullanarak tanımlar.

Tek bir bakış açısından problemlere yaklaşabilir (38-­48 ay)

Bu yaştakiler bazı zorluklarla karşılaştıklarında soruna tek bir açıdan yaklaşır. Farklı açılardan bakma henüz gelişmemiştir. Bir başka deyişle karar vermeden önce problemin farklı yönlerini görme gelişmemiştir. Bu türde karmaşık beceri, 7 yaşa kadar tam manasıyla gelişmez.

Bazı rakamları söyleyebilir  (39­-48 ay)

Okul öncesi çocuklar rakam kavramını anlarlar. Bazı rakamları bilirler.

Bazı renkleri doğru şekilde isimlendirebilir (40-­48 ay)

Çocuklar renkleri daha küçük yaşlarda da ayırt edebilir ve renklerin isimlerini öğrenir. 3 veya 4 yaşa kadar her gördükleri rengi doğru isimlendirmeyebilir.

Nesneleri doğru şekilde saymayı öğrenir (40­-48 ay)

Çocuklar önce konuşmaya başlarlar, sayma ise daha sonra gelişir. Başlangıçta sayma çok doğru olmayabilir. Söylenen sayı ile gerçekte nesne sayıları örtüşmeyebilir. 3 ve 4 yaşta sözlü sayma daha doğru şekilde gelişir.

Keskin bir zaman kavramına sahip olmaya başlar (40-­48 ay)

3 yaşında çocuklar zaman kavramını geliştirir. Kendi günlük belirli zaman dilimlerinde yapılanları yani rutinlerini bilir. Başkalarınınkini öğrenmeye çalışır. Özel günlerin, doğum günü, tatil gibi zamanların belirli aralıklarla gerçekleştiğini anlar. Ancak kaç yaşında olduklarını söyleseler bile, yılın uzunluğuna dair bilgisi yoktur.

* KAYNAK: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Fotoğraf: Bilfen Okulları

19-02-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin