Arama sonuçları

Eğitim fakültelerinde ikinci öğretime son

Eğitim fakültelerinde ikinci öğretime son

Bir süredir eğitim fakülteleri dışındaki mezunlara da pedagojik formasyon ile öğretmenlik yolunu açan "pedagojik formasyon" ile ilgili bir süredir YÖK bir çalışma yürütüyordu.YÖK, bu konuyla ilgili ilk kararını açıkladı. Bu yıl için pedagojik formasyon kontenjanı 15 bin oldu. Bu eğitimi verme hakkı 108 üniversite olacak.

YÖK yaptığı açıklamada öğretmen yetiştirme ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile de çalışma yürütüldüğünü belirtti. İşte açıklamadan satır başları:

KONTENJAN AZALTILACAK, İKİNCİ ÖОRETİM KAPATILACAK: Başta eğitim fakülteleri olmak üzere istihdam sıkıntısı çekilen bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak bir azaltmaya gidilmesi ve ikinci öğretim programlarının da tamamen kapatılması konusunda bir mutabakat oluşmuştur.

İHTİYACIN ÜZERİNDE ÖОRETMEN: Mili Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Öğretmen Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ataması yaptığı pek çok alanda ihtiyacın çok üstünde öğretmen adayının atanma talebinde bulunduğu da kamuoyunun malumudur.

POPÜLİST YAKLAޞIMDA DEОİLİZ: Bir ülkenin sahip olduğu insan gücü, en değerli kaynak olup bu kaynağa doğru biçimde yatırım yapılması da o denli önemlidir. Kurulumuz, yükseköğretimi planlama görevinden hareketle, gelecekle ilgili olarak popülist yaklaşımlardan uzak şekilde olabildiğince rasyonel planlamalar yapmayı şiar edinmiştir. Bu bağlamda, geleceğin insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli unsurlardan biri olan öğretmenlerin de üstün mesleki niteliklere ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin bekası açısından son derecede hayati bir önem taşımaktadır.

LİSE ÖОRETMENLERİNDE FARK: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öğretmen adayı yetiştirme programları incelendiğinde, lise öğretmenlerinin giderek artan oranda Lisansüstü Eğitim Programları yoluyla yetiştirilmeye başlandığı gözlenmektedir. Bu konudaki yeni eğilimlerde, eğitim süresi yönünden yükseköğretim kurumlarındaki teorik eğitimler için ayrılan süre kadar okullarda yapılan uzun süreli gözlem ve uygulamalar da en az teorik eğitimler kadar önem kazanmaktadır. Öğretmen yetiştirme işi, hayat boyu devam eden bir süreç olup mesleğin icrası sırasında da sürekli mesleki eğitimin kurumsallaştırılması şeklinde devam etmektedir.

HAVUZ DA KALKMAMALI: Diğer taraftan okullardaki eğitimin niteliği açısından, geniş bir aday öğretmen havuzu içinden seçim yapmak imkânının da bütünüyle ortadan kaldırılmaması icap etmektedir.

HERKESE FORMASYON OLMAZ: Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirecek öğretmen adaylarının niteliği, mesleğe bağlılık ve yatkınlığı, mesleki yeterlilik ve yetkinliklere sahip olmaları gibi hususlar göz önünde bulundurulması gerekirken diğer yandan isteyen hemen herkese pedagojik formasyon belgesi vermek suretiyle gençlerimizi gereksiz bir beklenti içine sokmak da doğru bir yaklaşım değildir. 

ÖОRETMEN YETİŞžTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENMELİ: Önümüzdeki dönemde daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek için öğretmen yetiştirme programlarıyla ilgili bazı güncellemelerin yapılması düşünülmektedir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı, söz konusu kararda güncellemenin yapıldığı Ağustos 2014 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları'nın sürdürülmesi konusunda da yoğun talepler gelmektedir.

YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE: Kurulumuz, bu konudaki tercihini “kalite ve nitelikten” yana yapmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak halen yürütülmekte olan Pedagojik Formasyon Programlarının lisansüstü düzeyde uygulanması konusunda Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubumuzca çalışmalar yapılmaktadır. Öğretmen Strateji Belgesi de bize bu konuda yol gösterici olacaktır. Söz konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bu programların istihdam odaklı olarak daha sınırlı bir kontenjanla uygulanmasına karar verilmiştir.

15 BİN KADRO DAОITILACAK: Bu dönem, pedagojik formasyon programı açma yeterliliğine sahip üniversitelere tahsis edilen toplam kontenjan 15 binolarak belirlenmiş olup söz konusu kontenjanın alanlara göre dağılımı, talep ve istihdam dengesi de gözetilerek üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılacaktır.

Bu blog AA abonesidir.

Fotoğraf: Anadolu Üniversitesi

12-11-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin