Arama sonuçları

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri nasıl yerleştirilecek?

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri nasıl yerleştirilecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin işlemleri ile ilgili usul ve esasların uygulanması sürecinde sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayımladı.  

İşte 65 bin 216 öğrencinin tercih ve yerleştirme işlemlerine dair sık sorulan sorular ve yanıtları:  

 - Tercih sonrası tüm öğrenciler yerleştirilecek mi?
Evet.

- Puanım, Türkiye’deki aynı isimdeki tüm programların taban puanından daha düşük bu durumda ne olacak? 
Bu durumda da mutlaka yerleştirme olacak. (bkz. Usul ve esaslar Madde 6) 
(Usul ve esaslar Madde 6: Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanı dikkate alınır, tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılır; öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilir; öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilir, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilir.)

- Bursluluk durumum veya ücret ödeme miktarı nasıl olacak?
*Tercih esaslı merkezi yerleştirme ile yapılan yerleştirmelerde üniversitenizdeki mevcut bursluluk durumunuz ve ödemekte olduğunuz ücret aynen korunacak. Yıllık ücret artışları TÜFE oranında olacak.
* Yatay geçiş esaslı bireysel yerleştirmede, yatay geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanacak.

- Tercihlerimizi devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yapabilir miyiz?
Evet.

- Tercihlerimizde hangi yılın giriş puanları esas alınacak?
Kapatılan programa kayıt olduğunuz yıldaki (yatay geçişle gelenler geldikleri programa ilk kayıt oldukları yıldaki) kılavuzdaki taban puanlar esas alınacak. 

- Vakıf yükseköğretim kurumları tercihlerinde bursluluk durumuna (100%, 50%, 25%, ücretli) göre mi yapılacak?
Hayır, her bir program için tek bir taban puan olacak ve bu puan ilgili programın en düşük yerleştirme puanı olacak. 

 HER GİRİŞ YILI İÇİN AYRI KONTENJAN 

- Kontenjan limiti olacak mı?
Evet. Ancak her giriş yılı için ayrı kontenjan olacak  ve bu kapsamda, aynı giriş yılındaki öğrenciler birbirleri ile rekabet edecek.  Bu nedenle öğrenciler 24 tercihte bulunabilecek. 

-Seçilecek programlarda tercih etme yöntemi nasıl olacak?
Öğrenci yerleştirilme puanından daha düşük taban puanı olan programları tercih edilebilecek. 

ÖĞRENİM DİLİ FARKLIYSA

- Tercihlerimde aynı program var ancak eğitim-öğretim dili açısından farklılık var. Bu durumda ne olacak?
Usul ve Esaslarda Madde 4 kapsamındaki koşullar uygulanarak tercih yapılabilecek.  
(Usul ve Esaslar Madde 4: Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki -bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki- programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli -bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki- öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine -kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilir-) 

-İzmir’de kurulan yeni iki devlet üniversitesi kapatılan üniversitelerin yerine mi kuruldu? Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin bir kısmı bu üniversitelere mi yerleştirilecek?
Hayır. Tüm öğrenciler, YÖK’ün daha önce belirlemiş ve yayınlamış olduğu usul ve esaslara göre yerleştirilecek. 

- Tercihlerimde mevcut programım dışında farklı bir program seçebilir miyim?
Hayır (Sadece Usul ve Esaslardaki benzer isimli programlar hariç) (bkz. Usul ve esaslar Madde 4).
(Usul ve esaslar Madde 4: Öğrenciler  tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki -bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki- programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli -bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki- öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilir,  öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilir.)  

- Halen İngilizce Programdayım. Bunun için kapatılan üniversite de İngilizce dil yeterliliğim uygun bulunmuştu veya hazırlık eğitiminde başarılı olmuştum. Yerleştirileceğim yükseköğretim kurumda tekrar dil sınavına tabii tutulacak mıyım?
Hayır.

- DGS ile yerleştirildim. Tercihte bulunabilecek miyim?
Evet.

- Derslerini tamamlamış, ancak staj vb. sebeple diplomalarını henüz almamış öğrenciler de tercih yapacak mı? 
Hayır. Bu öğrenciler diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklar. 

- Yaz okulunda öğrenci iken üniversitenin kapatılması durumunda, yaz okulu hakkı nasıl sağlanacak?
Koordinatör üniversite tarafından yaz okulu veya bütünleme imkanı sunulacak.  (bkz. Usul ve Esaslar Madde 12)
(Usul ve Esaslar Madde 12: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemleri  koordinatör üniversite tarafından düzenlenir, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilir.) 

YATAY GEÇİŞ NASIL OLACAK? 

- Yatay geçişte ne esas alınacak? 
Yatay Geçiş yönetmeliği kapsamında iki tip yatay geçiş bulunmaktadır. 
* Kurumlararası Yatay Geçiş: Genel Not Ortalaması esaslı ( bkz. Usul ve Esaslar Madde 16)
* Ek-1 Madde Kapsamında, Yerleştirilme Puanı esaslı (bkz. Usul ve Esaslar Madde 9)

(Usul ve Esaslar Madde 16: İsteyen vakıf yükseköğretim kurumları sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilir ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişlerinin kabul edilir.)

(Usul ve Esaslar Madde 9: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilir.)

- Yatay geçişte hangi ücreti ödeyeceğim, bursluluk durumum devam edecek mi?
Yatay geçişte, geçiş yapılan üniversitenin koşulları uygulanır, bursluluk durumu ilgili üniversiteye bağlıdır.

- Kurumlararası yatay geçiş için belgelerimi Koordinatör üniversite henüz tarafıma sağlayamıyor. Bu durumda ne olacak?
Beyana dayalı başvuru yapılabilecek (Koordinatör üniversiteden alınacak durum belgesi ile birlikte). (bkz. Usul ve esaslar Madde 17).
(Usul ve esaslar Madde 17: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvurularıı alınarak değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılır, beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz eder, beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtları iptal edilerek bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilir.

- Yatay geçiş başvurusu sürecinde eş zamanlı olarak tercih yapabilir miyim?
Evet. (bkz. Usul ve Esaslar Madde 18).
(Usul ve esaslar Madde 18: 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilir, bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilir.)

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri nasıl yerleştirilecek?Tercih esaslı merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirilen tüm öğrencilere özel öğrenci olabilme statüsü verilecektir.

- Yatay geçiş yapan öğrenciler de özel öğrenci statüsünden faydalanabilir mi?
Bu usul ve esaslar kapsamında hayır.

- Yurtdışı yatay geçişle yerleşen öğrencilerde nasıl bir usul izlenecek?
Usul ve Esasların 6. Maddesi uygulanacaktır.

- Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde mi, yoksa Türkiye’nin herhangi bir üniversitesinde de olabilir mi?
Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilir.

- Öğrencisi olunan program o ilde sadece kapatılan üniversitede mevcut idi, bu durumda ne olacak?
Kapatılan üniversitenin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversite de bulunuyordu ise, koordinatör üniversite de program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabileceklerdir.

- Özel öğrencilikte kontenjan olacak mıdır?
Evet. Ancak kapatılan üniversitenin öğrencileri o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği bir yükseköğretim kurumu bulacaktır. O ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan uygulanmayacak, gerektiğinde ek sınıf açılabilecektir.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK ÜCRETLİ Mİ?

- Özel öğrencilikte dönemde ders alma limiti olacak mıdır?
KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde Hayır.

- Özel öğrencilik statüsünde ücret ödenecek mi? 
Öğrenci yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam ettirecektir. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacaktır. Bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleşecektir.

KAPATILAN ÜNİVERSİTENİN İSMİ YAZILMAYACAK 

- Kapatılan üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin diplomalarında kapatılan üniversitenin adı yazılacak mı? 
• Tercih sonrası merkezi veya yatay geçiş yaparak yerleştirilecek öğrencilerin eğitimlerini başarı ile tamamlamaları sonrasında diplomalarında, kapatılan üniversitenin ismi yazmayacak. 
• Diplomasını hak etmiş ve tercih işleminde bulunmayacak öğrencilerde ise Usul ve Esaslar Madde 14 uygulanacaktır.
 (Usul ve Esaslar Madde 14: Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesi koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından  gerçekleştirilir, bu süreçte: 

- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilir.
- Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu (koordinatör üniversite) tarafından düzenlenir. Ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alır.)

- Çift diploma öğrencilerinin durumu ne olacak? 
Esas programına yerleştirilme sonrasında, yerleştirildiği üniversitede ilgili ÇAP programının bulunması durumunda ilgili üniversitenin yönetmelikleri dahilinde çift diploma programına intibak ettirilebilecek. 

- Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecek?  
Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Buna yönelik olarak YÖK, ayrıca usul ve esasları belirleyerek tüm yükseköğretim kurumlarını bilgilendirecek.  

-Yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacak? 
Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYS sonuçları ile merkezi olarak yerleştirilmediğinden, bu öğrencilerin yerleştirilme süreci YÖK’ün belirlemiş olduğu Usul ve Esaslar kapsamında Koordinatör Üniversiteler tarafından yürütülecek olup ihtiyaç halinde YÖK değerlendirecek. 

- Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
Bunun belgelerle kanıtlanmış olması durumunda öğrenciden ilgili akademik yıl için ücret talebinde bulunulmayacak. 

22-08-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş