Arama sonuçları

LGS: 3 yanlış bir doğruyu götürecek

LGS: 3 yanlış bir doğruyu götürecek

LGS: 3 yanlış bir doğruyu götürecek. 1.2 milyon öğrenci ve velisinin aylardır beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kılavuzu yayımlandı.

MEB sitesinde “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu” başlığıyla yayımlanan LGS kılavuzunda merakla beklenen sınavla öğrenci alacak liselerin listesi de yayımlandı.

LGS: 3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Buna göre İstanbul 225, Ankara 82, İzmir 62 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1318 orta öğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Bu okulların toplam kontenjanı ise 126 bin 510. Kılavuzla sınav testlerinin katsayıları da belirlenirken, 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

 

BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?

LGS için başvurular 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınava giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayımlanacak. Sınav 2 Haziran’da yapılacak ve 22 Haziran’da da sınavın sonuçları açıklanacak. Başvuru ve sonuçlar elektronik ortamda yapılacağından öğrencinin bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Başvurunun okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekiyor aksi halde geçersiz sayılacak.

HANGİ LİSELER SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK?

Kılavuzda merkezi sınav tanımı ve hangi liselerin sınavla öğrenci alacağı şöyle tanımlanıyor:

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,  proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezi sınav. Bu sınavın puanı da Merkezi Sınav Puanı (MSP) olarak tanımlanıyor.

BAŞVURUDAN VELİ VE MÜDÜR SORUMLU

Sınava katılım isteğe bağlı. Öğrencilerin sınava başvurularının yapılmasından velileri, bilgilendirilmelerinden ise okul müdürleri sorumlu.

İKİ TEST ARASINDA 45 DAKİKA MOLA VAR

Sınav illerin dışında gerekli görüldüğü durumlarda ilçe merkezlerinde de yapılacak. Yurtdışında en az 10 öğrenciyle sınav yapılacak. Sınavın birinci bölümü saat 9.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Öğrencilerin saat 09.00’da sınav için hazır bulunmaları gerekiyor.

SORU BAŞINA 1.5 DAKİKA SÜRE

Sınav soruların 8’inci sınıf öğretim programlarını kapsayacak. Çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacak. İki bölüm arasında 45 dakikalık mola olacak.

 Sözel bölümde,  8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

 

SINAVIN KAPSAMI NE OLACAK?

Kılavuzda sınav sorularıyla ilgili şu açıklama yer alıyor: Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular.

 

SINAV SORULARININ DAĞILIMI ŞÖYLE OLACAK

BİRİNCİ BÖLÜM: SÖZEL ALAN

Türkçe: 20

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10

Yabancı Dil: 10                                             

Toplam: 50 

 

İKİNCİ BÖLÜM: SAYISAL ALAN

Matematik: 20

Fen Bilimleri: 20       

Toplam: 40 

 

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınav 09.30’da başlayacak ancak öğrencilerin saat 09.00’da sınava giriş belgelerindeki binalarda olması gerekiyor. Bu da öğrencinin kendi okulu dışında başka okullarda da sınava girebileceğini gösteriyor.

 

SINAVA 15 DAKİKA GEÇ KALMA HAKKI VAR                                                   

Salon görevlilerinin kararıyla sınava 15 dakika geç kalan öğrenci sınava alınacak. Ama ek süre verilmeyecek. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur. 

4 AYRI SINAV KİTAPÇIĞI OLACAK

Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olacak. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru. Kopya çekenin sınavı iptal edilecek.

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Sınavdan tek puan türü çıkacak. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.  Yani 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Her bir ders testinin ortalaması,  ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. 

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır. 

DİN DERSİNDEN MUAF OLANLAR

Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

HATALI CEVAP ANAHTARI DÜZELTİLECEK

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.  

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLİRSE NE OLACAK?

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

TESTLERİN KATSAYILARI NE OLDU?

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  1

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  1

Yabancı Dil 1

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

10-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş