Arama sonuçları

MEB, ‘öğretmenlik uygulaması’ bilgilerini arşivleyecek

MEB, ‘öğretmenlik uygulaması’ bilgilerini arşivleyecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında "öğretmenlik uygulaması" derslerini alan eğitim fakültesi öğrencileri ve "pedagojik formasyon" eğitimi alan öğrenciler ile bunların danışman öğretmen ve öğretim elemanlarına ait devamsızlık, ders notu ve eğitimlerine ilişkin tüm bilgilerin arşivleneceği "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" uygulamaya açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında "öğretmenlik uygulaması" derslerini alan eğitim fakültesi öğrencileri ve "pedagojik formasyon" eğitimi alan öğrenciler ile bunların danışman öğretmen ve öğretim elemanlarına ait devamsızlık, ders notu ve eğitimlerine ilişkin tüm bilgiler "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" ile arşivlenecek.

MEB yetkililerinin açıklamasına göre, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretmenlik uygulama derslerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi, uygulama öğrencilerinin aktif katılımının sağlanması ve sürecin kontrol edilebilirliği için MEBBİS üzerinden "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" uygulamaya açıldı.

Uygulama ile bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik uygulaması dersi alan eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler ile formasyon eğitimi veren danışman öğretmen ve danışman öğretim elemanlarının devamsızlık, ders notu bilgileri ve uygulama süreçleri kontrol edilecek.

Eğitim fakültelerinin son sınıfında okuyan ve pedagojik formasyon dersine katılan uygulama öğrencilerinin notları artık evrak üzerinden değil, "Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi" üzerinden değerlendirilerek üniversitelere gönderilecek.

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi'ne 2016-2017 güz döneminden itibaren dahil olmayanların öğretmenlik uygulaması dersi tamamlanmamış sayılacak ve öğretmen atamaları gerçekleştirilmeyecek.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE VE YÖK’E YAZI GÖNDERİLDİ
Sistemin uygulanması ve pedagojik formasyon eğitim bilgilerinin kaydedilmesi için MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünce eğitim fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu ve illerin milli eğitim müdürlüklerine uygulamaya ilişkin yazı gönderildi.

İl milli eğitim müdürlüklerinin eğitim fakülteleriyle ortak yürütülen öğretmenlik uygulaması dersleriyle ilgili uygulamaları, artık il müdürlüklerince kontrol edilecek.

Uygulama yapılacak kurumlar ile hangi kuruma kaç öğrenci gönderileceği il milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünce belirlenecek. İl milli eğitim müdürlükleri, uygulama derslerinin sadece belirli kurumlara yığılmaması için gerekli tedbirleri alarak uygulamaların farklı kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Bu blog AA abonesidir.
Uygulama dersi alan öğrenciler, öğretmenlik uygulamaları planında belirtilen çalışmaları uygulama öğretim elemanının ve uygulama öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde yerine getirecek.

- Öğretmene en fazla 6, öğretim elemanına en fazla 15 öğrenci

İl müdürlükleri eğitim kurumlarının ve uygulama öğrencisi kontenjanlarının öğretmenlik alanları itibarıyla dengeli dağılımının sağlanmasına dikkat edecek. Buna göre, pedagojik formasyon uygulama dersinde her bir danışman öğretmene en fazla 6 öğrenci, danışman öğretim elemanına ise en fazla 15 öğrenci verilecek.

Uygulama öğrencilerine eğitim fakültesinde danışmanlık yapan öğretim elemanına ilişkin bilgiler, il uygulama koordinatörünce MEBBİS'e kaydedilecek.

Yeni sistemle devamsızlık yapan öğrencilere "kaldı" notu verilerek, not MEBBİS'e işletilecek. Uygulama öğrencisi değerlendirme formu, öğretmen ve uygulama öğretim elemanınca MEBBİS'e kaydedilip onaylandıktan sonra eğitim kurumlarına verilerek, üniversitelere gönderilecek.

"Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi", il uygulama koordinatörü, uygulama kurum müdürü, uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeninin ayrı ayrı gireceği veriler ile sürdürülecek ve üniversiteler de bu veriler ışığında işlem yapacak.

29-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin