Arama sonuçları

MEB, yeni müfredat programını yayımladı

MEB, yeni müfredat programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca (TTKB) kamuoyunun görüşüne sunulan tüm eğitim kademelerindeki 51 ders ve 176 sınıf düzeyinde güncellenen müfredatta, eğitim paydaşlarından gelen görüşlerin ardından yapılan düzeltmeler ile yayımlandı.

Güncellenen öğretim programları, düzeltmelerle birlikte http://mufredat.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. 

MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konulan ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, Anadolu liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri olmak üzere bütün sınıf seviyelerindeki 51 ders ile 176 sınıfın güncellenen öğretim programlarına ilişkin  değerlendirme çalışmaları yapıldı. 

Bu kapsamda, ilgili paydaşlar, kamu ve özel sektör temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, dernek, meslek birlikleri, federasyonlar ve Bakanlığın ders kitabı yazarları ile odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1. 5. ve 9'uncu sınıflarda uygulanan yeni müfredata ilişkin değerlendirmeler  izlendi. 


MÜFREDAT ONAYLANDI


Ayrıca Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından toplanan bazı programlarla ilgili düzeltme önerileri, Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün elektronik modülü üzerinden alınan 80 bin dolayındaki görüş ile yazılı veya elektronik posta ile TTKB’ye ulaştırılan görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak öğretim programlarına yansıtıldı ve böylece güncelleme çalışmalarının düzenlemeleri tamamlandı.

 

'ERGENLİK VE SAĞLIĞI' KONUSU 6'NCI SINIFA KAYDIRILDI

 

Güncelleme çalışmalarında genel olarak öğretim programlarının yapısının korunmasına çalışıldı, Bakanlığın önem ve öncelik verdiği konulara odaklanıldı. Bu çerçevede genel olarak öğretim programlarının tashih ve redaksiyon düzeyinde birtakım düzeltme ve düzenlemeler yapıldı.

Bununla birlikte bazı öğretim programlarında da öğrenci düzeyi ve konu alanının özellikleri açısından sınırlı sayıda kazanım çıkarma, açıklama ekleme ya da konular arasında takdim ve tehirler gerçekleştirildi. Örneğin fen bilimlerinde daha önce 7'inci sınıf düzeyinde işlenen 'ergenlik ve sağlığı' konusu 6'ncı sınıf düzeyine alındı.

​Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan güncellenmiş öğretim programlarına, düzeltmelerle birlikte http://mufredat.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 

21-01-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş