Arama sonuçları

Öğrenci sayısı 17 milyon, öğretmen 1 milyon

Öğrenci sayısı 17 milyon, öğretmen 1 milyon

2015-2016 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerine öğrenci sayısı 17 milyon 588 bin 958. Bu öğrencilerden 14 milyon 540 bin 339’u resmi, 1 milyon 174 bin 409‘u özel okullarda, 1 milyon 874 bin 210'u ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

2014-2015 eğitim öğretim yılında örgün eğitimden 14 milyon 950 bin 897'si resmi okul, 823 bin 515'i özel okul, 1 milyon 785 bin 577'si ise açık öğretimde olmak üzere 17 milyon 559 bin 989 öğrenci yararlanıyordu. 

YÜZDE 48’İNİ KIZ ÖĞRENCİLER OLUŞTURUYOR

2015-2016 eğitim öğretim yılında resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 540 bin 339 öğrenciden 7 milyon 100 bin 641’i (yüzde 48.8) kız, 7 milyon 439 bin 698’i (yüzde 51.2) erkek, özel okullarda eğitim gören 1 milyon 174 bin 409 öğrencinin 551 bin 100’ü (yüzde 46.9) kız, 623 bin 309’u (yüzde 53.1) erkek, açık öğretimde ise öğrencilerin 877 bin 620’i (yüzde 46.8) kız, 996 bin 590’ı (yüzde 53.2) ise erkeklerden oluşuyor.  

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ OKUL ÖNCESİNDE

Temel eğitim kademesinde, resmi okullarda eğitim gören 11 milyon 79 bin 517 öğrencinin yüzde 9.2’si (1 milyon 17 bin 436) okul öncesi, yüzde 46.3’ü (5 milyon 128 bin 664) ilkokul ve yüzde 44.5’i (4 milyon 933 bin 417) ortaokullarda bulunuyor.

Özel okullarda eğitim gören 701 bin 798 öğrencinin ise yüzde 27.3’ü okul öncesi, yüzde 33.1’i ilkokul, yüzde 39.6’si ortaokullarda okuyor.

ÖZEL LİSEDE ÖĞRENCİ 472 BİN  

Liselerde eğitim gören 5 milyon 807 bin 643 öğrencinin 3 milyon 798 bin 897'i (yüzde 65.4) resmi okullarda, 1 milyon 536 bin 135’ü (yüzde 26.5) açık öğretim lisesinde, 472 bin 611’i (yüzde 8.1) özel okullarda okuyor.

Ortaöğretimdeki 5 milyon 807 bin 643 öğrencinin, 3 milyon 47 bin 503’ü (yüzde 52.47) genel ortaöğretimde, 2 milyon 82 bin 935’i (yüzde 35.87) mesleki ve teknik orta öğretimde, 677 bin 205’i (yüzde 11.6) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki okullarda eğitim alıyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE OKULLAŞMA

İstatistiklerde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporlarına benzer şekilde ilk kez okullaşma oranları yaş gruplarında yer aldı. Buna göre net okullaşma oranları 5 yaş grubunda yüzde 67.17 iken, 4-5 yaş grubunda yüzde 50.46 oldu. 3-5 yaş grubunda yüzde 39.54 oranı, 6-9 yaş grubunda yüzde 98.81, 10-13 yaş grubunda yüzde 99.05, 14-17 yaş grubunda yüzde 85.31 olarak gerçekleşti.

KIZLARDA OKULLAŞMA ORANI

Brüt kız okullaşma oranının brüt erkek okullaşma oranına bölümüyle bulunan cinsiyet oranı, yıllar itibarıyla kız öğrenciler lehine gelişme gösterdi. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilköğretimde yüzde 100.83, ortaöğretimde yüzde 95.40 olan cinsiyet oranı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilköğretimde yüzde 101.88’e, ortaöğretimde yüzde 95.56’ya yükseldi.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI 

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2014-2015 eğitim öğretim yılında 919 bin 393 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 oldu. 61 bin 203 okul ve kurumdaki öğretmenlerin 863 bin 126’sı resmi, 130 bin 868’i özel okullarda görev yapıyor.Öğretmenlerin yüzde 45.1’ini (447 bin 958) erkek, yüzde 54.9'unu da  (545 bin 836) kadınlar oluşturuyor.

DERSLİK SAYISI NE OLDU?

Örgün eğitimde 51 bin 622 resmi, 9 bin 581 özel olmak üzere 61 bin 203 okul ve kurum bulunuyor. Resmi okullarda 553 bin 66 ve özel okullarda 98 bin 762 olmak üzere örgün eğitimde 651 bin 828 derslik var. 2014-2015 eğitim öğretim yılında resmi ve özel okulların tamamında 589 bin 902 derslik bulunuyordu, bu dönemde ise derslik sayısında yüzde 10.5 oranında artış gerçekleşti. 

DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI NEDİR?

2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim kademeleri bazında ilköğretimde 27, ortaöğretimde 28 olan derslik başına düşen öğrenci sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 25, ortaöğretimde ise 23 oldu. 

ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ NEDİR? 

2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim kademeleri bazında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 18, ortaöğretimde 14 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 16, ortaöğretimde ise 13’e geriledi. İlk ve ortaöğretimde öğrenci başı burs miktarı 2014’te 146.30 lira iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında yüzde 10.4 artışla 161.58 lira oldu.

EĞİTİMDE BÜTÇE 76 MİLYAR TL

2014'te 62 milyar 248 bin lira olan ve gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3.16'sını oluşturan eğitim bütçesi, 2015'te 76 milyar 354 milyon 306 bin liraya yükselerek gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3.46’sını oluşturdu. Milli eğitim bütçesi 2014'te merkezi yönetim bütçesinin yüzde 13.11’i iken 2015 yılında bu oran yüzde 13.38 olarak gerçekleşti.

19-03-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş