Arama sonuçları

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yargıda

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yargıda

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği yargıda. 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikler yapıldı. Eğitim İş bu yönetmelikle getirilen değişikliklerin yürütmesinin durdurulması istemi ile yargıya gitti. 

Danıştay'a önce yürütmenin durdurulması sonra da iptali istemi ile dava açtıklarını belirten Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu açıklamalarında davada iptali istenen düzenlemeler ile ilgili şu bilgileri verdi: 

• Dava konusu düzenleme Meslek Dersi Öğretmenlerine;  yaz ve dinlenme tatil dönemleri sırasında koordinatör öğretmenlik görevinin verilmesini öngörmektedir. Ancak düzenlemede bu görevin verilmesinde öğretmenin istek ve tercihinin dikkate alınacağı yer almamıştır. Hükümdeki ifade resen görev verilebilmek üzere düzenlenmiştir. Bu hükmün öğretmenlerin istek ve başvurusuna yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemeden;
• TEOG sınavına girmeyen ya da sınavdan yeterli puanı alamayan öğrenciler açık liselere gönderilirken, “hafızlık belgesi” alan öğrencilerin TEOG sınavından muaf tutularak Anadolu İmam Hatip Liseleri'ne doğrudan yerleştirilebilmesini sağlayan,
• Nöbet ücretinin; fiilen bu görevi yaptıkları halde özel eğitim öğretmenleri ile uygulama sınıfı öğretmenlerine ödenmemesine ilişkin düzenlemenin,
• Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde teknik lise bölümüne geçmek için şart olan yıl sonu başarı puanının 55’ten 70’çıkararak bu okullarda kontenjanların dolmamasına yol açacak şekilde yapılan düzenlemenin,

öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından iptali talebi ile Sendikamızca Danıştay nezdinde dava açılmıştır. 

27-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş