Arama sonuçları

PISA başarısızlığı araştırılsın

PISA başarısızlığı araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Önergede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), 34 üyesinin de aralarında bulunduğu 72 ülkede gerçekleştirdiği eğitim araştırmasının sonuçlarının yer aldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Araştırması Raporu'na değinilerek, Türkiye’nin 425 puanla, Meksika’nın ise 416 puanla bilim sıralamasında son iki sırada bulunduğu ifade edildi. 

SONDA YER ALAN 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK

72 ülkede, 15 yaşındaki 540 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonuçlarının yer aldığı PISA Raporu'nun bütün hükümetlerin bir barometre olarak kabul ettiği ve eğitim politikalarını belirleyen bir çalışma olması bakımından önemle takip edildiği belirtilen önergede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin özellikle bilim ve matematik sıralamasında en sonda yer alan iki ülkeden biri olması düşündürücüdür. AKP hükümetleri döneminde eğitim politikalarının ne denli başarısız olduğunun somut göstergesidir. 2015 yılında OECD’nin yaptığı en kapsamlı küresel eğitimaraştırmasında Türkiye 76 ülke arasında 41. sırada yer almıştır. 2014 yılında yine OECD’nin açıkladığı eğitim araştırması sonuçlarında Türkiye’nin eğitimde sonuncu sırada olduğu ve 2014 Yaşam Kalitesi Raporu'nda ise 'en zor yaşanılacak ülkeler' arasına girdiği ifade edilmiştir. Son 3 yılda dünya genelinde Türkiye, eğitim ve özellikle bilim-matematik alanında son sıralarda yer almasına rağmen AKP Hükümeti gereken etkili, sürekli ve somut tedbirleri almamıştır."

EĞİTİM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

İktidarın uyguladığı eğitim politikaları ve sistemlerin başarılı olamadığı ileri sürülen önergede şöyle denildi: 

"AKP Hükümetinin eksik, başarısız sonuçlara götüren eğitim politikalarını ivedi gözden geçirerek, bu alanda etkili, sürekli ve somut tedbirler alarak, Türkiye'nin fizik, kimya, matematik ve bilim alanında aşama kaydederek dünya genelinde de ilerleme gösterebilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz." 

Bu blog AA abonesidir

07-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş