Arama sonuçları

TEV bursu için ‘vicdani yükümlülük’ isteniyor

TEV bursu için ‘vicdani yükümlülük’ isteniyor

TEV bursu için 'vicdani yükümlülük' isteniyor. Burs vereceği öğrencilerin kamu ya da özel bir başka kurumdan burs almalarını istemiyor.

Bir başka şartı ise kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak. Vakıf sadece devlet üniversiteleri öğrencilerine burs veriyor. Vakıf üniversiteleri öğrencileri burslara başvuramıyor. Burs vereceği öğrencilerle mülakat da yapılıyor. TEV sadece lisans öğrencilerine değil, master ve doktora öğrencileri ile mesleki ve teknik lise öğrencilerine de burs veriyor. TEV'in bir başka bursu ise üstün başarı bursu. Bunun için de öğrencilerin üniversite sınavlarında ilk 5 bin içinde olması gerekiyor.

TEV BURSU İÇİN ‘VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK’ İSTENİYOR

Vakıf burs vereceği öğrencinin işe girdikten sonra başka bir öğrenciye de burs vereceğine ilişkin “vicdani yükümlülük” istiyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu veriyor.

TEV BURSU BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

 

2018-2019 öğretim yılı için başvuru tarihi 1-30 Eylül olarak belirlendi.

TEV BURS MİKTARI NEDİR?

Burs miktarı ise aylık 510 TL.

TEV BURSLARI KOŞULLARI NEDİR?

 • TC vatandaşı olmak.
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak.
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

KİMLER BURS İÇİN BAŞVURAMAZ

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri.
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri.
 • Ücretli değişim programında bulunanlar.
 • 25 yaşından büyükler.
 • Hüküm giyenler.
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler.

YKS SONUÇ BELGENİZİ İSTİYOR?

TEV internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecek ve mavi, telli, şeffaf dosyaya takılacak. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacak veya her bir kağıt ayrı şeffaf folyoya konulacak.)

 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği)  (e-devlet veya ÖSYM'den).
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet).
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.) 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 •     Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi.
 •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
 •     Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C) 
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumlardan belge alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.

Anne-baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerinin de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

  EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ:

 • Öğrenciler ilk etapta evraklarını üniversiteye teslim etmeyecektir.
 • TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere sms ile bildirim yapılacaktır. 
 • SMS ile öğrencilerin evraklarını; hangi tarihe kadar, hangi birime teslim edeceği bildirilecektir.
 • Ön değerlendirmeden geçemediği sms ile bildirilen öğrencilerin evraklarını üniversitesine teslim etmesinin geçerliliği olmayacaktır.
 • Evraklarını üniversitesine teslim etmesi bildirildiği halde teslim etmeyen öğrenciler mülakata alınmayacaktır.

 

BELGELER EKSİK OLURSA BAŞVURU DİKKATE ALINMIYOR

 • TEV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.

SEÇİMLERİ BURS KOMİSYONLARI YAPACAK

 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.

BURS ALAN DEĞİL, KREDİ ALAN BAŞVURABİLECEK

 • Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur. 
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. 
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta'ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
 • Öğrencilerin TEV bursuna müracaat ederken üniversitelerinin kendi burs başvuru sürecini de yakından takip etmeleri ve gerekli prosedürü yerine getirmeleri gerekmektedir. (Bazı üniversitelerde TEV bursuna müracaat edilebilmesi için üniversitenin kendi bursuna da müracaat edilmesi gerekmektedir.)

 

BURSİYER SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır. E-posta gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.  

BURSUN ÖDENMESİ NASIL OLACAK?

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, aralık ayında üç aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır. 

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ İSTİYOR

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU NEDİR?

 

TEV’in bir başka bursu da Üstün Başarı Bursu. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu alıyor. Bunun için de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabiliyor. Bu burs için de başvuru süresi 1-30 Eylül. Aylık burs ücreti 2017-2018 öğretim yılında 1.150 TL olarak belirlenmişti.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU VERİLEN ALANLAR

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSLARI

TEV her yıl sanat alanında da 1 veya 2 yeni öğrenciye Üstün Başarı Sanat Bursu veriliyor. Burs verilen alanlar şöyle:

Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinde öğrenim görenler başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

MASTER VE DOKTORA BURSU VAR MI?

Evet. 2017-2018 öğretim yılında yüksek lisans öğrencileri için 850 TL, doktora öğrencileri için 1.150 TL olmuştu.

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE BURS VAR MI?

Evet. 2017-2018 öğretim yılındaki tutarı mesleki orta öğretim için 200 TL olarak belirlendi.

,

 

02-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş