Arama sonuçları

Üniversitelerde artık sandık yok rektörlük seçimleri kaldırıldı

Üniversitelerde artık sandık yok rektörlük seçimleri kaldırıldı

OHAL kapsamında 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayınlanan Yeni KHK'lar ile Rektörlük seçimleri kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre 3 yıl süreyle görev yapan profesörler arasından YÖK öneride bulunacak Cumhurbaşkanı seçecek.

Yeni KHK'lar ile Rektörlük seçimleri kaldırıldı.  Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre 3 yıl süreyle görev yapan profesörler arasından YÖK öneride bulunacak Cumhurbaşkanı seçecek.

Yeni KHK ile 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı değiştirildi. İşte yeni düzenleme: 

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

29-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş