Arama sonuçları

Vivarium için uluslararası akreditasyon geldi

Vivarium için uluslararası akreditasyon geldi

Vivarium için uluslararası akreditasyon geldi. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yer alan ‘Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi’ (Vivariumuluslararası akreditasyon aldı. Vivariumbilimsel araştırmalarda deney hayvanlarının kullanımı alanında dünya çapında tek değerlendirme ve akreditasyon kurumu olan AAALAC International’dan ‘’Full Accreditation’’ alarak Türkiye’nin uluslararası akredite ilk deneysel hayvan laboratuvarı oldu.  

 

VIVARIUM İÇİN ULUSLARARASI AKREDİTASYON GELDİ 

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana SanyalKasım 2017 itibariyle The Association for Assessment andAccreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) kurumundan alınan akreditasyon ile Türkiye’de ilk defa bir deneysel hayvan laboratuvarının uluslararası standartlarda hizmet verdiğinin tescillenmiş olduğunu belirtti.

 

Vivarium Müdürü Rana Sanyal,Deney hayvanlarının bakımında yüksek standartların hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi konusundaki ciddiyeti ve bilimsel araştırmalarda hayvan refahını sağlama kararlılığını yansıtan Uluslararası Akreditasyonu almaya hak kazandıklarını belirtti. SanyalAAALAC Uluslararası Akreditasyonu’nun tek bir deney-hizmet tipi için alınmış bir akreditasyon olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi: 

 

BU AKREDİTASYON NEDEN VERİLDİ?

 

"Alınan bu akreditasyon, deney laboratuvarlarında kaliteyi ve bilimsel verilerin sağlamlığını değerlendiren Good Laboratory Practices (GLP) ile denetime tabi ürünlerin belirlenmiş üretim ölçütlerine uygunluğunu ölçen Good Manufacturing Practices (GMP) adlı uluslararası standartlarla eşdeğerdedir. AAALAC akreditasyonu, deney hayvanı bakım ve kullanım programlarının kalitesini gösteren küresel bir ölçüt oluşturur, hayvan kullanımı içeren bilimsel araştırmaların ve sonuçlarının geçerliliğini destekler ve ilgili kurumun hesap verebilirliğini sağlayarak hayvan refahının sürekli iyileştirilmesi ve ilerletilmesi koşulunu doğurur. Vivarium biriminde yapılan bir çalışma sonucu artık Food & Drug Administration(FDA), European Medical Agency (EMA) ya da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi ilaç ve medikal cihaz başvuru dosyalarında da kullanılabilecek. Bilimde deney hayvanı bakım ve kullanım programlarıyla ilgili uluslararası akreditasyon sadece AAALAC International tarafından verilebilir ve tüm dünyada doğru ve güvenilir bilimsel uygulamaların ve kalitenin simgesi olarak kabul görmektedir.”

 

KALKINMA BAKANLIĞINDAN DESTEK GELDİ

 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bünyesinde üç altyapı birimi bulunmaktadır: Test Analiz Birimi, Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi ve Vivarium

Birimin koordinatörü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla Birgül İyison, 2010'da Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle Merkez bünyesinde kurulan Vivarium’daki deney hayvanlarının, ilaç, gıda, biyomedikal, biyoteknoloji, çevre ve biyogüvenlik sektörlerindeki bilimsel araştırma projelerinde kullanıldığını ifade etti. İyisonGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin ve ruhsat almış olan Vivarium’un 2012 yılından bu yana hem üniversite içine hem de Ar-Ge çalışmaları yapan kamu ve özel kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler verdiğini belirtti.

 

 

AAALAC AKREDİTASYONU NEDİR?

 

Hayvan deneyleri alanında uluslararası geçerlilikte akreditasyon verme otoritesine sahip tek kuruluş olan AAALAC International, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. 44 farklı ülkede aralarında yüzlerce şirket, üniversite, hastane, hükümetlere bağlı kurum ve araştırma enstitülerinin yer aldığı 980’den fazla kurum AAALAC International’dan akreditasyon almıştır. AAALAC tarafından akredite edilmek aynı zamanda başvuru sahibi ilgili kurumun veya araştırma biriminin bilimsel amaçlı deney hayvanı kullanımı konusunda sorumlulukları eksiksiz yerine getireceği yönünde bir beyan anlamına gelmektedir. AAALAC özellikle tıp alanında, hayvan kullanımı dışında başka bir alternatifin mümkün olmadığı durumlarda bunun bilimsel etiğe en uygun biçimde yapılması için gerekli standartları belirler.

 

31-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin