Arama sonuçları

2020 LGS: Nisan ayı ilk örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Nisan ayı ilk örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Nisan ayı ilk örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam ediyor. Birinci dönem konularını ve kazanımlarını kapsayan sınav için ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS’de öğrenciler sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarından sorumlu olacak. MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını yayımladı.

2020 LGS: NİSAN AYI ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Bundan örnek soru kitapçıklarını ayda bir değil, 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.

7 Haziran'da yapılacak LGS için hazırlanan örnek soruları her zaman olduğu gibi yine eğitimcilerden değerlendirmelerini istedik.

ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE BİLGİYİ KULLANMA BECERİLERİ

2020 Nisan ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımları ile diğer aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmektedir. Ayrıca LGS kapsamı sadece 1.dönem ile sınırlandırıldığından örnek sorular da 1. dönem kazanımlarını içermektedir.

Soruların temelini okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma, bilgiyi kullanma ve dönüştürme becerisi oluşturmaktadır. Soruların zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrenciler, bu ayki örnek soruları zorlanmadan çözecektir. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Öğrencinin çıkarım yapma, metin yorumlama, düşünceyi somutlama, akıl yürütme, grafik okuma ve yorumlama, muhakeme gücünü sorgulayan sorular ağırlıktadır. Bu ayki sorularda dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru yer almamaktadır.

HER SORUDA FARKLI BİR BECERİ SORGULANIYOR

Ağırlıklı olarak paragraf sorularının sorulduğu ancak her soruda farklı bir anlama becerisinin yoklandığı görülmektedir. Paragraflar, örtülü bir anlama sahip olduğundan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri soruyu çözmelerinde önemli olacaktır. Paragraf sorularında paragraf sıralama, düşüncenin akışına uygun cümleyi belirleme, ana fikir soru tiplerine de yer verilmiştir. Düşüncenin akışına uygun cümle belirleme sorusunda seçeneklerin mecaz anlam içeren seçenekler olduğu görüldüğünden öğrencilerin soruyu doğru yorumlaması gerekmektedir. Metnin ana fikrinden yola çıkarak metinle örtüşen deyimi bulduran soru ile dilimizin zenginliklerini öğrenmeleri sağlanmıştır. Grafik sorusunda ise farklı grafik çeşitleri bir arada verilmiştir. Verilen grafikteki bilgileri yorumlama ve bağdaştırmaları istenmiş ve bu yönüyle geçmiş grafik sorularına göre farklı bir tarzda karşımıza çıkmıştır. Diğer aylarda olduğu gibi sözel mantık sorusuna da yer verilmiştir, bu soru tarzında ise öğrencinin öncelikle okuduğunu anlaması, daha sonra iş ve işlem basamaklarını takip ederek doğru cevaba gitmesi beklenmiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DOĞRU YARGIYA ULAŞABİLME

 

MEB’in Nisan ayı örnek soruları incelendiğinde bundan önceki aylarda yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Adımlar” ünitesinin ağırlıkta olduğu örneklerde; öncüllerden ve verilen bilgiden hareketle çıkarım yaparak doğru yargıya ulaşmayı gerektiren sorular çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu durum yorum yapabilme becerisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

 Yayımlanan örnek sorulardan hareketle, “Ulusal egemenlik, Ulusal bağımsızlık” gibi kavramlara hâkim olmak; soruların çözülmesini, sınav başarısını önemli ölçüde etkileyecektir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Nisan ayı örneklerinde müfredat ve hedeflenen kazanımlara uygun bir biçimde, günlük yaşama dair ayet ve hadislerle ilişkilendirilen sorular yer almaktadır. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren soruların, kavram bilgisine sahip öğrenciler tarafından kolaylıkla yapılabileceği düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: GÖRSELLERLE DESTEKLENEN SORULAR

Yayımlanan nisan ayı İngilizce örnek sorularının içeriği tamamen okuduğunu anlamaya yönelik hazırlanmıştır. Tüm sorular; tablo, resim, diyagram gibi görsellerle desteklenmiştir. Örnekler arasında; olumsuz köklü ifadelere, detaylı bilgilere, kelime dağarcığını ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir.

 MATEMATİK: GÜNCEL KONULAR YER ALIYOR

Nisan ayı matematik örnek soruları MEB’in açıkladığı sınav kapsamına ait kazanımları içermektedir. Özellikle 1, 2 ve 6. sorularda güncel konulara yer verilmiştir. Ayrıca sorular alışıldığı üzere; tablo, grafik, şema ve krokilerle desteklenmiştir. Daha önce MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla beraber benzer soruların çözümüne ağırlık veren, sistemli çalışan, pratik düşünen ve okuduğunu anlayıp yorum yapabilen öğrencilerin bu soruları daha rahat yapabileceği düşünülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: KISA METİNLER, GÖRSEL İÇERİKLER

Soruların kurgusunun günlük hayatta karşılaşılan güncel olayları içermesi dikkat çekmektedir. Uzun metinli örnek sorular yerine daha kısa metinli ve görsel içerikli örnek sorulara yer verilmiştir. Farklı güçlük düzeylerinde hazırlanan soruların çözümü için; öğrencinin konuya hakim olması, bilgiyi analiz-sentez düzeyinde kullanabilmesi ve sayısal bilgileri kullanarak yorum yapabilme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmanın ve sayısal düşünme becerilerini arttırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.

 

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: YORUM YAPARAK, ÇÖZÜM İSTENİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer

Nisan ayı örnek sorularını incelediğimizde 8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Bu ay yayımlanan örnek sorularda Çarpanlar ve Katlar konusundan 4 soru, Basit Olayların Olma Olasılığı konusundan 2 soru ve Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Veri Analizi ve Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konularında ise 1’er soru bulunmaktadır.

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmekte, sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir. Soruların görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir. Doğru yanıta ulaşabilmeleri için öğrencilerin sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayarak çıkarımlarını adım adım işleme dökmesi gerekmektedir.  

Öğrencilerin 1. dönem müfredatına hâkim olmalarını, bol soru çözmelerini ve kitap okumayı ihmal etmemelerini öneriyoruz.

 

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL SORULAR ÖNE ÇIKIYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi

Ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1. soru “DNA ve Genetik Kod ünitesinden” mutasyon konusundan, 2. soru  ‘Mevsimler ve İklim’’ ünitesinden, 3,4 ve 5. sorular da yine “DNA ve Genetik Kod ünitesinden” adaptasyon, mutasyon ve kalıtım konularından, 6,7 ve 8.sorular ise ‘’Basınç ünitesinden’’ katı, sıvı ve gazlarda basınç konularından, 9 ve 10. sorular ise  ’Madde ve Endüstri’’ ünitesinden kimyasal tepkimeler ve asitler bazlar konusundan yöneltilen, müfredat kazanımlarına hâkim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrencilerin çözebileceği sorular olduğunu görmekteyiz.

 Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

TÜRKÇE:OKUMA-ANLAMA-YORUM YAPABİLME

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

 

Türkçe daha önce de olduğu gibi okuma- anlama ve yorum yapabilme gücüne dayanıyor. Nisan ay örnek sorularının beklenen düzeyde ve soru kalıplarında olduğunu söylemek gerekir. Diğer aylarda olduğu gibi nisan ayı örnek sorularında da “Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar” kazanımına yer verildiğini görmekteyiz. Haziran ayında yapılacak sınavda da öğrencilerimizin bu kazanımla karşılaşacağını öngörüyoruz. Sözcük dağarcığı, okuduğunu anlama ve yorumlama gücü bu sorularda da ön planda.

 “Bağlamdan yararlanarak bilinmeyen kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metnin içeriğini yorumlayabilme, metinler arasında karşılaştırma yapabilme, metnin ana fikrini/ana duygusunu ve metindeki anlatım biçimlerini belirleyebilme” kazanımlarının bu sorularda da ne kadar genel ve önemli olduğu bir daha önemle vurgulanmalıdır. Dil bilgisi kazanımlarını sınayan sorulara yer verilmemiştir.

Orta zorluk düzeyinde olduğunu söyleyebileceğimiz nisan ayı örnek soruları, metin içerikleri bakımından güncel konulara değinmesi bakımından ilgi çekici. “Öğrenmenin aşamaları”nın anlatıldığı metin yorumlama sorusu, farklı disiplinlerin içeriklerine yer verme bakımından önemli. Türkçe okuryazarlığının hayatın önemli bir parçası olduğunu bu noktada bir kez daha yinelemek gerekir. Yalnızca sınav için çalışmanın değil okuma, araştırma ve elde edilen bilgilerin yorumlanabilmesinin son derece önemli. Öğrencilerimiz bu noktaya önem vermeli.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş

Sorular 1. dönem üniteleri MİLLî UYANIŞ:BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ADIMLAR ve MİLLî BİR DESTAN:YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!’den hazırlanmış. Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerimizin örnek soruları çözebilmeleri için “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” “Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.” “Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir.

Kavram bilgisinin önemi yine karşımıza çıkmaktadır. Sorularda “azınlık”, “kuvây-i milliye”, “müttefik”, “sömürge”, “ulusal egemenlik”, “ulusal bağımsızlık” kavramlarının üzerinde durulmuştur. Öğrencilerimizin kavram yanılgısına düşmemeleri için bu ve dersimize ait diğer tüm kavramları çok iyi öğrenmeleri gerekmektedir.

Öğrenilen bilgilerin yorumlanması, transfer edilmesini gerektiren sorular karşımıza çıkmıştır. Dersimize çalışırken konuları kavramak, dersimize ait kavramları kalıcı hale getirmek amacıyla yapılacak tekrarlar ve soru çözümlerinin oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÖRSELLERLE DESTEKLENEN SORULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

Görseller ile desteklenmiş ve aynı zamanda çözümlerinin daha önce yayınlanan sorulara göre biraz daha zor.  Sorularda verilen ipuçları öğrenciyi cevaba yönlendirmekte, böylece sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır. Soruların öğrencilerin bildikleri tüm kavramları kullanarak düşünsel beceri ve yorumlama kabiliyetlerini arttırmayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Nisan ayı örnek sorularının genel itibari ile hazır bulunuşluğa uygun olduğu görülmektedir.

 

İNGİLİZCE: MUHAKEME GÜCÜ İSTİYOR

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Daha önceki örnek sorularda olduğu gibi öğrencinin muhakeme gücünü ortaya çıkarmaktadır. Metinlerin bütününü okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini ölçen sorular.  Seçeneklerin doğrudan metin içinden alınan cümleler olmaması sebebiyle öğrencilerin verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşabilmeleri beklenmektedir. Bunun için öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini kullanmalı ve soruları iyi bir şekilde analiz etmelidirler. Nisan ayı örnek soruları, daha önce yayımlanan sorularda olduğu gibi öğrencilerin bilişsel becerilerini kullanması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

 

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: OKUDUĞUNU HIZLI ANLAYAN ÖNE GEÇER

 

Soru bağlamları güncel konulardan seçilmiş. Yaşadığımız durumla ilişkili, hayatımıza yeni giren kavramlar soru haline getirilmiş. Bu şekilde 3 adet soru örneğine yer verilmiş. Metinler uzun, okuduğunu hızlı anlayan öğrenciler öne geçecektir. Özellikle 2. ve 3. sorularda işlem ve sayı becerisi gerekiyor. Sayılarla arası iyi olan, bölünebilme kurallarını aktif kullanan öğrenciler, bu sorularda zaman kazanacaktır. Soruların çözümlerini yaparken kısa yollara hakim olmak da önemli.

Artık yeni tarzda işlemler direk olarak sorulmuyor. Gerekli işlemlerin öğrenciler tarafından oluşturulup çözülmesi isteniyor.

 

TÜRKÇE: GRAFİK OKUMA VE SÖZEL MANTIK

Yorum, çıkarımda bulunma, grafik okuma, sözel mantık ve klasik anlam soruları sorulmuş ama dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından hiç soru sorulmamış. Sorular önceki örnek sorulara benzer nitelikte olmuş.

 

FEN BİLİMLERİ: ANALİZ YETENEĞİ ÖNEMLİ

Öğrencinin yorumlama ve analiz yeteneğini ölçen, değerlendiren bir sınav olmuş. Daha çok deneyler üzerinden gidilmiş ve deney yorumlama istenmiş. Bu da konuyu iyi bilen öğrenciler için zaman açısından önemli bir avantaj. Eleyici 1-2 soru dışında şıklar açık ve net verilmiş.

 

Fen bilimleri soruları bu defa tamamen yoruma dayalı sorulmuş. Eleyici şıklar, bu örneklerde daha fazla yer almış. Analiz yeteneği iyi olan, paragraf çalışmasında kendini geliştirmiş öğrencinin yapabileceği düzeyde sorular sorulmuş. Önceki yıldakilere benzer LGS tarzı sorulara benziyor. Soru kalitesi ayırt edici nitelikte.

 

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEOG TARZI SORULAR

Örnek sorular kısa, ayırt ediciliği düşük olarak verilmiş bu defa. Eski örneklerde olduğu gibi TEOG tarzına benzer sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle çalışan öğrenci ile çalışmayan öğrencileri ayıracak bir yapıya sahip görünmüyor.

 

İNGİLİZCE: ANALİZ İSTEYEN SORULAR

İngilizce soruları kaliteli içerikte, dikkatli okuma gerektiren sorular olarak sorulmuş. 3 soru tamamen çıkarım yapmaya ve analize dayalı. Bir soruda bilgileri verip grafik oluşturmaları isteniyor. Diğer soru da okuduğunu anlamaya dayalı. Sorular diğer yayınlara oranla daha çok okuma gerektiriyor ve LGS tarzına göre zor sorular. Kelime bilgisi okuduğunu anlama ve çıkarım yapma da öne çıkmış bu defa.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAMLARI BİLME ÖNEMLİ

Din kültüründe eleyici tarzda bir soru örneği yer almış. Diğer sorulara bakıldığı zaman daha çok okuduğunu anlama ve kavramların tanımlarını bilmek ile ilgililer. Yorum yeteneği kuvvetli olan öğrencilerin rahat bir şekilde yapabileceği ve daha çok genel kazanımlardan sorulmuş, ayrıntıya girilmemiş.

FMV ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: SADECE BİLGİ ÖLÇÜLMÜYOR

Matematik Bölüm Başkanı İncihan Tuna

Nisan 2020 LGS örnek matematik soruları 1. dönem kazanımlarına bağlı kalarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren son derece kaliteli sorulardan oluşmaktadır. Sorular sadece bilgiyi değil, aynı zamanda öğrencilerin anlama, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerini ölçüyor ve geliştiriyor. Soruların tümü üst düzey, günlük hayat ile ilişkili, hatta güncel konuları (1. soru: “Evde Kal Türkiye”, 2. ve 6. soru “EBA TV yayını”) içermektedir. Görsellerle desteklenmiş, matematik okuryazarlığını ölçmeye yönelik soruları öğrencilerin temel bilgilerini kullanıp strateji geliştirerek çözmeleri gerekmektedir.

Mart 2020 LGS örnek sorularında yer alan 2. dönem konusu olan “kare dik prizma” kavramının verilmesi gibi Nisan 2020 örnek sorularında da 2. dönem konusu olan “Dik Dairesel Silindir” kavramı genel kültür sorusu olarak verilmiş ve öğrenciler bu soruda üst bilgi ile desteklenmiştir (10. soruda yarım dairenin çevre kuralı verilmiştir).

 

FEN BİLİMLERİ: SAYISAL DÜŞÜNME BECERİSİ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Sezin Şahin

Nisan 2020 LGS örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup, yalnızca teorik bilgiyi değil aynı zamanda sayısal düşünme becerisini ölçen ve çeldirici özelliği yüksek sorular içermektedir. Günlük hayattan çok güzel örneklerle hazırlanan “DNA ve Genetik Kod” soruları oldukça ilgi çekici. Aynı zamanda güncel olarak Covid19 sorusuna yer verilip, konuya ait bilgilendirme de yapılarak farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Bunların dışında en dikkat çekici nokta “Katı Basıncı ve Sıvı Basıncı” konularına ait soruların oldukça fazla dikkat gerektirmesidir. Öğrencinin doğru yanıtlara ulaşabilmesi için sadece soru kısmını değil, aynı zamanda görseli de çok dikkatli bir şekilde yorumlayabilmesi gerekmektedir.

 

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAYAN ÖĞRENCİ İSTİYOR

Sosyal Bilimler Bölümü Başkanı Handan Kızıl

Nisan ayı örnek soruları LGS’nin Türkçe dersine bakış açısı doğrultusundadır. Sınavda nasıl ki soruların ağırlığı okuma öğrenme alanındansa bu örnek sorularda da aynıdır. Sınavın okuduğunu anlayan öğrenciyi seçme hedefi vardır. 21. yüzyıl becerileri başlığı altında geçen okuryazarlık (bilimsel okuryazarlık, finansal okuryazarlık, teknoloji, bilgi, medya, sağlık okuryazarlığı …) nasılsa MEB soru örnekleri de bunu doğrular niteliktedir. Grafik okuma ve sözel mantık soruları beklendiği üzere bu sınavda da örneklendirilmiştir. Hatta bu ayki sorular içinde hiç dil bilgisi sorusu yoktur. Sorular seçici ve niteliklidir. Okuma becerileri gelişmiş, okuduğunu anlayan, bilgiyi transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği sorulardır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLAR ÖNEMLİ

Nisan ayında yayımlanan sorular incelendiğinde aslında daha önceki aylarda yayımlanan soru tarzlarıyla benzerlik gözlenmektedir. Bu sorularda da verilen bilgilerden doğru sonuca ulaşma, öğrencinin yorumlama becerisini ölçme hedeflenmiştir. Konu içerisinde geçen kavramların anlamlarını bilmeleri öğrenciler için büyük önem taşımaktadır.

Sorular 8.sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun olup, 1.dönem üniteleri olan Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Adımlar ve Milli Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm ünitelerini kapsamaktadır. 1.üniteden soru çıkmamıştır. Sorular tek tek incelendiğinde; ”Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.” “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.” “Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.” Ayrıca  “Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.” kazanımlarını öğrencilerin edinmiş olmaları gerekmektedir.

Genel anlamda içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte LGS konularında da azalma olduğu için sınav sorularının daha detaylı ve kapsamlı olabileceğini tahmin ediyorum. Örneğin antlaşma maddelerinin yorumları veya Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık süreci içerisinde yer alan kongreler ve maddelerinin açıklamaları sorulabilir diye düşünüyorum.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ANLAMA VE ANALİZ İSTİYOR

Nisan ayı soruları program doğrultusunda işlenen konularla ilgilidir. Sorular anlama, analiz ve sentez düzeyindedir. Kavrama ve yorumlama sorularına yer verilmemiştir. Soruları genel anlamda bilgi, kavrama düzeyinin bir üst düzeyi olarak değerlendirebiliriz. Bununla birlikte sorular kısa, açık ve orta kolay düzeydedir. Soruların biri birinci üniteden kader inancıyla, biri ikinci üniteden paylaşma ve yardımlaşma konusuyla ilgilidir, üçüncü üniteden üç soru da dinin temel gayesi konularındandır.

 
İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Belinda Üzümcü

Nisan ayı örnek sorularında genelde öğrencilerin sahip oldukları kelime ve dilbilgisi birikimlerini kullanarak, okudukları soruları anlayarak yorum yapabilmeleri beklenmektedir. Soru köklerine yerleştirilen ünitelerin kritik kelimeleri sayesinde de sorunun zorluk derecesi ayarlanmaya çalışılmış. Öğrencileri daha çok grafik okumaya, grafikten okudukları değerleri istenilen bilgiler ışığında cevaplama yaparken seçenekleri elerken kullanabilmeleri beklenmektedir. 

 

 

 

08-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş