Arama sonuçları

2024 LGS: Sınav nasıl yapılacak?

2024 LGS: Sınav nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak. 

Sınav başvuruları; isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacak. 

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacak. 

BİRİNCİ OTURUM 50 SORU, 75 DAKİKA

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. 

İKİNCİ OTURUM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek. 

Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekiyor. 

Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024’e https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. 

EK SÜRE VERİLEN ÖĞRENCİLER

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

  1. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

  2. DinKültürüveAhlakBilgisialttestindenmuafolanlarınbirincioturumdakitoplamsüresi

    80 dakika,

  3. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci

    oturumdaki toplam süresi 65 dakika

olarak uygulanacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

 

12-03-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş