Arama sonuçları

4 yıl mesleki tecrübeye sahip lisans mezunları akademisyen olabilecek

4 yıl mesleki tecrübeye sahip lisans mezunları akademisyen olabilecek

YÖK karar aldı: 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar öğretim görevlisi olabilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), yeni kurulan üniversitelere yeni doktor öğretim üyesi, eski üniversitelere ise yeni profesör ve doçent atamada norm kadro düzenlemesi dolayısıyla yaşanan zorlukları aşmak için hazırlanan yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından planlanacak. Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili ana bilim, ana sanat dalı ve bölüm kurulu ile ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu'na iletilecek.

4 YIL MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP LİSANS MEZUNLARI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLABİLECEK

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip lisans mezunlarına, merkezi sınav muafiyeti tanınarak, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere öğretim görevlisi olma imkanı getirildi. Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programlara öğretim görevlisi olarak atanma şartları da belli oldu. Bu alandaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olma şartı aranacak.

04-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş