Arama sonuçları

En mutsuzlar imam hatip öğrencileri

En mutsuzlar imam hatip öğrencileri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) lisede görevli öğretmenlerle yaptığı anket 5 temel başlıkta altında hazırlandı. 55 soru 8 okul türünden 7 bölgede görev yapan 941 örnekleme yaklaşık 277 bin öğretmeni temsilen uygulandı. Ulaşılan bulguların analizi ortaöğretimdeki öğrenme-öğretme süreçlerini değerlendirmek için önemli sonuçlar ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İşte rapordan bazı çarpıcı notlar: 

-Teknik liselerde öğretmenlerin yüzde 80’idevamsızlığın önemli bir sorun oluşturduğunu söylemektedir.

-Öğretmenlerin yüzde 78’i öğrencilerin okulda mutsuz olduğunu düşündükleri için devamsızlık yaptıklarını söylemektedir. Okullar arsında bu madde de en yüksek oran yüzde55 ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde. Bölgesel bazda Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi daha mutsuz.

-Öğretmenlerin yüzde 44’ü devamsızlığın akademik başarısızlığı etkilediğini düşünüyor. Böyle düşünen öğretmenlerin oranı meslek ve imam hatiplerde daha yüksek.

-Öğretmenlere göre 12.Sınıflar için YGS’den sonra okul fiilen sona eriyor.

-Öğretmenlerin yüzde 77’si okul ortamının akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor.

-Öğretmenlerin yüzde 50’si ortak sınavların akademik başarıyı yükseltmediğini düşünüyor.Yüzde 93’ü sınıf mevcutlarının akademik başarıyı etkilediğini düşünüyor.

-En başarılı öğrenciler temel liselere nakil oldu diyen öğretmenlerin oranı yüzde 37.

-Bu durumun okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde51.

-Öğretmenlerin yüzde 88’i öğrencilerin temel liselere daha yüksek not almak için geçtiğini/gittiğini değerlendiriyor.

- Temel liselere giden/geçiş yapan öğrencilerin sosyo ekonomik durumları daha iyi diyen öğretmenlerin oranı yüzde 74

-Öğretmenlerin yüzde 47’si öğrencilerin teknolojik araçları amacına uygun kullanmadığını değerlendiriyor.

-Öğretmenlerin yüzde 51’i öğrencilerin sosyal medyayı ve bilişim araçlarını zararlı ve şiddet içerikli amaçlar için kullandığını söylüyor.

-Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 43’ü öğrencilerin bu araçları genel ahlak kurallarına uymayan amaçlar için kullandığını düşünüyor.

-Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı yukarıda belirlenen soru ölçeklerine göre amaçları dışında kullanan okullar sıralamasında Meslek, Spor ve Anadolu İmam Hatip liseleri ilk üç sırayı oluşturuyor.

-Öğretmenlerin yüzde 52’si cep telefonu ile kaydedilen ses ve görüntülerin sosyal medyada başkaları ile paylaşıldığını düşünüyor. Bu konuda da ilk üç sıra Mesleki, Spor ve Anadolu İmam Hatip liselerinin.

-Cep telefonu kullanımının öğrenme-öğretme süreçlerini olumsuz yöne etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 69.Sırlama üçlüsü Spor. Meslek ve Anadolu İmam Hatip olarak oluşuyor.

Öğretmenlerin büyük bir bölümü disiplin sorunlarının öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerden ve çevresel sorunlardan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

SONUÇLARI NASIL YORUMLAMAK GEREKİYOR?

Öncelikle böyle bir araştırmanın yapılması ortaöğretim öğrenme ve öğretme süreçlerinin işleyişi ve düzenlenmesi bakımından olumlu olduğunu ifade etmeliyim. Ancak sonuçlar bazı okul türlerinde sürmekte olan öğretim süreçlerine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Özellikle öğrencilerin bulundukları okullardan ve okul ortamlarından mutlu olmadığını düşündüğünü ifade eden öğretmenlerin bulunduğu okullara dikkat çekmek isterim. Bu okulların zamanın ruhuna uygun öncelik verilen okullar olması altı çizilmesi gereken önemli bir husus. Temel liseler adı altında oluşan özel kurs merkezlerinin liselerden en başarılı çocukları soğurmaya başlaması üzerinde önemle durulması gereken bir konu. 

 

Teknolojinin üç okul türünde amacı dışında kullanılıyor olması da başka bir dikkat edilmesi gereken sonuç. Bütün bu değerlendirmelerin ötesinde çıkan sonuçların önemli bir yol haritası oluşturacağına dair umudumuzu korumak istiyoruz. Hiç bir okul türüne ya da bireye ayrıcalık ve avantaj sağlamadan kaynakların eşit dağılımı ve paylaşımı sorunların azalmasına katkı sağlayacaktır. Nicelik kadar niteliği, bilimselliği, demokratikliği ve kamusallığı ihmale uğratmadan.  

09-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş