Arama sonuçları

Dezavantajlı çocuklara yeni tuzak: Sınıf tekrarı

Dezavantajlı çocuklara yeni tuzak: Sınıf tekrarı

Dezavantajlı çocuklara yeni tuzak: Sınıf tekrarı. 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesinin ardından kaldırılan sınıfta kalma diğer adıyla sınıf tekrarı yeniden gündeme getirilerek sınıf  tekrarı uygulamasına geri dönüleceği Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandı. Orta okullarda sınıf tekrarına yeniden dönülmesine “çocukların dört işlemi bilmeden sınıf geçtikleri, bu durumunda başarısızlığa neden olduğu”  gerekçe olarak sunulmakta. MEB'in 21 Temmuz 2012 tarihinde 57 maddeden oluşan yönetmelik değişikliğinde sınıf tekrarının kaldırıldığı ksein bir dille ifade edilmiştir. O tarihten bu yana orta okullarda sınıf  tekrarı uygulanmamaktadır. (Bkz yönetmelik ilgili bölüm 22. Madde ''Aynı Yönetmeliğin “47'nci maddesinin ikinci fıkrasının değişen (b) ve (c) bentleri ile yürürlükten kaldırılan (d) bendi. )

 

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YENİ TUZAK: SINIFTA KALMA

 

Piyasacı ve özelleştirmeci eğitim anlayışı: Çocuklara eşit fırsatlar sunarak adaleti sağlamak, bütüncül ve çok yönlü/amaçlı gelişmelerine yönelik okulortamları oluşturmak yerine, velileri müşteri olarak gören ve eğitimi “müşteri memnuniyeti” üzerinden düzenleyen, çocuklar arasında rekabeti ve yarışı teşvik eden sistemin de büyük oranda bu kesimlere göre örgütlenmesi gerektiğine inanan düşünce sistematiğine dayanmaktadır. O nedenle sınıf tekrarı önerisi basit bir “dört işlem yapamama” üzerine kurgulanmış bir öneri olmayıp tamamıyla sınıfsal tercihlerdenkaynaklanan bir öneri olma özelliği taşımaktadır. Böyle bir yönelim kültürel ve ekonomik yönden en zayıf olan kesimin/halkanın sistemden kopmasına ve dışlanmasına yol açacaktır.

 

ÜST SINIFA GEÇMELERİ SAĞLANIYOR

 

 

2018-2019 MEB istatistiklerine göre ilkokul,ortaokulve liselerde 398 bin 815 özel eğitime gereksinim duyan (engelli) öğrenci eğitim görmektedir. Buöğrencilerin 134 bin 77’si ortaokullardaokumaktadır. Her ne kadar destek eğitimi alsalar da buöğrenciler dezavantajlı grup olarak bilinmekte ve bir üst sınıfa geçmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra anadili Türkçe olmayan farklı etnik gruplara mensup çocuklarda dezavantajlı grup olarak görülmektedir. Aynı şekilde sosyo ekonomik koşulları çok bozuk ve kötüleşmiş olan toplumsal gruplardan çocuklarda bilim insanları tarafından dezavantajlı grup kategorisinde değerlendirilmektedir.

2012-2013 Eğitim öğretim yılında sınıf tekrarının kalkmasının ardından açık ortaokula giden öğrenci sayısında ciddi azalma olduğunu görmekteyiz. Sınıf tekrarının uygulandığı 2011-12 eğitim yılında 607 bin 890 olan açık ilköğretim öğrenci sayısı 2012-13 yılında 367 bin 277’ye geriledi. 2018-19yılında ise 189 bin 754’e düşmüştür. Bu tablo çocukların örgün öğretim içinde kalmaları bakımından olumlu bir gelişmedir. Şimdi orta okullarda yeniden sınıf tekrarına dönülerek çocukların örgün öğretimden kopartılarak açıköğretimeyönlendirilmelerinin ve okuldan uzaklaştırılmalarının yolunun açılması demektir. Sınıf tekrarı aslında çocukları dezavantajlı konumlarına göre yeniden bir elemeye ve sınıfsal ayrıştırmaya tabi tutmak anlamına gelmektedir.

 

NE YAPILABİLİR?

 

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yükseköğretime, mesleğe, iş alanlarına ve hayata hazırlamak temel amaçlardan biridir (MEB, 2012). Dolayısıyla esas yapılması gereken eğitim sistemini kanunda belirtilen amaçlara uygun yapılandırmak,sınıf tekrarını geri getirmek yerine, okullar arasında %70 oranında olduğu bizzat Bakan tarafından ifade edilen makası daraltacak, dezavantajlı çocukların eğitim sistemi içinde yaşadıkları mağduriyetleri önleyecek çözüm politikaları üretmektir. Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrencilere yönelik yapılan araştırmalarda ortaya çıkan yüksek kaygı düzeyini ortaokul öğrencilerine de yaşatacak ve onlara yeni tuzaklar kuracak adımları atmaktan uzak durmak gerekmektedir.Çocukların mutlu olacakları eğitimi ve okulları oluşturmak sınıf tekrarını geri getirmekten daha değerlidir.

         

25-02-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş