Arama sonuçları

Hangi meslekler gelecekte para kazandıracak?

Hangi meslekler gelecekte para kazandıracak?

Türkiye’de gelecekte hangi mesleklere ihtiyaç duyulacağına ilişkin verilere dayandırılarak yapılmış bir araştırma bulunmuyor. Yalnızca fütüristlerin öngörülerine göre tahminler yapılıyor. Ancak birçok ülke gelecekte hangi alanlarda hangi meslek gruplarına gereksinim duyulacağını araştırıyor ve buna göre eğitim politikalarını belirliyor.

Türkiye’de ise bir planlama yapılmadan üniversitelerde programlar açılıyor. Bu yüzden de bugün sayıları yüz binleri aşan “atanamayan öğretmenler”, “işsiz mühendisler” orduları karşımıza çıkıyor.

Business Insider Dergisi kazanç ve sektörlerdeki öngörülen büyüme oranlarını dikkate alarak önümüzdeki yıllarda “geleceği en parlak” mesleklerin listesini çıkardı. Business Insider bu sıralamayı yaparken ABD İş Gücü İstatistikleri Bürosu’nun (AİSB) 2012-2022 arasında yaratılacak olan iş sayısı ve her mesleğin 2012 yılı ortalama yıllık gelir miktarını göz önünde bulundurdu. Bu çalışma ABD için yapıldı. Ancak sektörlerdeki benzer büyümenin diğer ülkeler için de geçerli olacağını göz önüne alındığında bu liste sizlere de geleceğinizi planlama konusunda ipuçları verecek.

İşte Business Insider dergisine göre 2022’ye kadar en çok kazandıracak meslekler:


1.LİSANSLI HEMޞİRELER

Görevleri: Hastaların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleyi yapmak

Eğitimleri: Üniversite önlisans derecesi 

Neden başarılı olacaklar? Sağlık sektöründe büyümesi kesin gözüyle bakılan bir sektör. Yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok sayıda hemşireye ihtiyaç duyulacak.


2.GENEL VE PLANLAMA MÜDÜRLERİ

Görevleri: Faaliyetleri düzenlemek ve çalışanları yönetmek

Eğitimleri: Üniversite ön lisans derecesi

Neden başarılı olacaklar? Planlama müdürleri her sektörde ihtiyaç duyulan çalışanlar. Şžirket işlerinin sorunsuz olarak işlemesinde bu müdürler önemli rol oynarlar.


3.YAZILIM UYGULAMA GELİŞžTİRİCİSİ

Görevleri: Yazılım tasarlama ve geliştirme

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Yazılım sistemi geliştiricilerine benzer olarak yazılım uygulama geliştiricileri de esas olarak tüketicinin ihtiyaçlarına uygun tasarımlar yapmaya odaklanırlar. Teknolojinin gelişmesi bu mesleğin de gelecekte aranacaklar arasında olmasını sağlıyor.


4.UZMAN DOKTORLAR VE CERRAHLAR

Görevleri: Hastalara özel tedavi uygulamak. Uzman doktorlara bazı örnekler, dermatolojistler ve nörologlar

Eğitimleri: Profesyonel diploma

Neden başarılı olacaklar? Tıp sektörü önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecek. Uzman doktorluk yıllık ortalama geliri en yüksek olan meslekler arasında olacak.

 


5.MUHASEBECİLER VE MÜFETTİŞžLER

Görevleri: Mali kayıtları inceleyerek, yasal gerekliliklerle uyumluluklarını denetlerler

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarı olacaklar? 2008 ekonomik krizinin ardından yeni finansal düzenlemeler getiren ABD’de bu düzenlemeleri hayata geçirebilmek için birçok sayıda muhasebeciye ihtiyaç duyacak.


6.YÖNETİM ANALİSTLERİ

Görevleri: Kurumları değerlendirmek, verimliliği arttıracak teknikler geliştirmek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? ޞirketler her zaman verimliliklerini arttırmayı hedeflerler ve bu nedenle de yönetim analistleri bu alanda aranan kişiler olmaya devam edecekler.


7. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTİ

Görevleri: Bilgi sistemlerini analiz etmek ve geliştirmek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? İnşaat ve sağlık sektörlerinde olduğu gibi teknoloji sektörü de büyümesi beklenen bir alan.


8. İLKOKUL ÖОRETMENLERİ

Görevleri: Çocuklara temel düzeyde eğitim vermek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Nüfus artmaya devam ettikçe çocukları eğitmek için daha fazla sayıda öğretmene ihtiyaç olacak.


9. MARANGOZLAR

Görevleri: Ev ve benzeri yapıların inşaatı, ahşap mobilya yapımı

Eğitimleri: Lise diploması

Neden başarılı olacaklar? İnşaat sektörüne paralel olarak gelişmesi beklenen bir meslek.


10.AVUKATLAR

Görevleri: Kişileri hukuki süreçlerde temsil etmek ve resmi evraklar yazmak

Eğitimleri: Profesyonel diploma

Neden başarılı olacaklar? Hukuk alanında temel işlemleri yapmada asistanların kullanılmaya başlamasına rağmen avukatlara her zaman ihtiyaç olacak.


11.OFİS VE YÖNETİM DESTEK ÇALIޞANLARI DENETMENİ

Görevleri: Sekreter ve ofis çalışanlarının işlerini denetlemek

Eğitimleri: Lise diploması

Neden başarılı olacaklar? ޞirketler büyüdükçe daha fazla ofis çalışanlarına ve onları denetleyecek kişilere ihtiyaç duyacaklar.


12. YAZILIM SİSTEMİ GELİŞžTİRİCİSİ

Görevleri: Çeşitli endüstrilere yönelik yazılım sistemleri geliştirmek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Teknoloji önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam eden bir sektör olacak. Teknolojinin temelinde olan yazılım sistemlerini geliştirecek elemanlara her zaman ihtiyaç olacak.


3. PİYASA ARAޞTIRMA ANALİSTİ VE REKLAM UZMANI

Görevleri: Satış ve pazarlamaya yönelik karar alınmasına yardımcı olacak piyasa koşullarını araştırmak

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Kurumlar çalıştıkları sektörün piyasasını iyi anlamak zorundadır. Satış temsilcilerinde olduğu gibi, piyasa araştırma analistleri de her sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlar arasındadırlar.


14. YAPI VE İŞžÇİ GÖZETMENİ

Görevleri: İnşaat işçilerini koordine etmek ve yönetmek

Eğitimleri: Meslek okulu

Neden başarılı olacaklar? İnşaat sektöründe beklenen büyüme bu mesleği geleceğin meslekleri arasında yer almasını sağlıyor.

 

15. RUHSATLI HEMޞİRELER

Görevleri: Doktor ve lisanslı hemşirelere yardımcı olmak, hastalara temel tıbbi müdahalede bulunmak

Eğitimleri: Meslek okulu

Neden başarılı olacaklar? Sağlık sigortası alanındaki yeniliklerle birlikte sağlık sektörü büyümeye devam edecek. Üniversite mezunu lisanslı hemşirelerin aksine, ruhsatlı hemşireler lise sonrası 12-14 aylık bir eğitim sürecinin ardından çalışanları ifade ediyor.


16. KAMYON SÜRÜCÜLERİ

Görevleri: Üretilen ürünlerin taşımacılığını yapmak

Eğitimleri: Meslek okulu

Neden başarılı olacaklar? Ekonomik krizin atlatılmasıyla birlikte tüketim artacak ve taşımacılık da aynı oranda büyümeye devam edecek.


17.SAYMANLIK, MALİ DENETLEME UZMANI

Görevleri: Sayısal verileri düzenleyip kullanarak muhasebe ve mali kayıtları tutmak 

Eğitimleri: Lise diploması

Neden başarılı olacaklar? Birçok kurum bütçelerine giren ve çıkan parayı kontrol etmek için saymanlara ihtiyaç duyar.


18. SATIޞ TEMSİLCİLERİ, TOPTAN SATIޞ VE İMALAT

Görevleri: Toptancılar ve imalatçılar adına işyerlerine satış yapmak

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Satış temsilcileri her sektörde gerekli olan elemanlardır. Günümüzde gelişmiş olan bu meslek ilerde de büyümeye devam edecek.


19. TIP VE SAОLIK SERVİSLERİ YÖNETİCİLERİ 

Görevleri: Hastane, klinik ve sağlık merkezlerindeki tıbbi hizmetleri planlamak, yönetmek ve koordine etmek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? İnşaat yöneticiliğinde olduğu gibi, yöneticilik pozisyonları ekonomik açıdan getirisi yüksek olan meslekler. Çalışan nüfusun giderek yaşlanması ve yaşam süresinin uzaması sağlık sektörünü geleceğin parlayan meslekleri arasında tutuyor.


20. İNޞAAT YÖNETİCİLERİ

Görevleri: İnşaat projelerini düzenlemek, planlamak ve yönetmek

Eğitimleri: Üniversite lisans mezunu

Neden başarılı olacaklar? Her sektörde yöneticiler elemanlarından daha fazla kazanır. İnşaat sektörü ekonomik kriz döneminde büyük yaralar almıştı, ancak sektör kriz öncesi büyüme oranlarına ulaşacak.

01-05-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş