Arama sonuçları

Lisansüstü eğitime 'rotasyon' düzenlemesi geldi

Lisansüstü eğitime 'rotasyon' düzenlemesi geldi

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan yönetmelik değişikliği ile YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ne katkı sağlayan birimler teşvik edilecek; ayrıca kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

YÖK'ün "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik", "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile "Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ROTASYONA DÜZENLEME GELDİ

YÖK'ten alınan bilgiye göre, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, YÖK Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimlerde "öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı unvan için kullanılabilir." hükmü uygulanmayacak.

Bu değişiklikle YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ne katkı sağlayan birimlerin teşvik edilmesi amaçlandı.

AKADEMİSYENLERE TEŞVİK

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile öğretim üyelerine yurt dışında uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için istenilen 6 yıl çalışma şartında, öğretim üyesinin araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yaptığı sürelerin de sayılmasına imkan sağlandı.

Ayrıca öğretim üyelerinin aylıksız görevlendirilmelerine ilişkin düzenleme de yapıldı. YÖK Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilenlerin, yurt dışında uzun süreli görevlendirmeleri halinde istenilen hizmet süresi şartlarının yarısının aranmasına yönelik hüküm getirildi. Böylece bu projede yer almanın teşvik edilmesi amaçlandı.

2547 sayılı kanunun 50. maddesinin 1. birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlilerine yurt dışında uzun süreli görevlendirilme imkanı getirildi. Yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlardan burs sağlayan öğretim elemanlarının yurt dışında görevlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılarak, burs sağlayanların görevlendirilmesini kolaylaştırıcı hükümlere yer verildi.

ARAŞTIRMACILAR DA DERS VERECEK

"Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"ndeki değişiklikle öğretim üyelerinin yanı sıra doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri ile 2547 sayılı kanunun ek 46. maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacıların da lisansüstü dersleri vermelerine imkan tanındı.

Yeni düzenleme ile 2547 sayılı kanunun ek 46. maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıların da tez danışmanı olarak seçilebilmesine olanak sağlandı. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekecek.

15-01-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş