Arama sonuçları

Müfredattan sonra sıra öğretmenlerde: Atama için ‘akademi’ şartı geliyor

Müfredattan sonra sıra öğretmenlerde: Atama için ‘akademi’ şartı geliyor

Öğretmenlik için koşullar değişiyor. Fakülte bitirip, KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için yeterli olmayacak. Adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “devrim” dediği bu programı anlattı. 

550 SAAT EĞİTİM

Tekin, Anayasa Mahkemesi'nin bazı hükümlerini iptal ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yeni çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yeni Şafak’ın haberine göre Tekin, taslak hazırlanırken dünyadaki modellerin incelendiğini belirterek, taslak ile ilgili bilgileri paylaştı. 

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanun Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurula sunduklarını, kısa süre içerisinde taslak üzerinde görüşmelerin başlayacağını, görüş ve öneriler doğrultusunda revize edileceğini söyledi.  Tekin, şöyle konuştu: "Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, öğretmenlerin hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu düzenleyen kanun için 'Devrim niteliğinde' diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi bu kanun ile ilgili bir iptal kararı verdi. İptalin ardından kanunun yeniden ele alınması gerektiğine karar verdik. Hazırladığımız taslak metnin başlıklarını vereceğim ama bunlara kurulda ilaveler, çıkarmalar olabilir. Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak." 

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

Tamamen öğretmen yetiştirmeye odaklanacak bir Milli Eğitim Akademisi kuracaklarını belirten Tekin, şöyle devam etti: "Dünyadaki örnekleri inceledik. Dünyada şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke neredeyse kalmadı. Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var bizim. Akademi bu eksikliği giderecek. Lisans mezunu bir öğretmen adayı Fransa'da 216 saat, Belçika'da 160 saat, İspanya'da 550 saat, İtalya'da 550 saat, Hollanda'da 370 saat, Türkiye'de ise 96 saat uygulama dersi alıyor." 

KPSS PUANIYLA ALINACAKLAR

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adayının teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir hazırlık eğitimi alacağını söyledi. Tekin akademiye nasıl alınacaklarını şöyle anlattı: 

"Bu eğitim esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Avrupa ülkelerindeki saate yakın bir eğitim programı planlanıyor. Aldığımız adayın formasyonuna göre eğitim takvimi şekillenecek." 

Akademi ile pedagojik formasyon denilen eğitimin aslında 550 saatte verileceğini vurgulayan Tekin, uygulamanın bakanlığın belirlediği okullarda yapılacağını kaydetti. Tekin, "Branş fark etmeksizin öğretmenlik meslek bilgisi, özel alan eğitimi, sanat, spor, kültürel beceriler, dil, kültür ve manevi değerler alanlarında eğitim verilecek. Bizim programımız kapsamında öğretmenlerimizi eğitmiş olacağız" dedi. 

AKADEMİ NASIL YAPILANACAK?

Akademinin yapısı ve teşkilatlanması hakkında da bilgi veren Tekin, şu bilgileri paylaştı: "Akademinin merkezi Ankara olacak ve taşrada hizmet içi eğitim birimleri olacak. Fiziki şartların uygun olduğu, daha çok büyük şehirlerde teşkilat oluşturulacak. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek. Bu kişilere geçici ya da daimi kadro ihdas edilecek. Özlük hakları itibariyle dekan düzeyinde olacak. Doğrudan bakanlığa bağlanacak. Toplam kadro sayısını belli oranda geçmeyecek şekilde başarılı eğitimcileri de sistemin içerisine dahil etmiş olacağız. Dolayısıyla yaklaşık 750 kişilik bir kadrosu olan devasa bir birim haline dönüşecek. Taşranın bize avantajı şu olacak. Öğretmen adaylarımızı her tür sosyoekonomik bölgeyi ve her tür okul, öğrenci profilini görmüş olacak. Bu bence öğretmen yetiştirme ve Türkiye'nin dünyaya ayak uydurması anlamında devrim niteliğinde bir adım olacak."

ŞİDDETE CEZA ARTIYOR

Tekin, öğretmenlere yönelik şiddetle ilgili cezaların artırılması yönünde kanunda düzenlemeler olacağını ifade ederek, şöyle dedi: "Öğretmenlerimize yönelik şiddette Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılması yönünde düzenlemeler yapıldı." 

21. ŞURA TOPLANACAK

Milli Eğitim Şurası ile ilgili hazırlıkların başladığını belirten Tekin, şunları söyledi: "21. Milli Eğitim Şurası'nı 'Eğitimde Türkiye Yüzyılı ve Teknoloji' ana temasıyla toplamayı planlıyoruz. 'Dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zekâ, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojileri ve öğrenme ortamlarını dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımında ailenin rolü ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık' gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumda." 

EN ÇOK ATAMA HANGİ ALANDA OLACAK?

Tekin, en fazla ihtiyaç olan eğitim branşları için şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığının atama yaptığı 130'a yakın branş var. Genelde aktif olarak 70-80 alana atama yapılıyor. Öğretmen atamalarında en fazla ihtiyaç özel eğitim öğretmenliği ile sınıf öğretmenliğinde var."

01-05-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş