Arama sonuçları

Rehber öğretmen 'çocuk istismarı' eğitimi alacak

Rehber öğretmen 'çocuk istismarı' eğitimi alacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, çocuğa yönelik ihmal ile istismarı önleyecek program ve uygulamalar geliştirilerek, ailelere ve çocuklara eğitimler verilecek, rehber öğretmenler de "hizmet içi eğitim" alacak.

Çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların etkin uygulanması sağlanarak, bu konularda hizmet içi eğitim seminerleri verilecek rehber öğretmenlerin, öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere ulaşması sağlanacak.

Bakanlık, suça sürüklenen, suçun mağduru olan veya bu duruma düşme riski bulunan çocukların korunması için de yeni adımlar atacak.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL BİRİM

Ekonomik yetersizlikler, ailelerde boşanma ve buna benzer faktörler sebebiyle "risk altında" bulunan çocuk ve gençlerin ailelerine danışmanlık hizmetleri sunulacak. Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek mekanizmaları artırılacak, çocuklara yönelik mevcut ve yeni açılan kuruluşlar, suç tiplerine göre "ihtisaslaşmış" birimlere dönüştürülecek.

İhtisaslaşmış merkezlerde suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar birbirinden ayrı birimlerde hizmet alacak. Her çocuk, yaşadığı travmaya göre farklı destek modelleri uygulanarak hayata kazandırılacak.

Çocukların erken yaşta eğitiminin geliştirilmesine yönelik alternatif model ve teşvik mekanizmalarına yönelik çalışmalara devam edilecek. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanma imkanları artırılacak, koruma ile bakım altındaki çocukların erken çocukluk döneminde eğitim almaları sağlanacak.

REHBERLİK HİZMETLERİ GELİŞTİRİLECEK

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve koruma altındaki çocukların sportif, sanatsal ve kültürel program ile etkinliklere ulusal ve uluslararası düzeyde katılımları artırılacak. Çocuklar başarı durumları ile ilgilerine göre, özel öğretim kurumlarından, takviye kurslarından ve meslek edindirmeye yönelik eğitimlerden yararlandırılacak.

Kuruluşlarda uygulanan psiko-sosyal destek ile gelişim programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Koruma altındaki çocukların kurumdan ayrılmalarının ardından hayatlarının geri kalanında karşılaştıkları sorunlarla ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de geliştirilecek.

ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN EĞİTİM

Bakanlıkça, çocuğa saygı kültürüne ve çocuk haklarına yönelik bilinç ile duyarlılığın artırılması faaliyetleri çoğaltılacak ve çeşitlendirilecek. Çocuklarla çalışan tüm meslek gruplarına yönelik çocuk haklarına ilişkin eğitimler sürdürülecek.

Çocuk haklarını tanıtma amaçlı çalıştay, forum, konferans gibi toplantı ve etkinlikler yapılacak, bilinçlendirici kamuoyu kampanyaları düzenlenecek, görsel, yazılı materyaller ile kamu spotlarının kullanımına devam edilecek.

Bu blog AA abonesidir

08-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş