Arama sonuçları

Sahil Güvenlik personelinin lisansüstü eğitimine ilişkin esaslar belirlendi

Sahil Güvenlik personelinin lisansüstü eğitimine ilişkin esaslar belirlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin lisansüstü eğitim ihtiyaçlarına yönelik ilkeleri, usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yapılacak yurt içi lisansüstü eğitimler, bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere yüksek lisans eğitimi için en fazla 6 yarıyıl olmak üzere 3 yılda, doktora eğitimi için en fazla 12 yarıyıl olmak üzere 6 yılda, doktora eğitimine lisans notu ile kabul edilenler için ise en fazla 14 yarıyıl olmak üzere 7 yılda tamamlanacak.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ESASLARI

Yurt içi lisansüstü eğitimlerde kontenjan ayrılan alanlarda öncelikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde açılan eğitimler ile bu kapsamda JSGA tarafından yapılan protokoller çerçevesinde kontenjan alınmış üniversitelerde verilen eğitimler tercih edilecek.

Lisansüstü eğitime seçilen personel öncelikle JSGA emrine, ihtiyaç olması halinde eğitim göreceği yerde bulunan bir sahil güvenlik birimine atanacak ve bilimsel hazırlık süresi hariç olmak üzere, yüksek lisans için 2 yıl, doktora eğitimi için 4 yıl boyunca personel bulunduğu ilden başka bir yere atanamayacak.

Personel görev ve sorumluluklarını aksatmamak ve eğitime ilişkin tüm giderler kendisine ait olmak koşuluyla kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapabilecek. Personel eğitime kabul edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde bir dilekçe ile kabul edildiği eğitime ilişkin bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirmekle yükümlü olacak.

Personelin kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitime devam ediyor olması, gerektiğinde atama yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Lisansüstü eğitime başvuracak adaylarda muvazzaf subay olma, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen hizmet yılı koşullarını sağlama, terör örgütleri veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı veya irtibatı olmama şartları aranacak.

PERSONEL SEÇİMİ ESASLARI

İstenen koşulları sağlayan adaylar arasından yapılacak seçimlerde ise değerlendirme not ortalaması yüzde 20, başvurulan bölüm için belirlenmiş türdeki ALES puanı yüzde 30, yüksek lisans için lisans not ortalaması ve doktora için yüksek lisans not ortalaması yüzde 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu yönetmeliğe göre hesaplanacak. Nitelik/ödül puanı yüzde 20, yabancı dil notu ise yüzde 10 oranında etkili olacak.

Yurt içi lisansüstü eğitim için YDS/E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil notu esas alınacak.

KIDEM VERİLME ESASLARI

Öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyan muvazzaf subay ve astsubaylara kontenjan dahilinde öğrenim kıdemi verilecek. Söz konusu kontenjana girecek personelin seçilmesinde nitelik puanı esas alınacak. Nitelik puanı, lisansüstü eğitim mezuniyet not ortalaması yüzde 40, lisans eğitimi mezuniyet not ortalaması yüzde 10, değerlendirme notu ortalaması yüzde 40, ödül ve cezalar ise yüzde 10 oranında dikkate alınacak.

Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçesi ve eğitimini tamamladığını gösterir ve belgeler ile birlikte eylül ayından başlayarak kasım ayı sonuna kadar Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat edebilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından lisansüstü eğitimini tamamlayan personelden öğrenim kıdemi verileceklerin değerlendirilmesi 3 ay içerisinde tamamlanacak.

Yönetmelikle, geri dönüş, başarısızlık, izin, tez, kitap, makale, bildiri ve benzeri bilimsel eserlerin yayımı, tez, kitap, makale, bildiri ve benzeri bilimsel faaliyetler için veri toplama iznine yönelik usul ve esaslar da düzenlendi.

25-05-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş