Arama sonuçları

Seçmeli dersler tartışması: Yönlendirme yapılmasın

Seçmeli dersler tartışması: Yönlendirme yapılmasın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını açıkladı. Buna göre ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihleri 12 Şubat 2024 tarihine kadar yapılacak. Seçmeli derslerin seçimi ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Okul yönetimince seçmeli dersler; okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve öğrencilerimizi millî, ahlâkî, insani, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecektir.”

EN AZ BİRİ SEÇİLECEK

Velilere sunulan dilekçelerde öğrencilerin “insan, toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değerler” ve “kültür, sanat ve spor” alanlarından en az birer ders seçmeleri isteniyor. Ancak eğitimciler, okul yöneticilerinin öğrencileri yönlerdirdiğini belirterek, seçimi veli ve öğrencinin yapması gerektiğini belirtiyor.

Eğitim Sen seçmeli derslerle ilgili yaptığı açıklamada, seçmeli derslerin seçiminde öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinden çok MEB’in ve okul idarelerinin “zorunlu seçmeli ders” dayatması yaptığını bunun da doğru olmadığını belirtti.

DİNİ İÇERİKLİ DERSLERİ SEÇMEYE YÖNLENDİRME

Açıklamada, eğitim yöneticilerinin özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği, öğrenci ve velileri yönlendirmeye çalıştığı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Bu nedenle okullarda seçtiği seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde herhangi bir yönlendirme yapılmaması ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen yokluğu gerekçe gösterilerek çok sayıda seçmeli dersin açılmaması, onun yerine dini içerikli derslerin seçilmesi için çok sayıda eğitim yöneticisinin seferber olması kabul edilemez. Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçüt öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken, her seferinde öğretmen yokluğu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek öğrencileri önceden belirlenmiş bazı derslere yönlendirmek doğru değildir. Seçmeli dersler, öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması açısından önemlidir.  Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden eğitim yöneticileri suç işlemiş olacaktır.

ÖĞRENCİLER ADINA SEÇİM

Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yaptığı, sonrasında seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ ettiği bilinmektedir. Bu dönem benzer uygulamaların olması halinde, velilerimiz şubelerimize başvursunlar. “

 

07-02-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş