Arama sonuçları

Spor 'meslek' olacak, kayıt dışı istihdam azalacak

Spor 'meslek' olacak, kayıt dışı istihdam azalacak

Spor 'meslek' olacak, kayıt dışı istihdam azalacak. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında spor, bir iş kolu ve meslek haline getirilecek. Bu amaçla 2021 yılında spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımlarının belirlenmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, hükümet yüzde 30'lar seviyesinde bulunan kayıt dışı istihdama karşı bir dizi önlem uygulayacak.

SPOR 'MESLEK' OLACAK, KAYIT DIŞI İSTİHDAM AZALACAK

Bunlardan biri, sporun bir iş kolu ve meslek haline getirilerek, kayıt dışı istihdamın önlenmesi olacak.

Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek ve sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek.

Ayrıca, antrenörlüğe ilişkin eğitimler, mevzuat, yöntemler, eğitim sonrası sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak.

TEMEL DERSLER UZAKTAN OLACAK

Antrenörlükte temel dersler, uzaktan eğitim modeliyle verilecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan sporcuların sakatlıklarını asgariye indirmek, il spor merkezleri, özel spor salonları ile spor kulüplerinde görev yapmak üzere spor masörü yetiştirme kursları düzenlenecek.

Sporcuların performans ve biyomotor yetilerinin geliştirilmesi ve takip edilmesi konusunda görev alacak kondisyonerlerin yetiştirilmesi amacıyla spor kondisyoneri yetiştirme kursları verilecek.

SAHTE BELGEYLE DAHA ETKİN MÜCADELE HEDEFİ

Sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2019 yılında yüzde 85 düzeyine ulaştı. Bu oran yapılacak diğer çalışmalarla daha da yükseltilecek.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında diğer alanlarda da bazı çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda, fiili denetimlerin yanı sıra veri tabanlarının iyileştirilmesi, bilgi teknolojilerinden yararlanılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik faaliyetlere devam edilmesi planlanıyor. Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık artırılacak ve vergileme hizmetleri etkinleştirilecek.

Böylece Gelir İdaresi'nin kurumsal kapasitesi artırılarak, kayıt dışı ekonomiyle yaygın ve yoğun vergi denetimleri sağlanarak mücadele sürdürülecek.

Ayrıca, e-Fatura ve e- Defter uygulamaları sistemsel olarak geliştirilerek, sahte belgeyle daha etkin mücadele edilecek.

e-Belge uygulamalarına kayıtlı mükelleflerin ciro büyüklükleri ve mükellefiyet türleri de dikkate alınarak 2021 yılından itibaren düzenleyecekleri belgelerle, TÜİK tarafından belirlenen standart ürün kodu, standart birim ve standart miktar bilgilerinin de zorunlu olarak kullanımı sağlanacak.

İNŞAAT VE TURİZM SEKTÖRLERİNE YAPISAL DÜZENLEME

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek.

Bu amaçla kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat ve turizm sektörleriyle küçük ölçekli işletmelere yönelik kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bu sektörlere yönelik 2021 yılında risk analizleri yapılarak denetim ve rehberlik faaliyetleri planlanacak.

Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapılarak, belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilecek.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE KISA MESAJ DÖNEMİ

 Kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik programlar uygulanacak. Ülke genelinde ilgili taraflara sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Yapılan analizler sonucu kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup gönderilecek.

Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler yaygınlaştırılarak, kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilecek. Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Kalifiye mesleklere ilişkin prime esas kazançlar analiz edilerek, eksik bildirim riski olduğu belirlenen iş yerlerine yönelik denetimler yapılacak.

‘OLDUKÇA YERİNDE BİR HEDEF’

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun bir iş kolu haline getirilerek, bir meslek olarak tanımlanmasının çeşitli açılardan önemli olduğunu söyledi.

Spor faaliyetlerinin, hizmet sektörünün önemli bir faaliyet alanı haline geldiğini belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu alandan etkin bir şekilde pay alabilmek için atılacak adımlar, ülkemize olumlu dönüşler sağlayacaktır. Sporun bir iş kolu haline getirilmesi ve bir meslek olarak tanımlanması oldukça yerinde bir hedef. Bu adım, gençlerimizin spora yönlendirilmesinin yanında, işsizlikle mücadeleye ve Türkiye'nin uluslararası alanda mücadele edebilirliğine katkı verecektir."

06-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş