Arama sonuçları

Türkçede dikkatleri ölçüldü, matematikte zorlandılar

Türkçede dikkatleri ölçüldü, matematikte zorlandılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk gün oturumu bugün sona erdi. Saat 09.00’da başlayan sınavlarda öğrenciler bugün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınav oldular. Sınav, yurt içinde 970 merkez, 16 bin 237 okul, 91 bin 349 salon ve yurt dışında 7 ülke, 14 merkez ve 22 okulda gerçekleştirildi.
 
Bu yıl ilk kez Ermeni okullarında öğrenim gören 218 öğrenci ve 42 Musevi öğrenci kendi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden sınava girerken, 572 öğrencinin de sınavdan muaf tutulduğu açıklandı. Sınavlarla ilgili öğrencilerden gelen yorumlar, matematiğin zor, Türkçenin ise çelişkili olduğu yönündeydi.
 
Yarınki oturumda öğrenciler fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi, Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden sınava girecekler. Sınav sonuçlarının ise Ocak 2016’da açıklanması bekleniyor.
 
SINAV SORULARI NASILDI?
 
Uzmanlar TEOG'da ilk üç sınavı şöyle değerlendirdi: 
BAHÇEޞEHİR OKULLARI EОİTİM UZMANLARI
 
Türkçe (Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural):
 
Geçen seneye göre daha zordu. Virgülün kullanımı, öznel anlatım, sözcüğün cümlede kazandığı anlam ve analiz yeteneği gerektiren iki paragraf sorusu sınavda belirleyici oldu. Olumsuz köklü soru sayısı geçen yıl 3 iken bu yıl 9 oldu. Bu da kavrama becerisinden çok dikkatin ölçüldüğünü gösterdi. Bu durum sınavın ayırt ediciliğini etkiledi.
 
Paragraf soruları, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluştu. Fakat bazı paragraf sorularında cevaba ulaşabilmek; metindeki ifadelerden hareket etmeyi , çıkarım yapabilmeyi ve eleme yöntemi kullanmayı gerektirmiştir.
 
 Örneğin çayır ve okyanuslarla ilgili ortak yön sorusundaki 1. metinde karşılaştırma ifadesi bulunmamakta ancak sayısal veri olarak rakamla değil yazıyla belirtilen  “çeyreğinden fazla” ve “üçte ikisinden fazla” ifadeleri öğrencilerin çeldirici olan “D” seçeneğini işaretlemelerine yol açtı.
 
Dil bilgisinde “fiilimsi” ve “cümlenin ögeleri” ile “yazım kuralları” kazanımlarını ölçen sorular açık ve cevaplar netti. Konuları kavramış öğrenciler bu soruları rahatlıkla yanıtlayabilmişlerdir. Virgülün kullanımıyla ilgili soru, cümlenin anlamından hareketle ve öge bilgisiyle seçenekleri değerlendirmeyi gerektirmiştir. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde soruların dikkatli bir okuma ve analiz etme becerisi gerektirdiği gözlemlenmiştir.
 
Matematik:  (Bölüm Başkanı Yahya Cemali)
 
İşlem becerisi isteyen sınavdı. Normal bir sınavda zor sorular sınavın yüzde 10'u olmalıyken, bu sınavda zor soruların oranı yüzde 20. Hazırlığını tamamlamamış bir öğrencinin yapabileceği soru sayısı en fazla 10 adettir. Kalan 10 sorudan 4 tanesi zor ve ayırt edicidir. Bunlardan bir tanesi, içerisine kareköklü sayı yerleştirilmiş olan hız problemi sorusu , diğeri de dairenin çapının işlevsel olarak kullanılmasını gerektiren “Hedef Tahtası” sorusudur.
 
Ayrıca bu sorular, sarmal yapıya dayanan ve geçmişten gelen bilgilere ihtiyaç duyulan sorulardır. Diğer iki zor soru da 5 sayısının (-4 ).kuvvetinin sorulduğu soru ile “Üç basamaklı olan ve birler basamağı 9 olan tam kare sayılar” sorusudur.
 
Kalan 6 soru anlaşılabilir ancak işlem yükü fazla olan sorulardır. Bilgi sahibi olan ve işlem gücü yeterli olan öğrencileri diğer öğrencilerden belirgin şekilde ayırabilecek nitelikte olan bu sınavda işlem yükü de geçtiğimiz yıllardaki sınavlara oranla daha fazladır.
 
FEN BİLİMLERİ EОİTİM KURUMLARI UZMANLARI 
​

TÜRKÇE: Türkçe dersi kazanımlarına ve müfredat programına uygun. Anlam bilgisi sorularının ağırlıklı olduğu sınavda, öğrencilerin sözcük birikimleri ve algılama düzeyleri ölçülmeye çalışılmış. 

MATEMATİK: Kazanımları ölçecek özellikte. Geçmiş yıllara göre farklılık, problem çözme ağırlıklı olması. Kolay ve orta düzey zorluk derecesinde.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular belirtilen müfredat ve kazanımlara uygun olarak sorulmuştur. Birkaç soru dikkat ve bilgi içeriyor. Diğer soruların geneli ise paragraf ve anlam bilgisi üzerine yazılmıştır. Din sorularının birçoğu Kur’an-ı Kerim’deki örnek ayetlerden alınmış olup, diğer kısmı ise çoğunlukta olarak evrensel yasaları içermektedir. Diğer sorular kaza, kader, tevekkül, ömür ve rızık kavramları ile ilgili.

UОUR OKULLARI AKADEMİK KURUL UZMANLARI:

Türkçe: Handan Büke (Türkçe Akademik Kurul Başkanı): Sorular anlam, dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından sorulmuştur. Anlam sorularında bir iki soru belirleyicidir. Deyimler sorusu günlük hayatta öğrencilerin rahatlıkla karşılaşabileceği tarzda sorulmuştur.

Matematik:Zuhal Namlısoy (Matematik Akademik Kurul Başkanı): Sorularımız kareköklü, üslü sayılar, sayı örüntüleri ve özdeşlik tanımından sorulmuştur. Geçen yıllarda yapılan TEOG sınavına göre daha problem ağırlıklı bir sınav olmuştur. Temel bilgiler içeren çözümü kolay soruların yanı sıra yorum gerektiren sorular da vardı. Bazı sorular 7. sınıf bilgisi gerektiren kısımlar içermektedir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hatice Boztaş (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Başkanı): 1. ünite olan “Kaza ve Kader” sınavın içeriğini belirlemiştir. Beklendiği gibi daha çok anlamaya dayalı sorulara yer verilmiştir. Doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler sınavdan iyi bir sonuç alabilirler.

BİLFEN OKULLARI UZMANLARI

TÜRKÇE: Sündüs Demirdağ ( Türkçe Bölüm Başkanı): Beklendiği üzere sözcük, cümle ve paragrafta anlam konularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Dil bilgisi konularında yazım kuralları, noktalama işaretleri, fiilimsi ve cümlenin ögeleri soruları soruldu. A Kitapçığındaki 20. soruda cevap seçeneğinde altı çizili ifadenin nesne olması (yardımcı öge), soruyu kazanım listesinin dışında bırakmaktadır.. A Kitapçığındaki 17.soruda virgülün farklı kullanım alanı sorgulanmıştır ancak cümleyi doğru şekilde analiz edemeyen öğrenciler bu soruyu çözerken zorlanmış olabilirler. A Kitapçığı 14.soru, paragraf karşılaştırma konusunu sorgulamaktadır. Ancak metinde kullanılan sayısal verinin Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu’nda belirtilen kurala (Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:17.30’da, 11.00’de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi vb.) uygun olmadan rakamla değil, yazıyla yazılması öğrencileri cevap verirken ikileme düşürmüştür.

MATEMATİK: Ali Keskin (Matematik Bölüm Başkanı): Sorular kazanımlara uygun,açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır.Sınavda hatalı soru yoktur.Sorular işlem gücünü, okuduğunu anlamayı ve analiz etme yeteneğini ölçmektedir.Öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri konularla alakalı sorularda sorulmuştur. Güçlü çeldiricisi olan sorularda öğrencilerin zorlandığı düşünülmektedir. Sınav süresi, soruların çözümü için yeterlidir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Esra Kızıltaş ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Öğrenciler “Kaza ve Kader” ünitesinin toplam 9 kazanımından sınava girdi. Genel olarak kazanımlara hakim olan öğrencilerin yapabileceği, zorluk seviyesi orta derecede olan bir sınav olmuştur. Sınavın kavram bilgisini ölçtüğü görülmüştür. Soruların, kazanımlarla ilgili ayet-hadis ve paragraflardan sonuç çıkarmaya yönelik olduğu söylenebilir.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı 

Bu blog AA abonesidir
 
Petek Samatyalı

25-11-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş