Arama sonuçları

Üniversite mezunu kadın yüzde 111 daha çok kazanıyor

Üniversite mezunu kadın yüzde 111 daha çok kazanıyor

OOECD 2015 Eğitim Raporu'nu açıkladı. OECD ülkelerinde ilkokul ile yükseköğretim arasında öğrenci başına eğitim harcaması ortalama 10 bin 220 dolar. Türkiye ise eğitime OECD ortalamasının ilköğretim ve lisede 3’te birini, üniversitede ise yarısını harcıyor.

İşte OECD raporundan Türkiye’yi de ilgilendiren satırbaşları:

Ülkeler GSMH'lerinin yüzde 5.3'ünü eğitime harcıyor. Harcamaların yüzde 83.5'i kamu kaynaklarından karşılanıyor.

ÖОRENCİ BAޞINA OECD HARCAMASI NEDİR?

OECD ülkelerinde öğrenci başına harcama yıllık ilköğretimde 8 bin 247, ortaöğretimde 9 bin 518, yükseköğretimde ise 15 bin 28 dolar seviyesinde.

TÜRKİYE ÖОRENCİ BAޞINA NE HARCIYOR?

Türkiye'de bu harcama ilköğretimde 2 bin 577, ortaöğretimde 2 bin 904, yüksek öğretimde 7 bin 779 dolar. Yani Türkiye ilköğretim ve lise eğitiminde ortalamanın 3, yükseköğretimde 2 katı daha az harcama yapıyor. Eğitime en fazla parayı 17 bin 485 dolarla İsviçre yapıyor.

ÜNİVERSİTELİ DAHA ÇOK MU KAZANIYOR?

Türkiye'de üniversite mezunları orta dereceli okul mezunlarına göre yüzde 88 daha fazla kazanırken, bu oranın OECD ortalaması yüzde 60.

KADINLAR NE KADAR KAZANIYOR?

25-64 yaş grubu üniversite mezunu kadınlar, orta dereceli okullardan mezun kadınlardan yüzde 111 daha fazla kazanıyor. Bu oran OECD'de yüzde 63.

MÜHENDİSLİK VE MATEMATİKTE TÜRK KADININI YERİ NEDİR?

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına Türk kadınların katılım oranı daha yüksek. Üniversitelerde fen bilimleri alanlarından mezun olanların yüzde 48'ini, mühendislik alanından mezun olanların yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran, OECD'de aynı sıralamayla yüzde 39 ve yüzde 24.

ÖОRETMEN BAޞINA KAÇ ÖОRENCİ DÜŞžÜYOR?

Türkiye'de ilköğretimde 20 öğrenciye bir öğretmen, ortaöğretimde 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu rakamlar OECD'de  sırasıyla 15 ve 13.

TÜRK ÖОRENCİLERİNİN EKSİĞžİ NEDİR?

Türkiye'de öğrencilerin yüzde 22'si eğitimde araç, gereç ve laboratuvar eksikliği duyuyor. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 8 civarında. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 15'i bilgisayar eksikliği duyarken, bu oran OECD ortalamasında yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

EОİTİM HARCAMALARINDA KATKI AZALTAN ÜLKELER HANGİLERİ?

OECD ülkelerinin üçte birinde kamunun eğitime verdiği katkının giderek azaldığı dikkat çekiliyor. Bu ülkeler ABD, İspanya, Slovenya, Portekiz, İtalya, Macaristan, Fransa, Estonya, Kanada, Avustralya olarak sıralanıyor.

EОİTİME EN YÜKSEK HARCAMA HANGİ ÜLKELERDE YAPILIYOR?

OECD ülkeleri arasında öğrenci başına en yüksek harcamayı 17 bin 485 dolarla İsviçre yaparken, bu ülkeyi 14 bin 770 dolar ile ABD, 11 bin 671 dolar ile Japonya, 11 bin 254 dolar ile İngiltere izliyor. Buna karşın, Almanya 10 bin 62 dolar, Fransa 9 bin 529 dolar, İtalya 7 bin 968 dolar ile OECD ortalamasının altında kaldı.

GENÇLER YÜKSEKÖОRETİME NEDEN YÖNELİYOR?

25-34 yaş arası nüfusun yüzde 41'i üniversite mezunu olan OECD ülkelerinde, üniversite mezunu olup çalışanların oranı yüzde 83 düzeyinde bulunuyor. Genç nüfusun yüzde 85'inin orta dereceli eğitimi bitirdiği OECD ülkelerinde, orta dereceli diplomaya sahip olanların yüzde 74'ü iş sahibi, daha düşük eğitime sahip olanların ise yüzde 56'sı çalışma imkanını elde etmiş bulunuyor. İş bulmada eğitimin önemi göz önünde bulundurulduğunda, OECD ülkelerinde artan sayıda genç yetişkinin yüksek öğrenim yapmaya yöneldiği görülüyor.

EОİTİM DÜZEYİ İLE KAZANÇ ARASINDA İLİŞžKİ NEDİR?

Eğitim düzeyi ile kazanç arasında da ilişki var. Lisans veya muadili derecesi olup istihdam edilmiş yetişkinler, üst orta öğrenimlilere göre yüzde 60, master ve doktoralılar ise iki katı kazanıyor.

TÜRKİYE’DE EОİTİM HARCAMASI ARTIYOR MU?

OECD Eğitim Raporu'nda, Türkiye'de eğitime harcanan kaynağın 2005-2012 döneminde yüzde 65 arttığı belirtildi. OECD'nin 2015 Eğitim Raporu'na göre, Türkiye'de 2005-2012 döneminde ilk, orta ve yüksek eğitime ayrılan mali kaynak yüzde 65 yükseldi. Aynı dönemde öğrenci sayısının yüzde 7 arttığı hesaba katıldığında, öğrenci başına yüzde 55 daha fazla harcama yapıldı.

OKUL ÖNCESİ EОİTİMLE STATÜ ARASINDA FARK VAR MI?

OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na (PISA) göre, okul öncesi en az bir yıl eğitim alanların sosyal ve ekonomik statü açısından daha iyi bir performans sağladığına işaret ediliyor.

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ ORANLARI NEDİR?

Türkiye'de 2012 itibariyle 15 yaş altı okul öncesi eğitim alanların oranı yüzde 30'dan az.  Türkiye'de 3 yaş grubunun yüzde 7'sinin, 4 yaş grubunun yüzde 36'sının okul öncesi eğitime kayıt yaptırdığı bilgisi verilen raporda, OECD'de ise 3 yaş grubunun yüzde 74'ünün, 4 yaş grubunun ise yüzde 85'inin okul öncesi eğitim aldığı ve Türkiye'nin bu sıralamada geride kaldığı ifade edildi. Bununla birlikte, raporda Türkiye'de 2005 ve 2013 yıllarında 4 yaş okul öncesi eğitime katılanların yüzde 30 arttığı vurgulandı.
Rapora göre, Türkiye'de okul öncesi eğitime katılanlara düşen öğretmen sayısı OECD ortalamasına yaklaşıyor. OECD'de 14 öğrenciye bir öğretmen düşerken, Türkiye'de 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor.

GENÇLER NE İŞžTE NE OKULDA

Türkiye'de 20-24 yaş grubu gençlerin yüzde 36'sı eğitim ve iş hayatında yer almazken, OECD'de aynı yaş ortalamasında bu oran yüzde 18 seviyesinde gerçekleşiyor. 25-29 yaş grubunda eğitim ve iş hayatında bulunmayan kadınların oranının yüzde 60 olduğu Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

TÜRK ÖОRENCİNİN İNTERNET KULLANIMI NEDİR?

Türkiye'de okullarda 15 yaş grubu öğrencilerin yüzde 65'i interneti hiç kullanmazken, yüzde 26'sı da en az bir saat internet kullanabiliyor. Bu oranların OECD ülkeleri ortalaması sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 47 düzeyinde bulunuyor.

 

Bu blog AA abonesidir

Fotoğraf: Yaşar Üniversitesi

24-11-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş