Arama sonuçları

Yurtdışında üniversite: Denklik için YKS şartı getirildi

Yurtdışında üniversite: Denklik için YKS şartı getirildi

Üniversite eğitimini yurtdışında almayı düşünenler için denklik yönetmeliği değişti. 15 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin neler olduğunu bakalım:

YURTDIŞI KAYITTA YKS PUAN ŞARTI GELDİ

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere; orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp, YKS Kılavuzuna göre belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurtdışında okumayı planlayanların; yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı getirildi. Buna ilişkin belge başvuru belgeleri arasına eklenmiş olup başvuru esnasında Kurum’a ibraz edilecek. YKS’ye girmeyen ve girdiği halde ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen adayların denklik başvuruları reddedilecek.

BELİRLİ ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLANLARA DENKLİK VERİLECEK

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere; ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın; tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.

DOĞRUDAN DENKLİK İÇİN İLK 400 ŞARTI GELDİ

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere; tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk başvurularına ilişkin özel hüküm ile orta öğrenimini ülkemizde tamamlayanlara ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere; öğrenime başlanılan yıl Kurulumuz tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.

 

 

19-03-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş