Arama sonuçları

PİLOT EĞİTİMİ | Özel Koşul Var Mı?

Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü’nün yetkilendirdiği havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasının (CLASS-1), kesin kayıt tarihinden en fazla 3 ay öncesinden alınmış olması istenmektedir. Söz konusu sağlık raporu her yıl yenilenmektedir. Ayrıca, kesin kayıt tarihinden 1 ay öncesinde yetkili makamlardan alınmış Adli sicil kaydı ve Adli sicil arşiv kaydı istenmektedir.