Arama sonuçları

2020 LGS örnek sorular: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS örnek sorular: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS örnek sorular: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ilk örnek soruları yayımladı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden sorulara erişmek mümkün.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB, sınav tarihine kadar her ay örnek soruları yayımlamaya devam edecek.

 

2020 LGS ÖRNEK SORULAR: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2020 yılının ilk örnek sorularının yayımlanmasının ardından biz de www.pervinkaplan.com için eğitimcilerden soruları değerlendirmelerini istedik. FMV Işık Okulları , Doğa Koleji, Arı Okulları ile Erkan Ulu Okulları zümre başkanları da örnek sorularla ilgili değerlendirmelerini yaptılar.

İşte eğitimcilerin ilk örnek sorulara ilişkin yorumları:

FMV AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU BÖLÜM BAŞKANLARI

 

MATEMATİK: BECERİ TEMELLİ SORULAR

Matematik Bölüm Başkanı İsmail Yılmazgüç

5., 6. ve 7. beceri temelli testlerdeki matematik sorularında öğrencilerin okuduğunu anlamaları, çok iyi birer matematik okur yazarı olmaları ve önceki yıllarda verilen kazanımların içselleştirmeleri gerekmektedir. Beceri temelli matematik soruları PISA sınavlarındaki sorulara benzemektedir. Analitik düşünme becerisi gerektiren, uygulama düzeyinin de üstünde analiz düzeyinde sorular bulunmaktadır. Öğrenciler bu soruları çözerken sorunun aşamalarını çok iyi takip etmelidir. Sorular, dikkat gerektiren çok önemli detaylar içermektedir. Öğrenciler stratejik düşünmeli ve ona göre karar almalıdır. 

 

TÜRKÇE: GÖRSEL BİLGİLERİ YORUMLAMAK ÖNEMLİ

Türkçe Bölüm Başkanı Çiğdem Keklik

Türkçe dersi için yayımlanan örnek sorular  geçmiş yıllardaki kazanım testlerinin ünitelendirilmiş hâlidir. Üniteler, kazanımların yıllık plan doğrultusunda işlenme süreci düşünülerek oluşturulmuştur. Soruları incelediğimizde:

 - Soruların Türkçe dersi becerileri temel alınarak oluşturulduğu görülmektedir. 

-  Grafik, tablo ve çizelge vb. görsellerle sunulan bilgileri yorumlayarak yargıya ulaşmak kazanımını ölçen soru sayısı artmıştır. 

-  Geçtiğimiz yıl LGS' de dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarını içeren sorular azaltılmıştı. Bu  yılki sorularda ve örnek soru kitapçığında bu kazanımlara ait soruların 20 soru içindeki yüzdelik oranının arttığı görülmektedir. 

-  Sorulardaki en önemli değişikliklerden biri de dikkattir. Dikkat eksikliği olan öğrenciler bu sorularda çok zorlanacaktır. 

 

FEN BİLİMLERİ: YORUM YAPABİLME BECERİLERİ ÖLÇÜLÜYOR

 

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Pınar Yolsal Başar

 

MEB tarafından hazırlanan fen bilimleri dersi soruları incelendiğinde, soruların tamamının MEB'in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olduğu, görsel olarak zengin soruların; deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo, görsel ve grafikler içerdiği görülmüştür. Soruların zorluk düzeyi değerlendirildiğinde; biyoloji ile ilgili soruların, bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluştuğu görülüyor.

Fizik ile ilgili soruların, deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçen sorulardan oluştuğu ve zorluk düzeyinin yüksek, seçici ve eleyici olduğu, günlük hayata ilişkin yüksek bir gözlem yeteneği gerektirdiği dikkat çekiyor. Kimya ile ilgili soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğu görülüyor.

Sorular genel olarak deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrenciler için anlaşılır düzeydedir. Bununla birlikte verilen metinler uzun ve detaylı olduğundan her bir soru aynı zamanda öğrencilerin dikkat toplama, okuma-anlama ve ayırt etme becerilerini de ölçmektedir. Ayrıca hazırlanan pek çok sorunun günlük hayat örneklerini de bolca kapsadığını ve farklı disiplinler ile ilgili temaları da içerdiğini söyleyebiliriz.  Tüm bu değerlendirmeler sonucunda soruların, özellikle son yıllarda uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarındaki sorulara benzetilmiş olduğunu söyleyebiliriz. (PISA-TIMMS )

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan

5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde soruların kavram bilgisi, kavram bilgisini yorumlama, paragraf yorumlama, verilen görseller üzerinden (grafik, tablo, harita) çıkarımda bulunma, okuduğunu anlama ve yorumlama, dikkat becerilerinin ölçüldüğü görülmekte. MEB beceri temelli soruları incelendiğinde soruların 8. sınıf düzeyine uygun ve müfredata bağlı kalınarak hazırlandığı görülmüştür. Bilgiyi hatırlama ve yorumlama sorularının yanı sıra kavram bilgisini ölçen ve madde analizleri yapılan sorular yer almaktadır. Ayrıca verilen görseller üzerinden (grafik, tablo, harita) çıkarımda bulunma soruları da göze çarpmaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA, HATIRLAMA VE ANLAMA İSTİYOR

 

Öğrencilerin; mantık, muhakeme, yorum ve akıl yürütme becerilerini ölçen ve az da olsa bilgi/ezber yeteneklerini yoklayan, ama tarz olarak yeni nesil LGS sorularına benzeyen soru tipleri olduğu görülmektedir. Ayrıca soruların, düzey müfredatları ile uyumlu ve öğrencilerin işledikleri konuları yeni nesil soru tipleriyle tekrar etmesini sağlayan sorular olduğunu söyleyebiliriz.  Öğrencinin düşünme becerisini geliştiren, okuduğu paragrafı yorumlama becerisini ölçen, hatırlama ve anlama düzeyinde bilgi ölçen sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE: GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLER

İngilizce Bölüm Başkanı Deniz Akarı

Sorular okumanın önemine vurgu yapmakta. Günlük hayatta kullanılan broşür,  gazete,  görseller, diyaloglar, grafik ve tablolar bolca kullanılmaktab Bu durum soru çeşitliliğini beraberinde getirmekte. Öğrencilerin okuduklarından yola çıkarak, analiz ve sentez yapmaları beklenmekte. Temel hedef okuduğunu anlama ve çıkarımda bulunma üzerine yoğunlaşmakta. Bu durumun olumlu yansıması,  öğrencilerimiz üzerine olmuştur.

 

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

FEN BİLİMLERİ: SAYISAL BİLGİLERİ KULLANMA VE YORUM İSTİYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi

Fen Bilimleri Ekim ayı örnek sorularını incelediğimizde MEB’in belirlemiş olduğu müfredat kazanımlarına uygun içerikte sorular olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, şema, tablo ve görsellerle ilişkili soruların yine örnek sorularda da ağırlıklı olduğunu görüyoruz.

DNA ve Genetik Kod ünitesine ait kalıtımla ilgili soruların bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu; Mevsimler ve İklim ünitesine ait sorularda deneysel düzeneklerin sorgulandığını, görsellerle ilişkili, sayısal düşünme ve yorum becerisini ölçtüğünü görüyoruz.

Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmanın ve sayısal düşünme becerilerini artırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

 

 

MATEMATİK: GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ SORULAR

Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı Berivan Dülger:

Yayımlanan soruların içeriğini birinci eğitim öğretim dönemi ilk iki konusu olan Çarpanlar ve Katlar-Üslü İfadeler konuları oluşturuyor. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek ve öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir.

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmektedir.

ZAMAN PLANLAMASINI YAPAN BAŞARILI OLUR

Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir. Fakat sınavda başarılı olmak için sadece müfredata hakim, müfredat kazanımlarını edinmiş olmanın gerekli olduğu ancak yeterli olmadığı kanısındayım.

Yayımlanan örnek soruları kapsayan bir sınavda başarının anahtarı; ilk adımda temel müfredata hakim olmak, uygulama yeterliliğine sahip olmak, en önemlisi yorum yapma yetisini edinmiş olmaktan geçecektir.

Akıl oyunu ya da zeka sorusu diye nitelendirebileceğimiz bir sorunun, müfredata uyarlanarak karşımıza çıkması, öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğinin de ölçülmek istendiğinin bir göstergesi olmaktadır. Yine soruları incelemeye devam ettiğimizde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların varlığı dikkat çekmektedir.

Son olarak soruların zorluk düzeyi ile ilgili şunlar söylenebilir;

Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değildir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır. Öğrencilerimiz unutmamalıdır ki; uzun ve zor olarak nitelendirdiklerimiz, aslında basitlerin birleşiminden oluşur. Düzenli çalışma, tekrar ve uygulama ile her öğrencinin bu sınavda da başarılı olabileceğine inanıyorum.

 

TÜRKÇE: OKUMA ANLAMA DÜZEYİ ÖNEMLİ

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu:

 

MEB’in 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı Ekim ayı örnek sorularına baktığımızda Türkçe dersine ilişkin ölçme-değerlendirme kriterlerinin geçen yılın örnek sorularıyla oldukça paralel gittiğini ve yakalanan çizginin bu sorularda da büyük oranda korunduğunu görmekteyiz. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara bu örnek sorularda da ağırlık verilmiş. Yayımlanan sorularda, söz varlığını geliştirmeye yönelik kazanımın yine ölçüldüğünü görmekteyiz.

 Bu sorularda öğrencilerin ezberden öte, özellikle bağlamdan yararlanarak bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tespit edebilmeleri hedeflenmektedir. Özellikle sözcük türetmeye bağlı soru, önceki yılın sorularından farklı olarak dikkat çekmektedir. Bu da demek oluyor ki bu konu Haziran ayı sınavında da es geçilmeyecek ve çocuklarımızın bilgiyi sadece öğrenen değil aynı zamanda doğru şekilde kullanan olmaları beklenecektir. Diğer sorulara baktığımızda yine beklediğimiz ve bizim de sınavlarımızda uyguladığımız gibi “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma” yer alıyor. Bu noktada öğrencilerin bir işi işlem basamaklarını takip ederek yapabilmesi son derece önemli.

Kağıttan gemi yapımının aşamalarının sıralanmasının ve öğretmenin hazırladığı algoritmanın bulunmasının istendiği sorular, buna örnek oluşturmaktadır. Atasözü sorusunun dahi ezberden öte, verilen ön bilgilerin analiz ve sentezine dayalı olduğunu görüyoruz. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama ve karşılıklı konuşmadaki yay ayraçta verilen açıklamaların metne uygunluğunun sorulması, okuma anlama becerisini ölçen nitelikli sorulardan. Edebi türlerden şiire yer verilen soruda yine öncüle bağlı çıkarım becerisi ölçülmektedir. Hem yazım kuralı hem de fiilimsi sorusundan anlaşıldığı üzere Haziran ayındaki sınavda dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını söyleyebiliriz. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınav bizi bekliyor. Müfredat dışında herhangi bir soru yok. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve sözel mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, yüksek nitelikli sorulardan oluştuğunu göreceğiz. Örnek sorulara göre bu yılki sınav da okuma-anlama, görsel ve grafik okuma, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

                                                                                                                

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş

 

MEB, 1 ve 2.üniteye ait kazanımları ölçmeye yönelik örnek sorular yayımlamıştır. Soruların geneline bakıldığında okuduğunu kavrama ve yorumlama becerisinin ölçülmek istendiği görülmektedir. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları arasında yer alan kavramların da seçeneklerde ön planda olduğu açıktır. Yargı bağımsızlığı, demokratik yönetim, bağımsızlık duygusu ve anayasal düzen gibi kavramlara seçeneklerde yer verilerek bu kavramların önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Bu perspektifte bilgi olmadan sadece yoruma vararak doğru cevaba ulaşmak kolay olmayacaktır.  Soruların zorluk düzeyi orta güçlüktedir. Ayrıca örnek sorularda Selanik ve çevresini gösteren bir haritaya yer verilerek öğrencilerin haritayı doğru yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiştir. Sınav hazırlığı yaparken kavram bilgisi üzerinde durup konular arasında bağlantı kuran, “Ne? Neden?” sorularıyla konuyu pekiştiren öğrencilerimiz sınavda başarılı olacaktır.

 

İNGİLİZCE: ANLAMA VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ İSTİYOR

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

2019-2020 Liselere Giriş Sınavı için yayımlanan Ekim ayı örnek soruları, 2019 LGS’de sorulan soru tipleri ile benzer nitelik taşımaktadır. Örnek sorular, 2020 LGS’nin, 2019 LGS’de olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum ve çıkarım yapma becerilerini ölçeceğini göstermiştir.

Örnek soru tipleri incelendiğinde, metne bağlı cümle tamamlama ve kelime bilgisini ölçen soru yapılarında da öğrencilerin yorum yapma ve üst düzey düşünme becerisinin değerlendirildiği görülmektedir. Görsel ve grafik okuma becerisi gerektiren örnek sorular ise, öğrencilerin analiz ve sentez yaparak bütünsel düşünme becerilerini kullanmalarına yöneliktir.

Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadeleri karşımıza çıkmaktadır. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir. 

Öğrencilerin İngilizce metinler okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini geliştirerek sınava hazırlanmaları, 2020 LGS’de başarılı olmalarını sağlayacaktır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BİLGİ DE ÖNEMLİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

2019-2020 eğitim-öğretim yılı MEB tarafından açıklanan Ekim ayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi LGS örnek sorularını incelediğimizde, sorularda -öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmesinin yanında- bilgiye daha fazla önem verildiği görülmektedir. Soruların bir kısmının gündelik hayattan ve sosyal problemlerden yola çıkılarak hazırlanmış olması dikkat çekici. Oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olan sorularda MEB kazanımlarının ağırlığı hemen göze çarpıyor.  Önceki yıllara göre soruların zorluk derecesinde bir artış söz konusu. Soruların hepsini doğru bir şekilde cevaplamak için 8. sınıf birinci ünitedeki kavramların iyi bilinmesi gerekiyor.

 Ayrıca örnek sorularda din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

ARI OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: SADECE BİLGİ YETMİYOR

Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarından çıkarımda bulunma, doğru analiz ve sentez yapabilme, görsel okuma ve yorumlama, mantık-muhakeme gücünü sorgulayan sorulardır. Dil bilgisi sorularında verilen ön bilgiler, soruların çözümü için öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta ve bilgilerini soruya transfer edebilme yeteneğini ölçmektedir. Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan soruların içeriği, dikkat becerisini ölçmeye yöneliktir ve çeldiricileri güçlüdür. Bu nedenle soru kökleri ve sorunun her bir aşaması çok dikkatli okunmalıdır. Birkaç kazanımı bir arada yoklayan sorular; kurgulama yoluyla ilişkilendirme, farklı açılardan bakabilme, işlem basamaklarını takip etme gibi üst düzey düşünme becerilerini yoklamaya yöneliktir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: EZBERCİ YAKLAŞIMDAN UZAK SORULAR

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek sorularında Atatürk’ün yaşamından alıntılar ve Osmanlı Devleti’nin siyasi-sosyal durumuna ilişkin metinler yer almıştır. Bu soruların orta güçlükte, metinden hareketle çıkarımda bulunma ve yorumlama becerilerini ölçen, ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu düşünülmektedir. Ayrıca harita okuma becerisine yönelik bir soru da örnekler arasında bulunmaktadır. Olumsuz soru köklerinin yoğunlukta olduğu örnek sorularda öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için temel kazanımları edinmiş olmasının yanı sıra okuma – anlama, yorumlama ve ilişki kurma becerilerine de sahip olması gerekmektedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM

 

“İnanç Alanı” ünitesini kapsayan örnek soruların, disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlandığı ve günlük yaşamla ilişkilendirildiği görülmektedir.  Bilgiyi ölçen soruların yanı sıra okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmaya yönelik sorular da örnekler arasında yer almaktadır. Söz konusu becerilere sahip öğrencilerin, orta güçlük düzeyinde olduğu düşünülen bu soruları rahatlıkla çözebilmeleri beklenmektedir.

İNGİLİZCE: GÜNLÜK YAŞAMLA İLGİLİ METİNLER VAR

Görsel içeriklerin yoğunlukta kullanıldığı sorularda;  tablo-poster okuma, diyalog ve günlük yaşamla ilişkili metinler yer almaktadır. Sorular, okuduğunu anlamanın yanı sıra eleştirel düşünme ve bağlantı kurarak ilişkilendirme becerilerini ölçmeye yöneliktir. Örnek soruların orta güçlük düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Ancak çeldiricilerin güçlü olması  öğrencilerin yanılgıya düşmemesi için soruları çok dikkatli okumalarını gerektirmektedir.

 

MATEMATİK: ZAMAN PLANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ

 

“Çarpanlar ve Katlar ile Üslü İfadeler” konularından oluşan örnek sorular ALES Genel Yetenek bölümü sorularına da benzemektedir. Orta güçlük düzeyinde, çok adımlı işlem gerektirmeyen soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmektedir. Ancak uzun madde kökü ve zaman alıcı yönergeler içermesi bakımından soruların çözümünde zaman yönetimi ön plana çıkmaktadır. Günlük hayatla ilişkilendirilen soruların; şekil, grafik ve tablolar içermesi daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Çözümler için gerekli bilginin verilmesi bilgi düzeyinden çok matematik okuryazarlığının ölçülmesini hedeflemektedir. Ayrıca matematik örnek soruları yorumlama becerisinin yanı sıra analitik düşünme becerisini de ölçmeye yöneliktir.

 

FEN BİLİMLERİ: GÖRSELLERLE BECERİLER SORGULANIYOR

Fen okuryazarlığının öneminin vurgulandığı örnek sorularda geçen yıldan farklı olarak metinlerin daha kısa olduğu görülmektedir. Görsellerle desteklenen üst düzey düşünme becerisini yoklayan sorular; öğrencilerin deneysel verileri yorumlama,  model ve şema üzerinden çıkarım yapma, verilen bilgileri kullanarak sonuca ulaşma becerilerini kullanmalarını gerektirmektedir. Kuvvetli çeldirici içeren sorularda güçlük düzeyinin yüksek olduğu, soruların genelinin ise orta düzeyde olduğu düşünülmektedir.

 

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

FEN BİLİMLERİ: YORUMLAMA YETENEĞİ İYİ OLAN ÖĞRENCİLER

 

Fen Bilimleri soruları yorumlama yeteneği iyi olan öğrencilerin daha rahat yapabileceği soru türünde belirlenmiş. Sorular orta zor derecede. Kazanım odaklı sorular var, ayrıca görsel soru sayısı oldukça fazla. Eleyici şıklar yer almış. Diğer yıllardaki sorulara göre kalite daha yüksek.

 

 

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK, AKIL YÜRÜTME AĞIRLIKLI

Sorular, geçen yılki örnek sorularda olduğu gibi daha çok sözel mantık, akıl yürütme ağırlıklı. Öğrencinin verilen bilgilerden hareketle bir çıkarım yapması istenmiş. Ayrıca iki soru dil bilgisi, diğer sorular anlam, yorum, mantık ve düşünme becerisine yönelik sorulmuş.

 

MATEMATİK: YETKİNLİKLERİ ÖNEMLİ KILIYOR

 

Sorulardaki kelime sayısı oldukça fazla. Okuduğunu anlama, sorunun verdiği kurgunun içine girebilme öne çıkan yetkinlikler. Zorluk seviyesi geçen senelerin altında değil. Bu tip soruların üstesinden gelebilmek için soruda verilen bilgileri tespit etmek, somutlaştırmak, not alarak okumak öğrencinin önünü açan taktiklerdir.

 

 

İNGİLİZCE: GÖRSELE DAYALI YORUMLAMA VAR

 

Örnek sorular görsele dayalı yorumlama şeklinde verilmiş. Dikkat gerektiren sorular sorulmuş. Yorum, eş anlam bilme, kelimenin tam anlamını bilmeye dayalı sorular var. Öğrencileri yanıltıcı şıklar yer almış. Geçen senelere göre daha kaliteli ve görsel ağırlıklı örnekler var. Sorular ders kitabındaki aktivitelerle uyumlu.

 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMA DAYALI METİNLER

 

Örnekler; ders kitabı görsel ve metinlerine dayanan, sınav soruları formatındaki uzunluğa sahip, yoruma dayalı metinlerden oluşmuş. Ancak yanıltıcı şıklar bakımından fazla ayırt ediciliği olmayan sorulara yer verilmiş.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ OLUYOR

 

Örnek sorularda ayet verip okuduğunu anlama ve yorumlamaya, Türkçe sorularından cümlede anlam sorusu değerinde sorulara yer verilmiş. Geçen yıl yayınlanan sorulara benzer, kavram bilgi sorusu düzeyinde sorular da üst düzey düşünme gerektirmeden yapılabilecek yorumlama ile ilgili sorular da sorulmuş. Öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, anladıktan sonra ise kelime ve kavram bilgisi ile yorumlama yetkinliğinin üst düzeyde olmasını gerektiren örnekler verilmiş. Buna göre din kültürü sorularının eleyici olma özelliği devam etmekte.

24-10-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş